Nghị quyết 104/NQ-CP 2018

Nghị quyết 104/NQ-CP 2018 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 2018

Ngày 08/08/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 104/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018. Theo đó, phiên họp đã thống nhất một số vấn đề trong việc sửa đổi Luật Giáo dụcLuật giáo dục đại học... HoaTieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo Nghị quyết dưới đây để hiểu rõ hơn về những sửa đổi.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2018
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018, tổ chức vào ngày 31 tháng 7 và 01 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Chính phủ thống nhất thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bổ sung chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm theo lộ trình quy định tại dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Đồng thời, thống nhất chủ trương thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI); Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xác định nhu cầu nguồn kinh phí thực hiện chính sách này theo lộ trình phù hợp.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lấy ý kiến Nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học về dự án Luật này, nhất là việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc rà soát vấn đề cử tuyển; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội dự án Luật này.

2. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, sửa đổi các Luật liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học theo hướng một luật sửa nhiều luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai cơ chế tự chủ đại học; bổ sung quy định về Hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ có chức năng thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan chủ quản, giám sát các mặt hoạt động của trường đại học, tiến tới xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lấy ý kiến Nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

3. Về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, trong đó không thành lập quỹ phòng chống tác hại rượu, bia; chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

4. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

5. Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số: 77/2015/NĐ-CP, 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trong đó chỉ quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong tháng 8 năm 2018. Đồng thời, đề xuất các nội dung cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục xu thế tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Mặt bằng lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại tệ tương đối ổn định. Khu vực nông nghiệp tăng trưởng khá trong điều kiện chịu nhiều tác động bất lợi của tình hình thời tiết, nhất là ở khu vực phía Bắc và ven biển miền Trung. Khu vực công nghiệp tăng trưởng mạnh; trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7 tăng 14,3%. Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1%; lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 25,4%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 18,7%. Thu ngân sách tăng. Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký và giải ngân khá. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; trong đó Chỉ số đổi mới toàn cầu (GII) của Việt Nam xếp 45/126 quốc gia và nền kinh tế, tăng 02 bậc so với năm 2017, thứ hạng cao nhất đạt được từ trước đến nay; Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam xếp 57/156 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 11 bậc, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN; Chỉ số hiệu quả dịch vụ logistics của Việt Nam tăng 25 bậc so với năm 2016, xếp 39/160 quốc gia. Nhiều hoạt động kỷ niệm, tri ân, đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27 tháng 7 được tổ chức trang trọng, thiết thực, chu đáo. Các chính sách an sinh xã hội việc làm, giảm nghèo, y tế được quan tâm thực hiện tốt. Nhiều hoạt động thúc đẩy tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hợp tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế nước ta vẫn còn những hạn chế bất cập và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Giá các hàng hóa cơ bản trên thế giới biến động, có xu hướng tăng làm gia tăng sức ép lạm phát. Chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn diễn ra căng thẳng hơn cùng với xu hướng bảo hộ thương mại và áp đặt hàng rào phi thuế quan của các nước ảnh hưởng tới xuất khẩu và sản xuất, kinh doanh trong nước. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và triển khai kế hoạch cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Tình hình thiên tai, bão lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống. Tình trạng ô nhiễm môi trường, phá rừng, tai nạn giao thông, cháy nổ xảy ra còn nhiều...

Chính phủ kiên định các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã đề ra theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, trọng tâm là kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho người dân, củng cố niềm tin xã hội, niềm tin thị trường, niềm tin doanh nghiệp; yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 19-2018/NQ-CP, 35/NQ-CP và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; trực tiếp chỉ đạo sát sao, quyết liệt, triển khai hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ điều hành kinh tế vĩ mô và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế và trong nước, phối hợp điều hành kịp thời, hài hòa, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô. Ban Chỉ đạo điều hành giá theo dõi diễn biến thị trường các mặt hàng thiết yếu, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh khi có biến động bất thường. Trong năm 2018, Chính phủ chưa xem xét điều chỉnh giá điện và giá một số dịch vụ công thiết yếu do nhà nước quản lý.

- Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tạo niềm tin, thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài quy mô lớn và có chuỗi giá trị toàn cầu. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường phối hợp kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn việc nhập khẩu phế liệu, hàng hóa công nghệ lạc hậu, chất lượng kém vào Việt Nam; khẩn trương phân loại, giải tỏa, thanh tra, chấn chỉnh việc cấp phép nhập khẩu phế liệu thời gian qua. Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan tập trung chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời các vướng mắc, rà soát không để tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm, cơ cấu lại các ban quản lý dự án hoạt động không hiệu quả, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ; tiếp tục điều hành linh hoạt tỷ giá, phù hợp với diễn biến cung cầu thị trường, cân đối vĩ mô và mục tiêu kiểm soát lạm phát. Có biện pháp quản lý thanh toán điện tử liên quan đến dịch vụ xuyên biên giới. Kiểm soát chất lượng dư nợ tín dụng tiêu dùng, đặc biệt là hoạt động của các công ty tín dụng tiêu dùng, các quỹ tín dụng nhân dân. Đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Chính phủ tình hình sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để hoàn thiện, báo cáo Quốc hội theo quy định. Thành lập Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2019.

- Bộ Tài chính phối hợp các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt và vượt dự toán; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, siết chặt quản lý chi ngân sách nhà nước, nhất là chi hội họp, đi nước ngoài; quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Khẩn trương báo cáo Chính phủ tình hình sơ kết đánh giá thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia để báo cáo Quốc hội theo quy định. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững, hiệu quả thị trường chứng khoán. Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

- Bộ Công Thương tập trung cơ cấu lại thị trường xuất khẩu gắn với chú trọng phát triển thị trường trong nước. Chủ động giải pháp ứng phó trước những tác động bất lợi của chiến tranh thương mại giữa các nước, đối tác lớn. Khẩn trương kết thúc đàm phán, sớm ký kết các Hiệp định thương mại RCEP, EVFTA; đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương để khai thác hiệu quả lợi ích của các hiệp định thương mại đã ký kết, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác tối đa các thị trường còn dư địa. Chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân, nhất là khu vực miền Nam; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án nguồn điện trọng điểm, đồng thời phát triển hợp lý các nguồn năng lượng tái tạo để hỗ trợ cung ứng điện trong giai đoạn tới; thực hiện bổ sung các dự án điện năng lượng tái tạo vào quy hoạch phát triển điện lực theo quy định. Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, phát triển hệ thống truyền tải điện đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, đặc biệt là các nguồn điện gió, điện mặt trời. Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ giá mua điện với nước ngoài. Tăng cường kiểm soát tiến độ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai, đưa vào hoạt động các công trình, dự án của ngành. Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan rà soát, kiểm tra an toàn, chất lượng hồ chứa, đập thủy điện, gắn trách nhiệm cụ thể trong quá trình vận hành, điều tiết, bảo đảm an toàn hồ, đập trong mùa mưa lũ, an toàn tính mạng và tài sản của người dân ở vùng hạ du; đánh giá tổng thể công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa, đập thủy điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2018.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh cơ cấu lại thực chất ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. Theo dõi chặt diễn biến thời tiết, mực nước sông, suối, hồ, đập; kiểm tra an toàn các đê, kè, công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ đập lớn, kiên quyết không đưa các hồ yếu, có sự cố vào chứa nước; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các địa phương có quy chế quản lý hồ thủy lợi, đập thủy điện; chủ trì, phối hợp với các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai rà soát, chủ động có các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường, các cơ quan và địa phương liên quan thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, bố trí lại dân cư khu vực sạt lở nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân. Hướng dẫn người dân trồng bù diện tích lúa, rau màu bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão, lũ; kiểm soát tốt dịch bệnh, cây trồng, vật nuôi tại vùng bị ngập lụt. Tiếp tục phối hợp với các địa phương có biển chỉ đạo quyết liệt, thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Liên minh Châu Âu (EU) về khai thác hải sản. Phối hợp với các địa phương liên quan có giải pháp quản lý vấn đề dân di cư tự do, nhất là khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên. Hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cả trong nước và quốc tế.

- Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát quy hoạch, có các giải pháp công trình nhà ở khu vực có nguy cơ sạt lở; có cảnh báo và giải pháp đối với nhà chung cư cũ, bị hư hỏng nặng tại các đô thị lớn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản để có đối sách phù hợp, kịp thời; phát triển nhà ở xã hội; theo dõi, đôn đốc việc di dời các trụ sở cơ quan ra khỏi khu vực đô thị theo kế hoạch.

- Bô Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm môi trường sống an toàn cho người dân; đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược biển Vệt Nam đến năm 2020, báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền; xây dựng chiến lược biển trong bối cảnh mới. Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất có rừng, đất của các công ty nông lâm nghiệp. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng, độ tin cậy công tác dự báo, cảnh báo thiên tai. Tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết số: 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017; 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ. Phối hợp xử lý nghiêm các vụ phá rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, có chế tài xử lý nghiêm, chấn chỉnh hoạt động dịch vụ vận tải, tăng cường trách nhiệm của các nhà xe, lái xe; xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh triển khai các dự án giao thông quan trọng, phối hợp với địa phương liên quan tháo gỡ nút thắt về giao thông. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng dự thảo Chỉ thị về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2018.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung công tác xúc tiến, quảng bá, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút khách du lịch, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của ngành du lịch. Nâng cao hiệu quả công tác gia đình tạo nền tảng đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể hiện trạng đầu tư, cải tạo nhà vệ sinh, cung cấp nước sạch trong trường học trước năm học mới, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Rà soát, xác định rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, hoàn thiện hệ thống quản trị của ngành giáo dục, quy trình kỹ thuật, đồng thời tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và nhân dân, tổ chức tổng kết, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, bất cập, bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch tất cả các khâu của kỳ thi; phối hợp với Bộ Công an điều tra xử lý nghiêm các vi phạm trong kỳ thi vừa qua.

- Bộ Y tế phối hợp với các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa, nhất là sau mùa mưa bão, lũ lụt. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Chấn chỉnh công tác vệ sinh các bệnh viện. Tăng cường phối hợp với bộ, cơ quan liên quan và các hiệp hội kiểm soát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, nhất là đối với các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách người có công. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển mạnh đào tạo nghề theo đơn đặt hàng.

- Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp, chính sách đặc thù về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, xác định thành phần dân tộc hiện có, đề xuất danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, nhất là đối với các dân tộc ít người.

- Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết trung ương 6 (khóa XII). Tổ chức Hội nghị chuyên đề xin ý kiến về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan đề xuất, hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, xử lý đối với tiền ảo.

- Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, nhất là các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi, nhất là khu vực nông thôn. Phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, đề nghị truy tố, xử lý kịp thời các đối tượng nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng nắm chắc diễn biến tình hình khu vực, quốc tế; tham mưu đề xuất, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Khẩn trương tập trung rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ khu vực Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

- Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện phương án sắp xếp các cơ quan báo chí, nhất là việc tiếp nhận báo chí của hội thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin báo chí. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tích cực thông tin chính thống từ các cơ quan quản lý nhà nước về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc để tạo đồng thuận xã hội; tăng cường thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, giá trị tốt đẹp, nhân văn, tinh thần lao động, sản xuất, kinh doanh tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tăng cường công tác quản lý hoạt động viễn thông, nhất là quản lý thẻ cào viễn thông; đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc thúc đẩy xây dựng, tổ chức triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân, doanh nghiệp.

7. Về nguồn vốn xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Chính phủ thống nhất triển khai dự án xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An từ nguồn vốn 10% dự phòng của tỉnh Nghệ An.

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung danh mục dự án này vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

8. Về phương án điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, ngành, địa phương

Chính phủ thống nhất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 còn lại chưa giao kế hoạch giữa các bộ, ngành, địa phương và bổ sung cho các dự án ODA.

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội phương án điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 theo quy định.

9. Về việc sử dụng dự phòng chung vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn vốn nước ngoài cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

- Chính phủ thống nhất giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, phối hợp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách trung ương vốn nước ngoài cho dự án “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng’’ (FSMIMS) hợp phần Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (phần vốn Ngân hàng Thế giới (WB) chưa giải ngân 6.153.000 USD tương đương 139 tỷ đồng) bổ sung vào danh mục trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 làm cơ sở giải ngân nốt nguồn vốn WB còn lại để kịp tiến độ đã cam kết với WB.

- Việc xử lý nguồn vốn WB còn lại chưa giải ngân của hợp phần Bảo hiểm tiền gửi thực hiện theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và pháp luật hiện hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

10. Về bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng đã xuất cấp năm 2017 và nguyên tắc ủy quyền báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ Quốc gia hàng năm

Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính (Báo cáo số 9008/BTC-TCDT ngày 27 tháng 7 năm 2018) về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự toán 197 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp trong năm 2017. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung trên theo quy định.

Chính phủ phân công Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ xem xét việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia hằng năm theo đề xuất của Bộ Tài chính; quyết định việc ủy quyền báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

11. Về việc xử lý thuế ô tô khu phi thuế quan

Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính (Báo cáo số 87/TTr-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018) cho phép các doanh nghiệp tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được miễn thuế nhập khẩu cho số xe ô tô đã nhập khẩu và thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu (tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu), đáp ứng đủ điều kiện để đăng ký lưu hành theo quy định.

Giao Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn thuế nhập khẩu cho số xe ô tô nêu trên theo quy định khoản 1 Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

12. Về áp dụng phụ cấp không ổn định và xác định đơn giá nhân công xây dựng

Chính phủ thống nhất cho phép áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công ngành xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước giai đoạn từ năm 2005 đến ngày 15 tháng 5 năm 2015; không hồi tố đối với các dự án, gói thầu không áp dụng khoản phụ cấp này hoặc các dự án đã được kiểm toán, thanh tra kết luận xuất toán và đã nộp ngân sách số tiền phụ cấp không ổn định sản xuất hoặc các dự án đã quyết toán xong theo kết luận của thanh tra, kiểm toán; các hợp đồng ký kết trong giai đoạn này thì việc thanh toán, quyết toán chi phí nhân công xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật liên quan áp dụng cho hợp đồng. Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện.

13. Về tình hình hoạt động và tái cơ cấu tài chính của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép VEC được tiếp tục thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư 05 dự án đường bộ cao tốc của VEC. Bộ Giao thông vận tải rà soát, cập nhật và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị và cấp có thẩm quyền theo quy định.

14. Về dự thảo Nghị quyết thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, trong đó cho phép tỉnh Ninh Thuận được hưởng chính sách giá điện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020 đối với các dự án điện năng lượng mặt trời và hạ tầng đấu nối công suất thiết kế 2.000MW đã được Thủ tướng chấp thuận triển khai; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 20 tháng 8 năm 2018.

15. Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết và các văn bản cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh

a) Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết:

Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình xây dựng văn bản; đặc biệt là tăng cường phối hợp xử lý dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự thảo văn bản. Khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn nợ đọng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ xem xét, ban hành. Đồng thời, chủ động soạn thảo, hoàn thiện dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh sắp có hiệu lực thi hành, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng thời điểm thi hành của luật, pháp lệnh, không để tiếp tục phát sinh nợ đọng văn bản.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành các văn bản.

b) Về tình hình ban hành các văn bản cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh:

Việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đơn giản, cắt giảm điều kiện kinh doanh phải thực chất, khắc phục triệt để những bất cập hiện nay, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, giảm tối đa chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Yêu cầu các bộ quản lý chuyên ngành và điều kiện kinh doanh quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Khẩn trương hoàn thiện để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phương án đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh chậm nhất là ngày 15 tháng 8 năm 2018 để thực hiện.

c) Về tình hình thực hiện nhiệm vụ:

Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan tâm xây dựng, trình các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Giao Tổ công tác tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó tập trung kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng pháp luật, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg;
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (2b).B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Đánh giá bài viết
1 292
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo