Có thể tổ chức dạy học một chủ đề/bài học môn Đạo đức mà không cần kế hoạch bài dạy hay không? Vì sao?

Có thể tổ chức dạy học một chủ đề/bài học môn Đạo đức mà không cần kế hoạch bài dạy hay không? Vì sao? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây

Hướng dẫn trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, các thầy cô chỉ nên lấy ý tưởng viết vào bài làm của mình, để đạt được kết quả cao nhất trong tập huấn module 4.

1. Có thể tổ chức dạy học một chủ đề/bài học môn Đạo đức mà không cần Kế hoạch bài dạy hay không ? Vì sao?

Trả lời: 

- Không thể dạy học một chủ đề hoặc bài học môn Đạo đức mà không cần Kế hoạch bài dạy.

- Vì Dạy học là một quá trình có tính mục đích, giúp học sinh nắm vững hệ thống kiến thức, hình thành kĩ năng hoạt động và những phẩm chất của nhân cách. Mục đích này chỉ đạt được thông quá quá trình dạy học được tổ chức một cách khoa học, có một nội dung hiện đại và với phương pháp khơi dậy tính tích cực cao nhất của người học.

Kế hoạch dạy học bài học môn Đạo đức rất quan trọng vì đây chính là tấm bản đồ, trong đó vạch ra mục tiêu, những phẩm chất năng lực mà học sinh sẽ đạt được, nội dung học sinh cần lĩnh hội và cách làm thế nào để đạt được các mục tiêu đó một cách hiệu quả trong thời gian trên lớp.

KHDH bài học còn để phân bổ thời gian cho từng nhiệm vụ trong bài học, các loại hoạt động và tương tác diễn ra giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên và tài liệu sẽ được sử dụng cho bài học. Vì vậy, rõ ràng một kế hoạch dạy học mở đường cho giáo viên thực hiện bài học đó một cách tốt nhất.

Căn cứ kế hoạch dạy học bài học, chúng ta có thể vừa đánh giá được trình độ chuyên môn và tay nghề sư phạm của GV, vừa thấy rõ quan niệm, nhận thức về các vấn đề giáo dục như: mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, cách sử dụng phương pháp, thiết bị dạy học, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học và cách đánh giá kết quả học tập của học sinh trong mối quan hệ với các yếu tố có tính chất tương đối ổn định như: kế hoạch, thời gian, cơ sở vật chất và đối tượng học sinh. Chính vì thế, hoạt động chuẩn bị cho một kế hoạch dạy học có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng, quyết định nhiều tới chất lượng và hiệu quả giờ dạy.

Có thể tổ chức dạy học một chủ đề môn Đạo đức mà không cần kế hoạch bài dạy hay không? Nguyên nhân
Có thể tổ chức dạy học một chủ đề môn Đạo đức mà không cần kế hoạch bài dạy hay không? Nguyên nhân

2. Vai trò của việc lên kế hoạch bài dạy môn Đạo đức

Môn đạo đức là một môn học có mối quan hệ mật thiết với thực tế đời sống, các hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh - nó định hướng, làm cơ sở cho những hoạt động giáo dục khác nhau.

Việc lên kế hoạch dạy học môn đạo đức sẽ thể hiện tinh thần cơ bản của chương trình môn học, giúp giáo viên tiến hành bài giảng của mình một cách logic và tuân theo những ý đồ giảng dạy đã lên sẵn.

Môn đạo đức là môn rất quan trọng trong cấp tiểu học, góp phần hình thành lên cách đối nhân xử thế và quan niệm sống của các em từ lúc còn nhỏ. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức theo đúng quy trình sẽ giúp kế hoạch giảng dạy được đúng chuẩn hơn, tạo ra chương trình học tốt và phù hợp nhất với học sinh.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Có thể tổ chức dạy học một chủ đề/bài học môn Đạo đức mà không cần kế hoạch bài dạy hay không? Vì sao? Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 3.972
0 Bình luận
Sắp xếp theo