Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

Đáp án tập huấn SGK mới lớp 8 môn Giáo dục công dân Kết nối tri thức - Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 8 sách KNTT môn GDCD được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm nội dung chi tiết 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân lớp 8 bộ sách Kết nối có gợi ý đáp án chính xác giúp các thầy cô hoàn thành nội dung tập huấn SGK mới lớp 8. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 8 môn Giáo dục công dân

Câu 1. Đặc điểm cơ bản nhất của SGK GDCD 8 là gì?

A. Thiết kế theo hướng tiếp cận nội dung bài học.

B. Có tính tích hợp giữa các mạch nội dung giáo dục.

C. Có tính phân hoá cao, phù hợp với năng lực khác nhau của HS.

D. Thiết kế theo hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực HS.Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

Câu 2. SGK GDCD 8 có các mạch nội dung giáo dục nào?

A. Giáo dục đạo đức, giáo dục lối sống, giáo dục kinh tế, giáo dục giá trị.

B. Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục kinh tế, giáo dục pháp luậtĐáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

C. Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục văn hoá.

D. Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục kinh tế, giáo dục tài chính cá nhân.

Câu 3. Mục tiêu chính của hoạt động Mở đầu trong SGK GDCD 8 là gì?

A. Tạo tâm thế tích cực, khơi gợi suy nghĩ, hứng thú của HS để vào bài mới.Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

B. Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS.

C. Giúp HS rèn luyện kĩ năng, phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.

D. Giúp HS phát triển năng lực tư duy trừu tượng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng sống.

Câu 4. Hoạt động Khám phá trong SGK GDCD 8 nhằm mục tiêu gì?

A. Ôn lại kiến thức cũ để kết nối với kiến thức mới.

B. Hình thành kiến thức, kĩ năng mới.Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

C. Thực hành những điều đã học trong tình huống giả định.

D. Liên hệ thực tiễn, tạo ra sản phẩm thể hiện kết quả học tập của HS.

Câu 5. Hoạt động Luyện tập trong SGK GDCD 8 nhằm mục tiêu gì?

A. Củng cố tri thức, rèn luyện kĩ năng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

B. Mở rộng tri thức, hình thành kĩ năng.

C. Tìm hiểu nội dung bài học.

D. Giải quyết mâu thuẫn giữa điều đã biết và điều chưa biết.

Câu 6. Hoạt động Vận dụng trong SGK GDCD 8 nhằm mục tiêu gì?

A. Ghi nhớ những điều đã học.

B. Nhận xét, đánh giá hành vi của người khác.

C. Bày tỏ ý kiến, xử lí tình huống giả định.

D. Ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống.Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

Câu 7. Để dạy tốt môn GDCD, giáo viên KHÔNG nên làm gì?

A. Gắn kết tri thức với thực tiễn cuộc sống.

B. Chú trọng tổ chức hoạt động, rèn kĩ năng, phát triển năng lực của HS.

C. Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học, áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

D. Dành nhiều thời gian phân tích, giảng giải để HS có kiến thức sâu rộng về nội dung bài học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

Câu 8. Có các bước nào để tổ chức thực hiện một hoạt động học tập trên lớp?

A. Giao nhiệm vụ học tập; giảng giải; củng cố kiến thức.

B. Giao nhiệm vụ học tập; báo cáo, thảo luận; kết luận.

C. Giao nhiệm vụ học tập; thực hiện nhiệm vụ; báo cáo, thảo luận; kết luận, nhận định.Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

D. Giao nhiệm vụ học tập; thảo luận; thực hiện nhiệm vụ học tập; báo cáo kết quả.

Câu 9. Hình thức đánh giá kết quả học tập môn GDCD 8 là gì?

A. Đánh giá bằng nhận xét.

B. Đánh giá bằng điểm số.

C. Kết hợp đánh giá bằng nhận xét và điểm số.Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

D. Đánh giá thường xuyên.

Câu 10. Để khai thác có hiệu quả các học liệu trong quá trình dạy học GDCD, giáo viên cần lưu ý điều gì?

A. Lựa chọn những nội dung phù hợp với HS và điều kiện thực tế của địa phương.Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức

B. Sử dụng hoàn toàn nội dung của các học liệu.

C. Tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của Sách giáo viên GDCD 8.

D. Yêu cầu HS làm hết các bài tập trong Sách Bài tập GDCD 8

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 3.089
0 Bình luận
Sắp xếp theo