Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng năm 2024

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời gian bao lâu thì phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng? Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng năm 2024? là những vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Trong bài viết dưới đây, Hoatieu.vn sẽ giải đáp đến bạn đọc những câu hỏi trên.

1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú, làm việc năm 2024

Căn cứ Điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

"Điều 17. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

..............

2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập:

a) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến;

b) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục; sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.

3. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng:
Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.

=> Như vậy, theo quy định, công dân sẽ thực hiện khám nghĩa vụ quân sự ở địa phương nơi đăng ký thường trú. Trong trường hợp bạn muốn đăng ký khám nghĩa vụ quân sự ở nơi tạm trú do thay đổi nơi làm việc, đi xa thì bạn phải làm thủ tục chuyển nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự trước khi có lệnh gọi khám nghĩa vụ.

Trong vòng 10 ngày kể từ khi chuyển đến nơi tạm trú khác, bạn phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến.

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời gian từ 3 tháng trở lên thì phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng.

thu-tuc-dang-ky-nghia-vu-quan-su-tam-vang

2. Tạm trú nơi khác có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự không?

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

“2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này”.

=> Như vậy, trong trường hợp bạn vẫn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và đủ điều kiện sức khỏe, dù bạn tạm trú ở nơi khác với địa chỉ thường trú, rời khỏi địa phương quê quán gốc, bạn đều có nghĩa vụ phục vụ trong quân ngũ. Nếu nhận được giấy báo khám nghĩa vụ quân sự, bạn phải có mặt đúng theo quy định thời gian, địa điểm để thực hiện khám theo lệnh gọi.

3. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng năm 2024?

3.1. Trường hợp đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng?

Theo khoản 3 Điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015: Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.

3.2. Các bước đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng năm 2024

Quy trình đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 13/2016/NĐ-CP như sau:

- Bước 1: Công dân đã đăng ký NVQS khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 3 tháng trở lên phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng.

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng tại nơi cư trú.

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký lại;

- Bước 2: Trong thời hạn 1 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; bổ sung các thông tin vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị; lập danh sách công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng hoặc đăng ký lại cho công dân (trường hợp công dân trở về);

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Tham khảo bài viết: Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

4. Mức phạt khi không đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

Theo Điều 4 Nghị định 120/2013/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 37/2022/NĐ-CP:

Trường hợp cá nhân không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định sẽ bị phạt hành chính từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, bị buộc thực hiện thủ tục đăng ký quân sự tạm vắng.

=> Như vậy, đây là mức phạt cao đối với trường hợp không đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Trường hợp bạn đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời gian từ 3 tháng trở lên, bạn cần lưu ý phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng để tránh bị phạt.

Trên đây là giải đáp của Hoatieu về câu hỏi Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú, làm việc năm 2024. Mời bạn đọc đón xem các thông tin hữu ích khác tại mục  Hỏi đáp pháp luật của Hoatieu nhé.

Đánh giá bài viết
1 44
0 Bình luận
Sắp xếp theo