Chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với Bộ đội Biên phòng

Ngày 6/12/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Nghị định số 106/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam.

Theo đó Nghị định này quy định chi tiết về hệ thống tổ chức; chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với Bộ đội Biên phòng; phối hợp giữa bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng.

Chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được quy định cụ thể tại Điều 4 của Nghị định như sau:

Được ưu tiên giao đất ở khi có nhu cầu

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo được chính quyền địa phương nơi chuyển đến ưu tiên giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; hỗ trợ về chỗ ở, nhà ở cho gia đình, việc làm cho vợ hoặc chồng của các đối tượng này và hưởng các chế độ chính sách khác theo quy định khi:

+ Có thời gian từ 05 năm trở lên;

+ Có nhu cầu chuyển gia đình đến định cư ổn định cuộc sống lâu dài ở khu vực biên giới, hải đảo.

(Theo quy định hiện nay, Nghị định 02/1998/NĐ-CP chưa có chính sách này khi Bộ đội Biên phòng có nhu cầu định cư ổn định tại khu vực biên giới, hải đảo).

Ngoài các chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác trong Quân đội, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn được hưởng các khoản phụ cấp sau:

(1) Phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo

Trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, hải đảo, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo.

Hiện nay, mức phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 02/1998/NĐ-CP, cụ thể:

+ Đối với Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng phụ cấp bằng hệ số 0,3 tính trên mức tiền lương tối thiểu do Chính phủ quy định áp dụng đối với cán bộ, công chức Nhà nước;

+ Đối với Hạ sĩ quan, binh sĩ phụ cấp bằng hệ số 0,3 tính trên phụ cấp quân hàm binh nhì.

Phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng đang có thời gian công tác liên tục từ đủ 05 năm trở lên ở khu vực biên giới đất liền, đảo, quần đảo, hàng tháng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo.

Trường hợp chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo được quy định tại nhiều văn bản thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chế độ, chính sách đó.

(Theo quy định hiện hành, các đối tượng trên đang công tác ở các xã vùng cao biên giới, đảo xa mới được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo.)

Hiện nay, mức phụ cấp lâu năm căn cứ vào khoản 2 Điều 12 Nghị định 02/1998/NĐ-CP, cụ thể:

+ Phụ cấp công tác lâu năm tính trên tiền lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ: Đủ 5 năm đến dưới 10 năm hưởng mức hệ số: 0,2; Từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm hưởng mức hệ số: 0,3; Từ đủ 15 năm trở lên hưởng mức hệ số: 0,4.

+ Thời gian công tác được tính để hưởng phụ cấp công tác lâu năm là tổng số thời gian công tác thực tế tại đồn, các đơn vị Biên phòng đóng quân ở các xã vùng cao, đảo xa, nếu đứt quãng thì được cộng dồn.

Trong trường hợp vùng biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng sẽ được hưởng mức trợ cấp lâu năm với hệ số tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định 76/2019/NĐ-CP như sau:

+ 0,5 đối với người có thời gian thực tế làm việc từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

+ 0,7 đối với người có thời gian thực tế làm việc từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

+ 1,0 đối với người có thời gian thực tế làm việc từ đủ 15 năm trở lên.

Phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ bồi dưỡng sức khỏe

Ngoài 02 loại phụ cấp nêu trên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng khi làm cán bộ tăng cường xã biên giới nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, hàng tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ bồi dưỡng sức khỏe hàng năm tăng thêm theo quy định của pháp luật.

(So với quy định hiện nay, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng không được hưởng loại phụ cấp kiêm nhiệm này).

Nghị định 106/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/01/2022 thay thế Nghị định 02/1998/NĐ-CP.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 116
0 Bình luận
Sắp xếp theo