Quy định về xây dựng thang, bảng lương năm 2023

Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định về việc xây dựng thang, bảng lương như sau.

Thang bảng lương là một quy định giống như ngạch và bậc lương, người sử dụng lao động sẽ đặt ra quy định này để nhằm công khai, minh bạch về mức lương cho người lao động. Thang bảng lương sẽ quy định về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp,... Khi người lao động đủ yêu cầu để được nâng lương thì người sử dụng lao động căn cứ vào bảng lương đó để điều chỉnh lương của người lao động định kỳ.

1. Nguyên tắc khi xây dựng thang, bảng lương năm 2023

Căn cứ theo điều 93 Bộ luật lao động 2019 quy định về việc xây dựng thang bảng lương như sau:

Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Lưu ý: Trước đây Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng lao động phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động đồng thời với việc công khai tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 không còn yêu cầu người sử dụng lao động phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan nhà nước nữa.

2. Mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở để xây dựng thang, bảng lương năm 2023

Quy định về xây dựng thang, bảng lương 2023
Quy định về xây dựng thang, bảng lương 2023

Thang, bảng lương là cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động với NLĐ.

Trong khi đó, theo quy định tại thì Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Vì vậy, khi xây dựng thang, bảng lương, doanh nghiệp phải căn cứ vào Mức lương tối thiểu vùng để thực hiện đúng quy định về nguyên tắc trả lương.

Từ 01/01/2023, vẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng vẫn được thực hiện theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP sau đây:

Mức lương

Địa bàn áp dụng

4.680.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I

4.160.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II

3.640.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III

3.250.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV

Lưu ý: Nghị định 38/2022/NĐ-CP không còn quy định rõ ràng về việc trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Tuy nhiên, tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP và Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN có quy định là Các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề thì yêu cầu lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

Như vậy có thể thấy rõ là người lao động làm công việc không đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề mà vẫn có thể làm được thì mức lương không còn được quy định như trước là trên 7% lương tối thiểu vùng nữa.

Ngoài ra người làm việc yêu cầu tay nghề cao hoặc yêu cầu qua học nghề hoặc được đào tạo thì bắt buộc mức lương phải cao hơn 7% lương tối thiểu vùng, người lao động cũng hoàn toàn thoả thuận mức lương của mình với người sử dụng lao động.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo