Đơn xin nghỉ phép kết hôn 2023 mới nhất

Nghỉ kết hôn là một trong những ngày nghỉ quy định nghỉ nguyên lương. Đối với nhân viên xin nghỉ kết hôn sẽ được nghỉ 03 ngày thay vì 01 ngày với các lý do nghỉ nguyên lương khác. Mời bạn đọc tham khảo Đơn xin nghỉ phép kết hôn 2023, đơn xin nghỉ phép đám cưới mới nhất và những quy định liên quan đến quyền lợi của người lao động khi nghỉ cưới trong bài viết dưới đây.

1. Đơn xin nghỉ phép kết hôn là gì?

Đơn xin nghỉ phép kết hôn, nghỉ phép làm đám cưới là văn bản do người đang công tác tại cơ quan, công ty có nhu cầu tổ chức kết hôn, đám cưới lập ra nhằm mục đích cơ quan, công ty xem xét cho họ được nghỉ một khoảng thời gian để chuẩn bị, tổ chức kết hôn, đám cưới.

Đơn xin nghỉ phép kết hôn
Đơn xin nghỉ phép kết hôn

2. Nội dung cần có trong mẫu đơn xin nghỉ phép cưới

Mẫu đơn xin nghỉ phép đám cưới cũng có kết cấu giống như các mẫu đơn xin nghỉ phép, đều phải đảm bảo đủ các nội dung chính sau:

  • Kính gửi
  • Thông tin của người làm đơn: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ khi cần, đơn vị mà mình đang công tác, chức vụ hiện tại.
  • Thời gian muốn xin nghỉ phép kết hôn, nghỉ phép làm đám cưới, nơi nghỉ phép là nơi tổ chức đám cưới
  • Lý do xin phép nghỉ kết hôn là tổ chức đám cưới

Ngoài ra, để đơn xin nghỉ phép cưới được xét duyệt nhanh hơn, bạn có thể ghi thêm mình đã bàn giao đầy đủ công việc của mình cho một người cụ thể trong công ty, cơ quan nơi bạn làm việc và đảm bảo người đó sẽ thực hiện, hoàn thành công việc đảm bảo đúng tiến độ theo như những quy định của công ty, cơ quan.

3. Đơn xin nghỉ phép kết hôn 2023

Hoatieu.vn xin cung cấp mẫu đơn xin nghỉ phép kết hôn mới nhất và chuẩn đơn xin nghỉ phép theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KẾT HÔN

Kính gửi:..........(1)

Ban giám đốc Công ty…………………………..(2)

Trưởng phòng…………………………………….(3)

Tên tôi là:……………Nam/nữ:..........................(4)

Ngày, tháng, năm sinh:…...…tại........................(5)

Địa chỉ thường trú:.............................................(6)

Điện thoại liên hệ khi cần:..................................(7)

Đơn vị công tác:.......................Chức vụ:......................(8)

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo Công ty ……….cho tôi được nghỉ phép

  • Từ: ….giờ ...phút, ngày:....tháng … năm …(9)
  • Đến: ….giờ ...phút, ngày:....tháng … năm …(10)
  • Lý do: .....Tổ chức cưới.......(11)
  • Nơi nghỉ phép: ...........(12)

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): ………..là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

………, ngày … tháng … năm..…

Ban Giám Đốc
(Duyệt)

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
(Xác nhận)

Ý kiến của Trưởng đơn vị
(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Cách viết đơn xin nghỉ phép kết hôn

Căn cứ vào mẫu đơn xin nghỉ phép kết hôn tại Mục 1, Hoatieu.vn hướng dẫn bạn đọc cách ghi tại mục đánh số như sau:

1, 2 ghi tên Công ty người lao động đang làm việc

3. trưởng phòng của phòng/ban bạn đang làm việc

4. Ghi đầy đủ họ và tên, không viết tắt, ghi giới tính

5. Ghi ngày tháng năm sinh và quê quán nơi được sinh ra

6.  Ghi địa chỉ nơi thường trú hiện nay

7. Ghi số điện thoại thường xuyên dùng

8. Ghi tên Công ty đang làm việc và chức danh

9. Ghi thời gian và ngày bắt đầu xin nghỉ, giờ và phút ghi theo giờ bắt đầu vào làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều, ngày xin nghỉ cũng ghi ngày làm việc

10. Ghi giờ kết thúc buổi làm việc, ngày làm việc cuối cùng xin nghỉ

11. Ghi lý do xin nghỉ

12. Ghi tên bộ phận phòng ban, công ty nơi xin nghỉ phép

5. Chế độ nghỉ cưới 2023 theo Bộ luật lao động 2019

Quyền kết hôn và sinh con là những quyền cơ bản của con người, pháp luật quy định về chế độ ngày nghỉ khi kết hôn trong lĩnh vực lao động đối với người lao động nam/nữ cụ thể tại Điều 115 Bộ luật lao động 2019 như sau:

Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy, người lao động được khi kết hôn được nghỉ 03 ngày, được nghỉ 01 ngày với con đẻ, con nuôi kết hôn.

Mẫu đơn xin nghỉ phép đám cưới
Mẫu đơn xin nghỉ phép đám cưới

6. Nghỉ đám cưới có được hưởng lương không?

Theo quy định được nêu tại mục 3 về chế độ của người lao động trong Bộ luật lao động, người lao động có 3 ngày nghỉ đám cưới được hưởng nguyên lương. Ngoài ra, người lao động hoàn toàn có thể được nghỉ thêm vài ngày để chuẩn bị cho lễ cưới, tuy nhiên những ngày nghỉ thêm này không được tính vào ngày nghỉ có lương.

Trên đây, Hoatieu.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Đơn xin nghỉ phép kết hôn 2023. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mảng Biểu mẫu của HoaTieu.vn:

Đánh giá bài viết
7 32.407
0 Bình luận
Sắp xếp theo