Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9 Nội dung 3 - Tất cả các môn

Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9 Nội dung 3 - Tất cả các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Tin học, Công nghệ... giúp các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

1. Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 3 module 9 môn Toán

1. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu là tiêu chí lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm:

Phù hợp với chương trình và nhu cầu người học.

Khả năng quản lí thiết bị, phần mềm và khả năng triển khai chúng khi khai thác, sử dụng.

Chức năng của thiết bị, phần mềm là phù hợp, tương thích và khả năng linh hoạt cao.

Tính khoa học, tính chính xác của thiết bị, phần mềm.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng CNTT?

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học.

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT bao gồm mấy bước?

4 bước.

5 bước.

6 bước.

3 bước.

4. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Bước 1

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Bước 2

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Bước 3

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Bước 4

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

Bước 5

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước nào trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT?

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Thiết kế các hoạt động học cụ thể

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy.

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Nguồn học liệu số.

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Thiết bị công nghệ.

Đồ dùng dạy học.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Toán, ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động dạy học ở các hoạt động

Khởi động và Vận dụng

Khám phá, Luyện tập và Vận dụng

Khởi động, Khám phá và Luyện tập

Khởi động, Khám phá, Luyện tập và Vận dụng

8. Chọn đáp án đúng nhất

Ba hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp và học từ xa hoàn toàn.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và mô hình lớp học đảo ngược.

Dạy học với bài trình chiếu, dạy học qua lớp học ảo, dạy học kết hợp.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến đồng bộ và dạy học trực tuyến không đồng bộ.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên muốn tự làm một số đoạn video để hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. Phần mềm nào sau đây phù hợp để giáo viên sử dụng?

Media Player

MS Video Editor

Video Analysis

Adobe Flash

10. Chọn đáp án đúng nhất

Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có địa chỉ là:

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.edu.vn

https://igiaoduc.vn

https://learning.moet.edu.vn

2. Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 3 module 9 môn Tiếng Việt

1. Chọn đáp án đúng nhất

Những phần mềm phổ biến được sử dụng để hỗ trợ thiết kế, biên tập nội dung dạy học môn Tiếng Việt:

Video Editor, ActivInspire, TViet Lesson 3.0, Gmail, Ayoa-iMindMap, Google Meet.

ActivInspire, TViet Lesson 3.0, ClassDojo, Video Editor, MS-PowerPoint, Google Drive.

MS-PowerPoint, Video Editor, ActivInspire, TViet Lesson 3.0, Ayoa-iMindMap, Video Editor

Ayoa-iMindMap, Google Meet, Video Editor, ActivInspire, ClassDojo , TViet Lesson 3.0

2. Chọn đáp án đúng nhất

Trong môn Tiếng Việt, để dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp có thể sử dụng các phần mềm nào?

Youtube, Ayoa-iMindMap, Google Meet, Gmail

Youtube, Google Drive, Video Editor, Gmail

Youtube, Google Drive, Google Meet, Gmail

ActivInspire, Google Drive, Google Meet, Gmail

3. Chọn đáp án đúng nhất

Để thiết kế sơ đồ tư duy dùng cho việc hệ thống hóa các chi tiết của một bài đọc, hệ thống hóa các từ ngữ cùng chủ điểm, hệ thống hóa kiến thức ngữ pháp hay thiết lập dàn ý cho một bài viết văn bản,… GV có thể dùng các phần mềm nào?

Powerpoint, ActivInspire, Ayoa-iMindMap

Ayoa-iMindMap, ClassDojo, ActivInspire,

Powerpoint, Ayoa-iMindMap, Video Editor

ActivInspire, TViet Lesson, Powerpoint,

4. Chọn đáp án đúng nhất

Để thiết kế câu hỏi trắc nghiệm sử dụng trong dạy học, kiểm tra đọc hiểu; trong dạy học nói- nghe (kể chuyện) nhằm kiểm tra việc hiểu hiểu nội dung được nghe của HS hoặc để dạy học từ ngữ; chính tả,… GV có thể sử dụng phần mềm nào ?

Video Editor, ActivInspire,

Powerpoint, TViet Lesson

Powerpoint, ActivInspire

ActivInspire, Ayoa-iMindMap

5. Chọn đáp án đúng nhất

Cho tình huống sau:

Để tổ chức dạy học trực tuyến nội dung viết đoạn văn cho HS lớp 2: “Viết được 4 – 5 câu tả một đồ vật gần gũi, quen thuộc dựa vào gợi ý”, GV nên sử dụng phương án nào sau đây nhằm phát huy tính tích cực và có sự tương tác với HS.

Phương án 2

- Video Editor để tạo thành video clip chứa hình các đồ vật gần gũi quen thuộc để giới thiệu HS trong HĐ khởi động.

- Ayoa-iMindMap để tạo sơ đồ dàn ý.

- Powerpoint để tạo bài trình chiếu trong khám phá , luyện tập, vận dụng.

- Google Meet để dạy học trực tuyến.

- Google Drive hoặc ClassDojo để HS gửi hình ảnh chụp của bài văn.

Phương án 1

- Powerpoint chiếu hình ảnh các đồ vật quen thuộc, gần gũi để giới thiệu HS trong HĐ khởi động.

- Powerpoint để tạo bài trình chiếu các hoạt động Khám phá, Luyện tập, Vận dụng.

- Google Meet để dạy học trực tuyến.

- Google Drive hoặc ClassDojo để gửi phản hồi bài văn của HS.

Phương án 3

- Video Editor để tạo thành video clip chứa hình các đồ vật gần gũi, quen thuộc do HS tự chụp và gửi lên Google Drive hỗ trợ dạy học.

- Ayoa-iMindMap để tạo sơ đồ dàn ý.

- Powerpoint để tạo bài trình chiếu

- Google Meet để dạy học trực tuyến.

- Google Drive hoặc ClassDojo để HS gửi hình ảnh chụp của bài văn.

- Google Drive hoặc ClassDojo để GV gửi phản hồi bài văn của HS.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Nhân tố có tác động lớn đối với hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong dạy học:

Cơ sở vật chất của nhà trường

Năng lực ứng dụng CNTT của học sinh

Kĩ năng, nhận thức, thái độ của giáo viên đối với công nghệ thông tin

Công cụ, phần mềm, học liệu số và thiết bị công nghệ được sử dụng

7. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn từ thích hợp để hoàn thành nội dung dưới đây:

Ở góc độ chủ đề, hình thức dạy học…… hỗ trợ dạy học ……. là sự kết hợp có chủ đích giữa các hoạt động học trực tiếp trong lớp và hoạt động học trực tuyến diễn ra trên mạng, từ xa.

Trực tuyến, trực tiếp

Hợp tác, phân hóa

Lớp học đảo ngược, hợp tác

Phân hóa, tích hợp

8. Chọn các đáp án đúng

Cho tình huống sau:

Trong tiết dạy bài “Khu rừng kì lạ dưới đáy biển” (Lớp 1, Tập 2, Bộ sách Chân trời sáng tạo), ở hoạt động Khởi động, một GV đã thiết kế MS PowerPoint với tổng cộng 20 slide có kết nối video về biển đảo và các sinh vật dưới đáy biển để tạo tâm thế và kết nối vào bài học với thời lượng 10 phút.

Theo anh/chị, GV trên đã vi phạm những yêu cầu sư phạm nào trong các yêu cầu sau về định hướng sử dụng, khai thác CNTT trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học?

Tính giáo dục

Thời gian

Sự phù hợp với chương trình học và đối tượng HS

Tính thẩm mĩ

9. Chọn các đáp án đúng

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Khi xây dựng KHBD môn Tiếng Việt ở cấp TH có ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ, GV cần lưu ý những phương diện sau

CNTT được khai thác, sử dụng trong suốt tiết học nhằm duy trì sự chú ý của HS.

CNTT phải giúp tổ chức, hỗ trợ và bổ sung được những hoạt động/nội dung học tập mà SGK, tài liệu dạy học hiện có còn thiếu hoặc không có

CNTT là phương tiện dạy học duy nhất dùng để kết nối kiến thức cũ và kiến thức mới cho HS.

CNTT phải đảm bảo được sự phù hợp với đặc trưng của mục tiêu hoạt động/ bài học.

10. Chọn các đáp án đúng

Trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học:

Không nên sử dụng những thiết bị, phần mềm, học liệu số giúp HS tự đánh giá NL ngôn ngữ (đọc, viết, nói và nghe)

Sử dụng những thiết bị, phần mềm, học liệu số giúp HS có nhiều cơ hội trải nghiệm trong môn học (video, vlog,…) để tăng vốn sống, vốn ngôn ngữ, gây hứng thú, tạo động cơ, động lực học tập.

Sử dụng những thiết bị, phần mềm, học liệu số giúp HS trực quan đối với các tri thức khó như giải nghĩa từ, các mô hình ngôn ngữ, mô hình lời nói, quy trình viết, tốc độ, âm lượng,… lời nói.

Sử dụng thiết bị thiết bị, phần mềm, học liệu để gia tăng sự chú ý và giúp HS tri nhận các hành vi ngôn ngữ. Do đó, không cần thiết tổ chức hoạt động thực hành ngôn ngữ cho HS

3. Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 3 module 9 môn Tự nhiên xã hội

Chọn đáp án đúng nhất

Trong ba thành phần năng lực hình thành và phát triển trong môn Tự nhiên và Xã hội, thì năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh sẽ tập trung vào khám phá các đối tượng thuộc về tự nhiên, xã hội và con người. Do đó, GV cần thực hiện bằng dạy học bằng ..

các vật thật

các thí nghiệm ảo

các video clip mô phỏng tình huống để HS dễ dàng tiếp cận nội dung và thực hiện hoạt động một cách hiệu quả

các phương tiện dạy học như tranh ảnh, video clip, mô hình ảo, …

2. Chọn đáp án đúng nhất

Dựa trên mức độ ứng dụng CNTT theo cấp độ bài học hoặc chủ đề, có thể sử dụng các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT nào?

Dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông, Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông

Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông

Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông

Duy nhất dạy học trực tiếp (dạy học truyền thống) có ứng dụng CNTT.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Để thiết kế, biên tập được học liệu số nội dung dạy học trong môn Tự nhiên và Xã hội, giáo viên nên thực hiện ….

02 bước là: Xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học

ba bước là Xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể, lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học và lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học

Một bước là lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học

Lần lượt 02 bước là: Xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể, lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học

4. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

1 - Dựa trên mức độ ứng dụng CNTT theo cấp độ bài học hoặc chủ đề, có thể sử dụng ba hình thức dạy học có ứng dụng CNTT - d. dạy học trực tiếp (dạy học truyền thống) có ứng dụng CNTT; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông; Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông

2 - Để thiết kế, biên tập được học liệu số nội dung dạy học nên thực hiện 3 bước là: - a. xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể; Lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học; Lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

3- GV cần kết hợp xem xét tính năng, ưu điểm và hạn chế của - b. các phần mềm để lựa chọn được phần mềm hỗ trợ việc thiết kế, biên tập học liệu số phù hợp với bối cảnh của việc chuẩn bị, tổ chức hoạt động dạy của GV và học của HS

4- Phần mềm ActivInspire có ưu thế là cho phép một nhóm HS (2 – 10 người) có thể cùng một lúc tương tác lên - c. bài trình chiếu, viết/vẽ thêm các nội dung, di chuyển các đối tượng đến bất kì vị trí nào trên màn hình, ...

4. Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 3 module 9 môn Đạo đức

Câu 1: Đâu là cơ sở lựa chọn các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phù hợp...

Đáp án:

 • Đặc trưng của môn đạo đức....
 • Các hình thức dạy học...
 • Căn cứ lựa chọn phương án...

Câu 2: Đâu là cơ sở lựa chọn, ứng dụng phần mềm, thiết bị công nghệ....

Đáp án: cả 4 phương án

Câu 3: Định hướng ứng dụng các phần mềm...

Đáp án:
 • Tìm kiếm và biên tập hình ảnh
 • Thiết kế...
 • Tìm kiếm và biên tập video

Câu 4: Định hướng ứng dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ trong hoạt động...

Đáp án:
 • Sử dụng phần mềm trình chiếu...
 • Thiết kế câu hỏi...

Câu 6. Giai đoạn "Giáo viên chuẩn bị sẵn các học liệu số...

Đáp án: Thiết kế các hoạt động học cụ thể

Câu 7. Khi dạy học môn đạo đức, giáo viên dạy học trực tuyến thông qua...

Đáp án: MS- Teams

Câu 8: Với yêu cầu cần đạt...

Đáp án: Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 9. Với yêu cầu cần đạt "Nhận biết biểu hiện của sự quan tâm...

Đáp án:

 • Dạy học thông qua youtube
 • Dạy học thông qua Google Meet

Câu 10; Với yêu cầu cần đạt "Nêu được địa chỉ quê hương em...

Đáp án: ... thông qua Padlet

5. Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 3 module 9 môn Hoạt động trải nghiệm

1. Để tổ chức một tiết hoạt động trải nghiệm nhằm giới thiệu cho học sinh một số cảnh quan thiên nhiên ở Việt Nam bằng phương thức khám phá mà không cần phải đưa học sinh đi đến trực tiếp các địa danh, giáo viên có thể sử dụng phần mềm thực tế ảo có tên gọi là:

Quiver.

2. Theo tài liệu đoc, các cơ sở để lựa chọn hình thức giáo dục có ứng dụng CNTT đối với chủ đề, hoạt động học trong tiến trình giáo dục chủ đề là:

Căn cứ pháp lí; bối cảnh giáo dục cụ thể; và đặc điểm của việc triển khai mỗi hình thức dạy học

3. 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục là:

học sinh, giáo viên và nhà trường.

4. Để vẽ sơ đồ tư duy, phục vụ cho việc thiết kế, biên tập nội dung giáo dục trong Hoạt động trải nghiệm, GV có thể sử dụng phần mềm nào:

X-MIND

5. GV có thể sử dụng phần mềm nào để lưu trữ sản phẩm học tập của HS:

GOOGLE DRIVE

6. Do điều kiện nên học sinh không thể tham gia học tập trực tiếp tại trường. Giáo viên có thể dạy học trực tuyến trực tiếp thông qua các công cụ nào?

Google Meet

Video editor

7. Để tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt “Nhận diện được những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc và thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc” (Chương trình Hoạt động trải nghiệm – Lớp 2), GV có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào dưới đây để trình chiếu cho HS xem các clip về các tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc trong giờ học được tổ chức theo hình thức trực tuyến trực tiếp:

Youtube.

8. Trong tình hình giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên sử dụng phương án giáo dục trực tuyến trực tiếp thông qua Goolge Meet nhằm giúp HS đạt được yêu cầu “Nhận diện được khả năng điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của bản thân trong một số tình huống đơn giản” (Chương trình Hoạt động trải nghiệm – Lớp 4). Giáo viên có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây để kiểm tra được mức độ nhận diện được khả năng điều chỉnh cảm xúc của học sinh:

KAHOOT

9. Với yêu cầu cần đạt “Nhận biết được nguy cơ bị xâm hại và thực hiện những hành động để thực hiện những hành động để phòng tránh bị xâm hại” (Chương trình Hoạt động trải nghiệm – Lớp 4), GV có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào sau đây để HS có thể đưa ra các đề xuất của mình để phòng tránh bị xâm hại khi dạy học trực tuyến qua Goolge Meet?

PADLET

10. GV có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây để giao nhiệm vụ, triển khai các hoạt động trực tuyến ở nhà cho HS?

ZALO

6. Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 3 module 9 môn Tin học

1. Đâu là tiêu chi lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm:

 • Khả năng quản li thiết bị, phần mềm và khả năng triển khai chủng khi khai thác, sử dụng.
 • Phù hợp với chương trinh và nhu cầu người học.
 • Tinh khoa học, tinh chính xác của thiết bị, phần mềm.
 • Chức năng của thiết bị, phần mềm là phù hợp, tương thích và khả năng linh hoạt cao.

2. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

 • https://elearning.edu.vn
 • https://elearning.moet.gov.edu.vn
 • https://learning.moet.edu.vn
 • https://elearning.moet.edu.vn

3. Đâu là phần mềm, hệ thống dùng cho môn Tin học:

 • Tynker.
 • Microsoft Visio.
 • Crocodile Physics.
 • Scratch.

4. Các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT bao gồm mấy bước?

 • 5 bước
 • 4 bước,
 • 3 bước,
 • 6 bước.

Đáp án module 9 tin học

6. Giai đoạn “Giáo viên chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ mấy trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

 • Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng
 • Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy
 • Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy.
 • Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá
 • Thiết kế các hoạt động học cụ thể

7. Đối với học sinh khối Tiểu học, giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua?

 • Facebook của phụ huynh
 • Youtube Kids
 • OneNote
 • Video Editor

8. Với yêu cầu cần đạt “Thực hành được thao tác mở chương trình ứng dụng PowerPoint bằng cách nhấp chuột.” (Tin học – Lớp 3). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây:

 • Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.
 • Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).
 • Yêu cầu học sinh nộp sản phẩm “bài trinh chiếu giới thiệu về bản thân” qua Microsoft Teams.
 • Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.

9. Với yêu cầu cần đạt “Thao tác một số chức năng cơ bản với phần mềm trình chiếu” (Tin học – Lớp 3). Trong tình hình giản cách xã hội vi dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng Công nghệ thông tin nào sau đây:

 • Dạy học thông qua Google Meet.
 • Dạy học thông qua Microsoft Teams.
 • Dạy học thông qua Kahoot.
 • Dạy học thông qua Youtube Kids.

10. Với yêu cầu cần đạt “Thao tác một số chức năng cơ bản với phần mềm trình chiếu” (Tin học – Lớp 3). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hình thức Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến:

 • Yêu cầu học sinh nhớ phụ huynh nộp sản phẩm bài trình chiếu “Giới thiệu về bản thân” qua Gmail đến giáo viên.
 • Yêu cầu học sinh làm bài tập trắc nghiệm trực tuyến tại lớp thông qua Kahoot.
 • Yêu cầu học sinh nộp sản phẩm “bải trinh chiều giới thiệu về bản thân” qua https://medium.com/
 • Yêu cầu học sinh nộp sản phẩm “bài trình chiếu giới thiệu về bản thân” qua Google Classroom.

7. Đáp án trắc nghiệm Khoa học module 9 nội dung 3

1. Chọn đáp án SAI. Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

Khoá bôì dưỡng tập trung.

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

2. Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

Chon 2

3. Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới.

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.

Giáo viên khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong sử dụng.

Giáo viên bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

4. Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

5. Hỗ trợ gián tiếp là giáo viên cốt cán sẽ thông qua máy tính và Internet để hướng dẫn đồng nghiệp. Để triển khai và thực hiện kế hoạch hướng dẫn, giáo viên cốt cán có thể dùng:

Mô hình 1-n là mô hình “một kèm nhiều”, đây là dạng hỗ trợ thông dụng trong các tổ bộ môn, khoa/phòng khi muốn tập huấn bồi dưỡng nội bộ.

Mô hình 1-1 là mô hình mà người hướng dẫn và người được hướng dẫn giống như một “cặp đôi” để cùng làm việc, chia sẻ và hướng dẫn trực tiếp/gián tiếp về mọi mặt.

8. Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 nội dung 3

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phân tích và đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KHBD căn cứ vào hướng dẫn của văn bản nào?

Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/10/2014.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ để tổ chức lớp học trực tuyến?

Facebook

Free Conference Call

Zalo

Zoom Meeting

3. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy học các nội dung về công nghệ trong môn Công nghệ cấp TH, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm

OneNote.

Microsoft PowerPoint.

Gmail.

Google Classroom.

4. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Công nghệ cấp TH có ưu thế trong việc phát triển năng lực cốt lõi nào cho HS?

Công nghệ.

Tính toán.

Tin học.

Ngôn ngữ.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm chung của Google Classroom, Microsoft PowerPoint, Gmail là:

Thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Website hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Học liệu số hỗ trợ cho GV và HS.

Phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

6. Chọn các đáp án đúng

Giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào để tổ chức dạy học các nội dung về tự nhiên và công nghệ trong môn Công nghệ cấp TH?

Kahoot.

Gmail.

Microsoft PowerPoint.

Youtube.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.edu.vn

8. Chọn đáp án đúng nhất

Khi giảng về chủ đề “Tự nhiên và Công nghệ” (Công nghệ 3, Chương trình 2018 trang 11), GV muốn học sinh phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ, giáo viên có thể chọn cộng cụ, phần mềm hỗ trợ nào dưới đây?

Kahoot.

Youtube.

Gmail.

Video Editor.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-d.

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e.

10. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học chủ đề Tự nhiên và Công nghệ (Chương trình môn Công nghệ cấp TH 2018), giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft Team

Youtube.

Video Editor.

Microsoft Powerpoint.

9. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý module 9 nội dung 3

1. Đâu là cơ sở lựa chọn các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phù hợp thực tiễn dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học:

Đặc trưng của môn Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học.

Tính khoa học, tính chính xác của thiết bị, phần mềm.

Điều kiện thực tiễn ở nhà trường.

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT.

2. Để lựa chọn phần mềm phù hợp trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí, cần phải xét đến các yếu tố cơ bản nào sau đây?

Loại nội dung dạy học cần hoặc phải được sử dụng ở dạng học liệu số.

Phương pháp và kĩ thuật dạy học.

Điều kiện triển khai.

Tính năng, ưu điểm và hạn chế của phần mềm.

3. Định hướng ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong thiết kế kế hoạch bài dạy môn Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học gồm

tìm kiếm và biên tập hình ảnh, Thiết kế Infographic.

tìm kiếm và biên tập hình ảnh, Thiết kế Infographic, Thiết kế Infographic, Tìm kiếm và biên tập video, Thiết kế bài trình chiếu đa phương tiện.

thiết kế bài trình chiếu đa phương tiện.

tìm kiếm và biên tập video.

4. Định hướng ứng dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả môn Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học gồm

sử dụng phần mềm trình chiếu MS – Powerpoint để thiết kế câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học trực tiếp và thiết kế câu hỏi bằng Google Forms cho dạy học trực tuyến.

thiết kế câu hỏi bằng Youtube.

thiết kế câu hỏi bằng Video editor.

thiết kế câu hỏi bằng Microsoft Padlet.

5. Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy môn Lịch sử và Địa lí có ứng dụng CNTT

Câu trả lời

1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy.
2 Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng
3 Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá
4 Thiết kế các hoạt động học cụ thể
5 Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

6. Giai đoạn “Giáo viên chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng” thuộc bước thứ mấy trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy.

Thiết kế các hoạt động học cụ thể.

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá.

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng.

7. Khi dạy học môn Lịch sử và Địa lí, giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua

Youtube

OneNote

Video Editor

Google Forms

8. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được sự ra đời của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học” (Lịch sử và Địa lí – Lớp 5). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây

Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).

Yêu cầu học sinh nộp sản phẩm “bài trình chiếu giới thiệu thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học” qua Microsoft Teams.

Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.

Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.

9. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học” (Lịch sử và Địa lí – Lớp 5). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng Công nghệ thông tin nào sau đây:

Dạy học thông qua Microsoft Padlet.

Dạy học thông qua Padlet.

Dạy học thông qua Class Dojo.

Dạy học thông qua Google Meet và Youtube.

10. GV dùng phần mềm nào để cắt/ghép/thêm phụ đề cho đoạn phim nói về chủ đề “Văn Lang, Âu Lạc” (Lịch sử và Địa lí – Lớp 5)?

Youtube.

Microsoft PowerPoint.

Gmail.

Video Editor.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu

Đánh giá bài viết
9 55.372
0 Bình luận
Sắp xếp theo