Giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không cần sáng kiến kinh nghiệm

Bỏ sáng kiến kinh nghiệm trong đánh giá chất lượng giáo viên

Từ 20/8/2020, khi Nghị định 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì tiêu chí công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng có sự thay đổi so với các quy định cũ.

Theo đó Giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không cần có sáng kiến kinh nghiệm.

Trước đây, theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP, giáo viên (viên chức) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận

Còn công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.

Tuy nhiên, từ 20/8/2020, tiêu chí này đã bị bãi bỏ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý :

- Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

- Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.720
0 Bình luận
Sắp xếp theo