Nghị quyết 59/NQ-CP 2019

Nghị quyết số 59/NQ-CP năm 2019

Nghị quyết số 59/NQ-CP năm 2019 được chính phủ ban hành về phiên họp thường kỳ tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/NQ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2019

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tưng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019, tổ chức vào ngày 01 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2019

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2019 tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 2,61%, thấp nhất trong 3 năm gần đây. Thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 63,2% dự toán, tăng 11,9%. Xuất khẩu ước đạt trên 145 tỷ USD, tăng 7,5%; trong đó khu vực trong nước tăng 12,2%, cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) (5,6%); xuất siêu 1,8 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 10,6 tỷ USD, tăng 7,1%; tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 77,8%. Sản xuất công nghiệp tăng 9,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,7%. Sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng chuyển biến tích cực; trong đó ngành thủy sản tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%. Khách quốc tế tăng 7,9%; một số điểm du lịch được bình chọn là địa điểm du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2019 tăng 3 bậc, xếp hạng 54/162 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN; Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) tăng 3 bậc, xếp hạng 42/129, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN; Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tiếp tục duy trì đà tăng, nằm trong nhóm dẫn đầu các nước Đông Nam Á. Cả nước có 79,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,6% và tăng 29,6% về vốn đăng ký; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 29,9%. Hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) được các cấp, các ngành tổ chức chu đáo, được cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội hưởng ứng, thiết thực tri ân và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa của dân tộc. Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, thông tin truyền thông được quan tâm và đạt kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được chú trọng.

Bên cạnh kết quả đạt được, nền kinh tế nước ta còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều rủi ro, thách thức. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư thế giới có xu hướng sụt giảm, nhất là các nước lớn, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung diễn biến phức tạp, rủi ro địa chính trị, biến đổi khí hậu và dịch bệnh diễn biến khó lường. Lạm phát vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao; sản xuất công nghiệp tăng chậm so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, giá một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực giảm, dịch bệnh tả lợn Châu Phi gây nhiều thiệt hại, thời tiết nắng nóng, gây hạn hán ở nhiều địa phương; tình trạng sạt lở đất ven sông khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, nhất là vốn ODA và vốn trái phiếu Chính phủ; cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chậm; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ còn nhiều. Một số vấn đề còn gây bức xúc xã hội như: tai nạn giao thông nghiêm trọng gia tăng; dịch bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh; đầu tư tiền ảo đa cấp, tệ nạn ma túy đá, đánh bạc qua mạng...

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, nhất quán định hướng điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khẩn trương khắc phục tồn tại, yếu kém, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch năm 2019, trong đó GDP tăng 6,8%, lạm phát dưới 4%. Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thế giới và trong nước để linh hoạt ứng phó, không để bị động, bất ngờ; trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nội dung sau:

- Các bộ, ngành tập trung rà soát, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung cơ cấu lại ba lĩnh vực trọng tâm là: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất, không rõ ràng của các quy định pháp luật và cơ chế, chính sách; xây dựng hành lang pháp lý để quản lý và tạo điều kiện phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo, các mô hình kinh doanh mới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: kinh tế số, kinh tế chia sẻ, thanh toán điện tử, tài sản ảo, tiền ảo...; rà soát, tháo gỡ rào cản về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh để tiếp tục cải thiện, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu; tăng trưởng tín dụng phù hợp, đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế; củng cố dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế. Tiếp tục triển khai quyết liệt cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai, bảo đảm an toàn hệ thống. Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công. Tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền triển khai các vấn đề liên quan đến đánh giá đa phương của nhóm các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các đợt làm việc với Đoàn đánh giá đa phương của APG.

Các bộ, ngành khẩn trương triển khai đúng thời hạn các nội dung theo phân công tại Kế hoạch hành động quốc gia giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; gửi bổ sung thông tin, số liệu, tài liệu còn thiếu, chứng minh tính hiệu quả của công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện báo cáo của Việt Nam, giải trình và cung cấp cho Đoàn đánh giá đa phương của APG.

- Bộ Tài chính tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định. Khẩn trương hoàn thiện Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước; hướng dẫn triển khai Nghị định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại; phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở pháp lý để tháo gỡ vướng mắc cho việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của công ty con của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa. Xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2019. Thực hiện hiệu quả giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, tăng cường quản lý vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp trên thị trường chứng khoán; khuyến khích phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát động lực tăng trưởng năm 2019, kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án giao hết số vốn kế hoạch đầu tư công còn lại của năm 2019; tổng hợp đề xuất của bộ, ngành và địa phương, thực hiện thủ tục điều chỉnh kế hoạch từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn hoặc dự án đã có khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Khẩn trương tổ chức hướng dẫn Luật Đầu tư công năm 2019. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và ban hành (tại Phiên họp thứ 36) để sớm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch; đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai Luật Quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2019. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về thúc đẩy tăng trưởng của các Vùng kinh tế trọng điểm. Có biện pháp sàng lọc thu hút đầu tư nước ngoài, khắc phục tình trạng đầu tư chui, đầu tư núp bóng.

- Bộ Công Thương tích cực thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch, ngăn chặn việc bán phá giá vào thị trường nội địa. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa. Khẩn trương thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai ứng dụng các phương thức thanh toán điện tử phù hợp. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, ban hành các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xử lý để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào hoạt động các dự án, công trình công nghiệp, năng lượng trọng điểm. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng và triển khai Kế hoạch tăng cường vận động EU và các nước thành viên EU sớm phê chuẩn các Hiệp định. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù cho các dự án điện trọng điểm, cấp bách để tháo gỡ khó khăn trong triển khai đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện truyền tải; có giải pháp ưu tiên hòa vào lưới điện quốc gia điện mặt trời và điện gió; khẩn trương lập Quy hoạch điện VIII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Tăng cường công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai. Triển khai các biện pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm sản xuất. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu mua lúa gạo để bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện giá lúa gạo. Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi, đa dạng hóa vật nuôi, phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản... để bù đắp, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nguồn khách quốc tế theo địa bàn, quản lý chất lượng điểm đến, tuyến du lịch, nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng, bảo đảm phát triển bền vững. Có biện pháp quản lý các tour du lịch 0 đồng, ngăn chặn việc trốn thuế. Chuẩn bị tốt cho vòng loại Olympic năm 2020 và Seagames năm 2021.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 12 năm 2019. Hướng dẫn các địa phương có phương án xử lý đến hết năm 2019 không còn người có công với cách mạng thuộc đối tượng là hộ nghèo; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công. Tập trung kiểm tra việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng Đề án nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.

- Bộ Y tế tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là ngăn chặn dịch sốt xuất huyết. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ sở y tế gắn với giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; đồng thời củng cố và tăng cường y tế cơ sở gắn kết với chăm sóc sức khỏe ban đầu phục vụ nhân dân.

- Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện để trình Chính phủ xem xét, ban hành. Tiếp tục triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chặt chẽ, khoa học.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm. Nghiên cứu giải pháp hạn chế rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Khẩn trương rà soát, đề xuất, báo cáo Chính phủ giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh việc chuẩn bị triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 935/TTg-CN ngày 01 tháng 8 năm 2019, sớm trình Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Công an tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

- Thanh tra Chính phủ theo dõi, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tăng cường công khai, minh bạch các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tham nhũng “vặt” và tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc trong các cơ quan nhà nước.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương dành thời gian trực tiếp đối thoại với người dân; chủ động giải quyết ngay tại cơ sở những bức xúc của người dân, không để phát sinh thành điểm nóng, gây mất trật tự an toàn xã hội.

- Bộ Quốc phòng tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trao đổi thông tin, chủ động phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp khẩn trương đề xuất việc xây dựng dự thảo Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Công an tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, phòng, chống cháy nổ. Đẩy mạnh hoạt động điều tra tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao có cơ chế phối hợp trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố phục vụ đánh giá đa phương của APG.

- Bộ Ngoại giao tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương tăng cường vận động EU sớm phê chuẩn EVFTA và thúc đẩy các FTA đang đàm phán.

- Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam; tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số; dự thảo Nghị định quy định về định danh xác thực, điện tử; Đề án Chuyển đổi số quốc gia. Khẩn trương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai thí điểm ứng dụng thanh toán tiền điện tử trên thuê bao di động (Mobile Money). Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Yêu cầu cơ quan thông tấn, báo chí cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật, tạo đồng thuận xã hội.

- Các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tích cực tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện việc lập Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo đúng quy định của Luật Quy hoạch.

2. Về vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 8 năm 2019.

3. Về Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chính phủ thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc trình.

a) Giao Ủy ban Dân tộc:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và hồ sơ kèm theo; trong đó, xác định tên gọi là Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phạm vi Đề án thực hiện ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tích hợp các chính sách thành chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện từ năm 2021; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến công tác dân tộc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xử lý các kiến nghị về việc giao Ủy ban Dân tộc nhiệm vụ theo dõi sắp xếp ổn định dân cư hộ dân tộc thiểu số; thẩm định các chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn; theo dõi, quản lý các trường dân tộc nội trú khu vực, dự bị đại học dân tộc vùng, hệ cử tuyển, một số trường văn hóa nghệ thuật, bảo tàng dân tộc đặc trưng cho vùng miền, dân tộc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ giao và kết quả kiểm tra tháng 7 của Tổ công tác của Thủ tướng

a) Về tình hình thực hiện nhiệm vụ giao:

Các bộ, cơ quan, địa phương tích cực thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các Đề án trong Chương trình công tác và nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đối với những nhiệm vụ phức tạp, gặp khó khăn, vướng mắc phát sinh, cần chủ động tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp xử lý, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra, không để nợ đọng nhiệm vụ.

b) Về tình hình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các dự án luật, pháp lệnh đã được đưa vào Chương trình và văn bản quy định chi tiết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ đọng trong tháng 8 năm 2019; đồng thời, chủ động có kế hoạch xây dựng 61 văn bản quy định chi tiết các Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo phân công, không để phát sinh nợ mới.

- Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và năm 2020; xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết; kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy định chi tiết.

c) Về kết quả kiểm tra của Tổ công tác:

- Giao Tổ công tác tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tập trung kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh, văn bản quy định chi tiết; các nhiệm vụ giao tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ.

- Về việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử của các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng, cuối năm 2019 của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-UBQGCPĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 23 tháng 7 năm 2019. Các bộ, cơ quan rà soát, đánh giá tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ lựa chọn các dịch vụ công thiết yếu với người dân, doanh nghiệp tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Các địa phương thúc đẩy triển khai Chính quyền điện tử hiện đại, đô thị thông minh một cách thực chất, phục vụ người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; tránh đầu tư dàn trải theo phong trào, gây lãng phí.

5. Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ về nội dung đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công của các bộ, cơ quan, địa phương

Chính phủ thống nhất sửa đổi khoản 3 mục III của NQ 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị theo đề nghị của Bộ Tài chính như sau: Giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại Nghị quyết số 51/NQ-CP, tổng hợp kết quả thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công của bộ, cơ quan mình, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào báo cáo về tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công hằng năm, 03 năm, 05 năm, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

6. Về phương án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng

Chính phủ thống nhất việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết, gửi Bộ Tư pháp.

Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

7. Về Đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

Chính phủ thống nhất với các nhóm chính sách nêu tại Đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần của Bộ Tài chính.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định này, trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2019 để ban hành Nghị định này thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục ngành, lĩnh vực và tỷ lệ cổ phần Nhà nước cần nắm giữ khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần khi sửa đổi Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

8. Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách

Chính phủ thống nhất với nội dung tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại dự thảo Nghị quyết như đề nghị của Bộ Tài chính.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp.

Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội về việc bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 theo trình tự, thủ tục rút gọn theo đúng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 2667/TB-TTKQH ngày 19 năm 3 năm 2019 của Tổng Thư ký Quốc hội./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (2b).B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo