Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng chung cho toàn Thành phố

Hà Nội khai giảng trực tuyến chung toàn thành phố

Học sinh Hà Nội khai giảng chung cho toàn Thành phố. Đây là hướng dẫn mới nhất của Sở giáo dục đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022.

Mới đây Sở giáo dục đào tạo Hà Nội đã có Công văn 3016/SGDĐT-VP Hà Nội về việc tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022. Theo đó học sinh trên đại bàn thành phố Hà Nội sẽ thực hiện tổ chức Lễ Khai giảng chung cho toàn Thành phố vào hồi 07h30 - 08h30 ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật). Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 3016/SGDĐT-VP, mời các bạn cùng theo dõi:

Công văn số 3016/SGDĐT-VP

UBND THÀNH PH Ố HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________

Số : 3016 /SGDĐT-VP

V/v T ổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022

CỘNG H Ò A XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:   - Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã;

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT;

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX.

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022;

Để tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm học mới và các hoạt động đầu năm học 2021-2022, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT); Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022

- Tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT “về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GDĐT” đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

- Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 và lớp 6.

- Rà soát cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; bảo đảm khuôn viên cảnh quan môi trường sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu theo danh mục quy định của Bộ GDĐT, sách giáo khoa cho học sinh, đáp ứng nhu cầu dạy và học, đặc biệt là đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Các trường học, cơ sở giáo dục thông tin rộng rãi đến học sinh và cha mẹ học sinh (CMHS) việc biên chế lớp học, kế hoạch dạy học trong năm học và các chương trình giáo dục của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu cho học sinh, CMHS tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường, nhất là đối với học sinh đầu cấp học; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về Khung kế hoạch thời gian năm học; công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành.

2. Tổ chức Lễ Khai giảng (tổ chức chung cho toàn Thành phố)

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch, bệnh Covid-19, học sinh chưa thể quay trở lại trường học trong dịp Khai giảng năm học 2021-2022. Nhằm tạo khí thế, động viên tinh thần cho các nhà trường trong năm học mới, tuân thủ quy định phòng chống dịch, không tụ tập đông người, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Thành phố đối với toàn thể học sinh Thủ đô, các bậc phụ huynh và đội ngũ giáo viên, các nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng chung cho toàn Thành phố, cụ thể như sau:

a) Lễ Khai giảng

- Lễ Khai giảng được tổ chức và truyền hình trực tiếp tại 01 trường trên địa bàn Thành phố; phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2; kênh phát thanh sóng FM...) để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, CMHS của các trường học, cơ sở giáo dục và nhân dân trên địa bàn Thành phố được theo dõi.

- Thời gian: từ 07h30 - 08h30 ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật).

b) Tổ chức sinh hoạt đầu năm học

- Sau khi kết thúc Lễ Khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến (thực hiện trên nền tảng dạy học trực tuyến của đơn vị).

- Thời gian: từ 08h45 đến 09h30 ngày 05/9/2021.

- Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, điều kiện của đơn vị và đặc thù riêng của từng cấp học, ngành học; các nhà trường, cơ sở giáo dục chủ động tổ chức các hoạt động sinh hoạt thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố (Giới thiệu truyền thông nhà trường; giới thiệu về thầy cô giáo; tổ chức học tập nội quy đối với học sinh; triển khai kế hoạch dạy học năm học mới; hướng dẫn CMHS phối hợp chuẩn bị điều kiện để triển khai tổ chức dạy - học trực tuyến...).

c) Công tác thông tin, tuyên truyền

- Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục triển khai phổ biến, truyền tải thông tin về Lễ Khai giảng do Thành phố tổ chức đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, CMHS biết và bố trí theo dõi qua các phương tiện phát sóng của Đài PTTH Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2; kênh phát thanh sóng FM...);

Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, có thể chuyển tiếp nội dung truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng đến người theo dõi bằng cách chia sẻ màn hình qua hệ thống trực tuyến của đơn vị.

- Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng của Thành phố và các nội dung sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phù hợp thực tiễn địa phương, điều kiện của các trường học, cơ sở giáo dục.

Tham mưu UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng, ban liên quan phối hợp trong công tác truyền thông với nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống phát thanh, truyền thanh của các phường, xã... để tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường và lịch phát sóng Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 trên truyền hình và các kênh phát sóng của Đài PTTH Hà Nội.

3. Tổ chức dạy và học sau khai giảng

- Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến theo Kế hoạch dạy học của trường/lớp ngay từ ngày 06/9/2021 theo Khung thời gian năm học và Thời khóa biểu của đơn vị trong thời gian học sinh không đến trường để phòng chống dịch Covid-19.

- Riêng đối với cấp học mầm non: Trong thời gian trẻ mầm non dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh theo quy định, các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến mà duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà.

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GDĐT;

- UBND Thành phố;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- UBND quận, huyện, thị xã;

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở;

- Các phòng thuộc Sở; CĐN;

- Cổng TTĐT của Ngành;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Thế Cương

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 174
0 Bình luận
Sắp xếp theo