Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2024

Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2024 gồm những giấy tờ gì? Đối tượng ưu tiên tuyển sinh là những người thuộc diện được nhà nước ưu ái cộng điểm khi xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học... trên cả nước. Tuy nhiên muốn được cộng điểm ưu tiên cần có giấy tờ xác nhận thí sinh nằm trong diện được ưu tiên theo quy định. Năm 2024, để được công điểm ưu tiên cần có những loại giấy tờ gì? Mời các bạn cùng tham khảo thông tin chi tiết qua bài viết dưới đây cùng HoaTieu.vn.

Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh
Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh

1. Giấy chứng nhận ưu tiên là gì?

Giấy chứng nhận ưu tiên là giấy tờ cung cấp thông tin chứng minh rằng thí sinh là đối tượng và thuộc khu vực được ưu tiên cộng điểm trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Việc nộp đầy đủ và chính xác hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên sẽ giúp cho thí sinh được tính điểm đúng mức ưu tiên và cơ hội đậu vào trường mong muốn sẽ tăng lên.

2. Mẫu giấy xác nhận đối tượng ưu tiên

Chúng tôi sẽ giúp bạn biết chi tiết hơn về giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong đường link bên dưới đây. Sau khi điền đầy đủ thông tin, thí sinh nộp đơn lên các cấp có thẩm quyền xem xét và xác nhận.

Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên
Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

3. Hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng

Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên bảng photocopy;

Đối với những thí sinh là dân tộc thiểu số. Để hưởng đối tượng ưu tiên phải có:

 • Giấy chứng nhận 01 giấy khai sinh photocopy
 • Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia) và được xác minh là dân tộc tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.
 • Đối với những thí sinh thuộc gia đình có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng. Chuẩn bị bản photocopy giấy chứng nhận Quyết định trợ cấp. Phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.

4. Danh mục giấy tờ xác minh đối tượng ưu tiên

(Theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngày 06/6/2022)

ĐỐI TƯỢNG

HỒ SƠ MINH CHỨNG

NHÓM ƯU TIÊN 1

- Đối tượng 01:

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế này;

+ Giấy khai sinh

+ Bản sao Hộ khẩu thường trú có công chứng

- Đối tượng 02:

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;

+ Xác nhận của cơ quan quản lý và Bằng khen chiến sĩ thi đua

- Đối tượng 03:

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

+ Giấy chứng nhận là thương binh, bệnh binh hoặc người được hưởng chính sách như thương binh .

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Quyết định được cử đi học đối với là quân nhân, công an tại ngũ

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

+ Bản sao Quyết định xuất ngũ

- Đối tượng 04:

+ Con liệt sĩ;

+ Giấy chứng nhận là con Liệt sĩ của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp

+ Con thương binh ; Con bệnh binh; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Giấy chứng nhận là con thương, bệnh binh hoặc hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động 81% trở lên của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp.

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Giấy chứng nhận là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

+Bảng sao có công chứng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động

+ Giấy khai sinh

NHÓM ƯU TIÊN 2

- Đối tượng 05:

+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

+ Giấy chứng nhận là Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng không ở Khu vực 1.

+ Giấy chứng nhận là Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học .

- Đối tượng 06:

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

+ Minh chứng bằng giấy khai sinh (khác dân tộc Kinh)

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con thương, bệnh binh hoặc hưởng chính sách như thương binh.

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Huân chương, huy chương Kháng chiến hoặc Chiến thắng do tham gia nghĩa vụ quốc tế

+ Quyết định trợ cấp 1 lần của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội)

+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng;

+ Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh và xã hội là con của người có công giúp đỡ cách mạng.

- Đối tượng 07:

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

+ Giấy xác nhận “Khuyết tật nặng” do Ủy Ban Nhân dân Xã cấp.

+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân được công nhận từ cấp tỉnh, Bộ trở lên, bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;

+ Giấy xác nhận đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên của Trường đang công tác

5. Một số câu hỏi về giấy tờ ưu tiên thi Đại học, cao đẳng

1. Thí sinh Trần Thị Khánh Linh (Vĩnh Phúc): Tôi đang chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2024. Bố tôi là người tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1952 và được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến. Tôi đã tìm hiểu thông tin và được biết tôi sẽ được hưởng ưu tiên trong xét tuyển đại học, cao đẳng, thuộc đối tượng 03. Nhưng cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ tại trường trả lời, nếu bố tôi hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và được nhận Huân chương kháng chiến thì tôi mới được hưởng ưu tiên. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành: "Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ".

Giấy tờ để được hưởng, gồm:

 • Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng; Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.

Như vậy, bố thí sinh Trần Thị Khánh Linh là người tham gia hoạt động kháng chiến đã được tặng "Huân chương kháng chiến" thì đủ điều kiện để được hưởng ưu tiên.

2. Thí sinh Hồ Trương Nhật Trúc (Đà Nẵng): Bố tôi tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia từ năm 1980 đến năm 1986 và được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba. Sau đó bố tôi có quyết định chuyển ngành về công tác tại Công ty Thủy sản miền Trung, đến năm 2006 thì nghỉ hưu và hiện hưởng lương hưu, chế độ người có công với cách mạng hàng tháng. Tôi tham khảo thông tin và được biết tôi thuộc đối tượng ưu tiên 06, được cộng 1 điểm với điều kiện là phải có giấy trợ cấp 1 lần và Huân chương. Tuy nhiên, bố tôi là bộ đội chuyển ngành thì không có giấy trợ cấp 1 lần, chỉ có quyết định chuyển ngành, vậy tôi có được tính điểm ưu tiên không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành: "Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng".

Giấy tờ để được hưởng, gồm:

 • Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng; Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.

Như vậy, nếu bố của thí sinh Hồ Trương Nhật Trúc đã được tặng "Huân chương kháng chiến" thì thí sinh đủ điều kiện để được hưởng ưu tiên.

3. Thí sinh Nguyễn Minh Tiến (TP. Hồ Chí Minh): Mẹ tôi là bộ đội hoạt động cách mạng từ năm 1968 đến năm 1975, được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba. Vậy trường hợp của tôi có thuộc đối tượng ưu tiên 06 trong tuyển sinh đại học năm 2024 không? Nếu có thì tôi cần nộp những giấy tờ gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành: "Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng".

Giấy tờ để được hưởng, gồm:

 • Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng; Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.

Mẹ của thí sinh Nguyễn Minh Tiến được trao tặng Huân chương kháng chiến thì thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên là phù hợp với quy định.

Thí sinh Tiến cần photo Huân chương của mẹ thí sinh (kèm giấy khai sinh) xuất trình cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

4. Thí sinh Trâm Anh: Bố tôi tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào năm 1977 đến năm 1981. Tôi được hưởng chế độ ưu tiên "con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế". Nhưng quyết định trợ cấp 1 lần được cấp bởi Bộ Tư lệnh Quân khu 4, không phải của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vậy tôi có được công nhận để cộng điểm không? Để được hưởng chế độ cộng điểm thì phải có cả giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân, Huy chương kháng chiến và quyết định trợ cấp 1 lần hay chỉ cần 1 trong 2 giấy tờ này?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Nếu bố của thí sinh Trâm Anh được nhận Quyết định trợ cấp do Bộ tư lệnh Quân khu 4 cấp thì không phù hợp với quy định của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thí sinh Trâm Anh có thể nộp giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng; Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng để được hưởng ưu tiên theo quy định.

5. Giấy xác nhận dân tộc lấy ở đâu?

 • Trong Hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng, thí sinh phải nộp giấy khai sinh photocopy có công chứng, trong đó có ghi thông tin về dân tộc vì vậy khi tham gia thi tốt nghiệp THPT, đây là minh chứng thí sinh là người dân tộc. Vì vậy thí sinh không cần Giấy xác nhận dân tộc.
 • Trong trường hợp cần xin giấy xác nhận, công dân cũng có thể làm đơn và xin xác nhận ưu tiên người dân tộc thiểu số của chính quyền địa phương.

6. Không ưu tiên cộng điểm đối với thí sinh thi lại năm 2024

Theo Quy chế tuyển sinh năm 2022 được Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, từ năm 2023 thí sinh sẽ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp khi xét tuyển đại học, cao đẳng.

Như vậy, thí sinh thi đại học sẽ chỉ được công điểm ưu tiên duy nhất hai lần trong đời là:

 • Lần đầu tiên trong năm thi tốt nghiệp;
 • Lần thứ hai là năm thứ nhất thi lại đại học khi đã thuộc diện thí sinh tự do.

Với những lần thi tiếp theo dù thuộc diện đối tượng được ưu tiên thí sinh sẽ không được cộng điểm nữa. Quy định mới được đưa ra nhằm đảm bảo sự công bằng về điểm số. Bởi hiện nay, những đối tượng thuộc diện ưu tiên được cộng khá nhiều điểm, trong khi quy chế chấm điểm thi đã không còn làm tròn điểm như những năm trước, dù chỉ thiếu 0,1 điểm cũng là đủ để tạo ra sự khác biệt.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
11 26.623
10 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Linh Linh
  Linh Linh

  Bố em là thương binh và hiện đang nhận trợ cấp hàng tháng, cho em hỏi em thuộc đối tượng ưu tiên nào và cần làm những giấy tờ gì ạ. Em cảm ơn ạ!

  Thích Phản hồi 24/02/21
  • Nguyễn Thị Hải Yến
   Nguyễn Thị Hải Yến

   Nếu bạn là con thương binh; Con bệnh binh; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên thì bạn thuộc đối tượng 4.

   Bạn cần có các giấy tờ sau để xác minh đối tượng ưu tiên: Giấy chứng nhận là con thương, bệnh binh hoặc hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động 81% trở lên của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp.

   Thích Phản hồi 25/06/22
 • Hoàng Thạch Thảo
  Hoàng Thạch Thảo

  Thông tin hữu ích

  Thích Phản hồi 25/06/22
  • Minh Nguyễn
   Minh Nguyễn

   cảm ơn thông tin của ad

   Thích Phản hồi 25/06/22
   • Khanh Chi
    Khanh Chi

    Dạ cho em hỏi, em là đối tượng 1 ạ. Đối tượng 1 có minh chứng là Bản sao Hộ khẩu thường trú có công chứng , đó là Sổ hộ khẩu in ra xong công chứng hay là giấy Xác nhận thông tin về cư trú vậy ạ? Mong được giải đáp ạ , Em cảm ơn ạ!

    Thích Phản hồi 19/07/22
    • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
     Ban Quản Trị HoaTieu.vn

     Em sử dụng 1 trong 2 đều được nhé. Chỉ là không cấp mới sổ hộ khẩu thôi chứ sổ hộ khẩu nhà em đang dùng vẫn có giá trị sử dụng. Hết năm 2022 mới chuyển sang tích hợp sổ hộ khẩu điện tử hoàn toàn.

     Thích Phản hồi 21/07/22
   • Xuân Trường
    Xuân Trường

    cho em hỏi em thuộc đối tượng 06 Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;. Nhưng chỉ có giấy quyết định trợ cấp 1 lần , không có huy chương thì năm 2022 có được cộng điểm đại học ko ạ 

    Thích Phản hồi 24/07/22
    • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
     Ban Quản Trị HoaTieu.vn

     Em ra UB xã hỏi lại để được cộng điểm theo đúng quy định. Yêu cầu minh chứng là cả 2 giấy tờ em ạ.

     Thích Phản hồi 26/07/22
    • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
     Ban Quản Trị HoaTieu.vn
     Thích Phản hồi 26/07/22
   • Hảo
    Hảo

    em thuộc đối tượng 06 là người hoa ở kv3 thì cần làm gì ạ, có cần làm giấc xác nhận đối tượng ưu tiên không ạ

    Thích Phản hồi 16/08/22
    • Nguyễn Văn Can
     Nguyễn Văn Can

     Em là y sĩ, công tác tại trạm y tế xã, vậy em cần giấy tờ gì, người xác nhận là ai để xác nhận em thuộc đối tượng ưu tiên 07

     Thích Phản hồi 07/09/22
     • Rosie1331
      Rosie1331

      Tôi đang chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2023. Bố tôi là người tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1952 và được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến. Tôi đã tìm hiểu thông tin và được biết tôi sẽ được hưởng ưu tiên trong xét tuyển đại học, cao đẳng, thuộc đối tượng 03. Nhưng cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ tại trường trả lời, nếu bố tôi hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và được nhận Huân chương kháng chiến thì tôi mới được hưởng ưu tiên. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không?

      Thích Phản hồi 15:18 09/05
      • Trần Thanh Tâm
       Trần Thanh Tâm

       Bố tôi tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia từ năm 1980 đến năm 1986 và được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba. Sau đó bố tôi có quyết định chuyển ngành về công tác tại Công ty Thủy sản miền Trung, đến năm 2006 thì nghỉ hưu và hiện hưởng lương hưu, chế độ người có công với cách mạng hàng tháng. Tôi tham khảo thông tin và được biết tôi thuộc đối tượng ưu tiên 06, được cộng 1 điểm với điều kiện là phải có giấy trợ cấp 1 lần và Huân chương. Tuy nhiên, bố tôi là bộ đội chuyển ngành thì không có giấy trợ cấp 1 lần, chỉ có quyết định chuyển ngành, vậy tôi có được tính điểm ưu tiên không?

       Thích Phản hồi 15:19 09/05
       • Vịt Cute
        Vịt Cute

        Cho em hỏi lấy Giấy xác nhận dân tộc lấy ở đâu?

        Thích Phản hồi 15:19 09/05