Danh sách xã đảo, xã bãi ngang ven biển và hải đảo

Danh sách xã đảo, bãi ngang 2021

Danh sách xã đảo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo hiện hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Danh sách Quyết định công nhận xã đảo

1. TP.HCM

Xã Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ.

Căn cứ: Quyết định 530/QĐ-TTg ngày 01/4/2021.

2. Quảng Ngãi

Gồm 03 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình thuộc huyện Lý Sơn.

Căn cứ: Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 14/5/2018.

3. TP.Hải Phòng

Gồm 12 xã, thị trấn: Xuân Đám, Hiền Hào, Phù Long, Gia Luận, Việt Hải, Trân Châu, Văn Phong, Nghĩa Lộ, Đồng Bài, Hoàng Châu và thị trấn Cát Bà, thị trấn Cát Hải thuộc huyện Cát Hải.

Căn cứ: Quyết định 1859/QĐ-TTg ngày 23/11/2017.

4. Tỉnh Quảng Ninh

Gồm 11 xã, thị trấn: Xã Cái Chiên thuộc huyện Hải Hà; xã Ngọc Vừng, xã Thắng Lợi, xã Quan Lạn, xã Minh Châu, xã Bản Sen thuộc huyện Vân Đồn; thị trấn Cô Tô, xã Đồng Tiến, xã Thanh Lân thuộc huyện Cô Tô; xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Thực thuộc TP.Móng Cái.

Căn cứ: Quyết định 425/QĐ-TTg ngày 07/4/2017.

5. Tiền Giang

Gồm 06 xã: Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Phú Đông, Phú Tân, Tân Thạnh thuộc huyện Tân Phú Đông.

Căn cứ: Quyết định 344/QĐ-TTg ngày 20/3/2017.

6. Sóc Trăng

Gồm 11 xã, thị trấn: Xã An Thạnh 1, xã An Thạnh 2, xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Đông, xã An Thạnh Tây, xã An Thạnh Nam, xã Đại Ân 1, thị trấn Cù Lao Dung thuộc huyện Cù Lao Dung và xã Phong Nẫm, xã An Lạc Tây, xã Nhơn Mỹ thuộc huyện Kế Sách.

Căn cứ: Quyết định 1900/QĐ-TTg ngày 04/10/2016.

7. Trà Vinh

Gồm 06 xã, thị trấn: Xã Long Hòa và xã Hòa Minh thuộc huyện Châu Thành; xã Long Khánh, xã Long Vĩnh, xã Đông Hải và thị trấn Long Thành thuộc huyện Duyên Hải.

Căn cứ: Quyết định 810/QĐ-TTg ngày 13/5/2016.

8. Cà Mau

Gồm 02 xã: xã Tân Ân thuộc huyện Ngọc Hiển và xã Khánh Bình Tây thuộc huyện Trần Văn Thời.

Căn cứ: Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 07/3/2021.

9. Bình Thuận

Gồm 04 xã: xã Tam Thanh, xã Ngũ Phụng, xã Long Hải thuộc huyện Phú Quý và xã Phước Thể thuộc huyện Tuy Phong.

Căn cứ: Quyết định 202/QĐ-TTg ngày 01/02/2016.

10. Thanh Hóa

Gồm 03 xã: xã Hải Bình và xã Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia; xã Ngư Lộc thuộc huyện Hậu Lộc.

Căn cứ: Quyết định 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2016.

11. Kiên Giang

Gồm 17 xã, thị trấn:

- Huyện Phú Quốc có 10 xã, thị trấn, gồm:

Các thị trấn: An Thới, Dương Đông;

Các xã: Thổ Châu, Hòn Thơm, Hàm Ninh, Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm.

(Nay là TP. Phú Quốc, có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 02 phường: An Thới, Dương Đông và 07 xã: Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hàm Ninh, Thổ Châu (Xem thêm tại Nghị quyết 1109/NQ-UBTVQH14)).

- Huyện Kiên Hải có 04 xã: Hòn Tre, An Sơn, Lại Sơn, Nam Du.

- Huyện Kiên Lương có 02 xã: Sơn Hải, Hòn Nghệ.

- Thị xã Hà Tiên (nay là TP.Hà Tiên) có 01 xã: Xã Tiên Hải.

Căn cứ: Quyết định 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015.

12. Khánh Hòa

Gồm 06 xã, thị trấn: xã Cam Bình thuộc TP.Cam Ranh; xã Vạn Thạnh thuộc huyện Vạn Ninh; phường Vĩnh Nguyên thuộc TP.Nha Trang; xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa.

Căn cứ: Quyết định 2312/QĐ-TTg ngày 18/12/2015.

13. Quảng Nam

Gồm 02 xã: xã Tân Hiệp thuộc TP.Hội An và xã Tam Hải thuộc huyện Núi Thành.

Căn cứ: Quyết định 1464/QĐ-TTg ngày 24/8/2015.

14. Bình Định

Xã Nhơn Châu thuộc TP.Quy Nhơn.

Căn cứ: Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 13/4/2015.

Hiện nay, tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo được quy định tại Quyết định 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014.

Danh sách xã bãi ngang ven biển và hải đảo

Danh sách các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 được ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017.

Danh sách này gồm 291 xã thuộc 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Tỉnh

Huyện

23

82

291

1. Quảng Ninh

1

6

Vân Đồn

Vạn Yên

Bình Dân

Đài Xuyên

Thắng Lợi

Ngọc Vừng

Bản Sen

2. Ninh Bình

1

5

Kim Sơn

Kim Mỹ

Kim Tân

Cồn Thoi

Kim Hải

Kim Trung

3. Thanh Hóa

6

30

Nga Sơn

Nga Thủy

Nga Tiến

Nga Tân

Hu Lc

Hưng Lộc

Hải Lộc

Ngư Lộc

Đa Lộc

Hoằng Hóa

Hoằng Châu

Hoằng Hải

Hoằng Thanh

Hoằng Trường

Hoằng Tiến

Hoằng Phụ

Hoằng Yến

Thị xã Xầm Sơn

Quảng Cư

Quảng Vinh

Quảng Hùng

Quảng Xương

Quảng Nham

Tĩnh Gia

Tân Dân

Hải Hòa

Hải Hà

Ninh Hải

Tĩnh Hải

Hải Lĩnh

Hải Ninh

Hải An

Hải Yến

Nghi Sơn

Hải Thượng

Hải Thanh

4. Nghệ An

4

12

Thị xã Hoàng Mai

Quỳnh Lộc

Quỳnh Lưu

Quỳnh Thọ

Quỳnh Long

Diễn Châu

Diễn Vạn

Diễn Trung

Diễn Kim

Diễn Hải

Diễn Bích

Nghi Lộc

Nghi Yên

Nghi Tiến

Nghi Thiết

Nghi Quang

5. Hà Tĩnh

6

29

Kỳ Anh

Kỳ Khang

Kỳ Phú

Kỳ Xuân

Cẩm Xuyên

Cẩm Lĩnh

Cẩm Dương

Cẩm Hòa

Cẩm Nhượng

Cẩm Lộc

Thch Hà

Thạch Hội

Thạch Trị

Thạch Lạc

Thạch Hải

Thạch Đỉnh

Thạch Bàn

Lc Hà

Thạch Kim

Mai Phụ

Thịnh Lộc

Nghi Xuân

Xuân Hội

Xuân Trường

Xuân Đan

Xuân Hải

Xuân Yên

Cổ Đạm

Xuân Liên

Cương Gián

Thị xã Kỳ Anh

Kỳ Nam

Kỳ Ninh

Kỳ Lợi

Kỳ Hà

6. Quảng Bình

5

12

Thị xã Ba Đồn

Quảng Minh

Quảng Văn

Quảng Sơn

Quảng Trung

Quảng Trạch

Phù Hóa

Quảng Đông

Bố Trch

Mỹ Trạch

Quảng Ninh

Hền Ninh

Duy Ninh

Hải Ninh

Lệ Thủy

Hưng Thủy

Hồng Thủy

7. Quảng Trị

5

13

Hải Lăng

Hải An

Hải Khê

Triệu Phong

Triệu Vân

Triệu An

Triệu Lăng

Triệu Độ

Gio Linh

Trung Giang

Gio Hải

Gio Việt

Gio Mai

Vĩnh Linh

Vĩnh Thái

Vĩnh Giang

Huyện đảo Cn cỏ

Huyện đảo Cồn cỏ

8. Thừa Thiên Huế

4

27

Phong Đin

Phong Chương

Phong Bình

Điền Hương

Điền Môn

Điền Hòa

Quảng Đin

Quảng An

Quảng Thành

Quảng Phước

Quảng Công

Quảng Ngạn

Quảng Thái

Quảng Lợi

Phú Lc

Lộc Bình

Vinh Hải

Vinh Mỹ

Vinh Giang

Lộc Trì

Vinh Hiền

Lộc Vĩnh

Phú Vang

Vinh Phú

Vinh Hà

Phú Xuân

Vinh Thái

Vinh Xuân

Phú Diên

Vinh An

Phú An

9. Quảng Nam

3

8

Núi Thành

Tam Hải

Tam Tiến

Thăng Bình

Bình Nam

Bình Hải

Bình Đào

Duy Xuyên

Duy Vinh

Duy Hải

Duy Nghĩa

10. Quảng Ngãi

5

19

Bình Sơn

Bình Chánh

Bình Thạnh

Bình Thuận

Bình Châu

Bình Đông

Bình Hải

Đức Phổ

Phổ Châu

Phổ Khánh

Phổ An

Phổ Quang

Lý Sơn

An Vĩnh

An Bình

An Hải

Mộ Đc

Đức Lợi

Đức Chánh

Đức Phong

Đức Minh

Đức Thắng

Thành phố Qung Ngãi

Tịnh Kỳ

11. Bình Định

4

18

Tuy Phước

Phước Thắng

Phù Cát

Cát Minh

Cát Khánh

Cát Thành

Cát Chánh

Cát Tiến

Cát Hải

Phù Mỹ

Mỹ Lợi

Mỹ Thọ

Mỹ Cát

Mỹ Thành

Mỹ An

Mỹ Thắng

Mỹ Đức

Hoài Nhơn

Hoài Thanh

Hoài Hải

Hoài Mỹ

Tam Quan Nam

12. Phú Yên

3

11

Thị xã Sông Cầu

Xuân Bình

Xuân Hòa

Xuân Thịnh

Xuân Phương

Xuân Thọ 2

Đông Hòa

Hòa Tâm

Tuy An

An Hải

An Ninh Đông

An Hiệp

An Hòa

An Ninh Tây

13. Khánh Hòa

1

4

Vạn Ninh

Đại Lãnh

Vạn Thạnh

Vạn Phước

Vạn Khánh

14. Ninh Thuận

2

3

Thuận Nam

Phước Dinh

Ninh Phước

An Hải

Phước Hải

15. Bình Thuận

1

1

Hàm Tân

Tân Thắng

16. Long An

1

1

Cn Giuộc

Phước Vĩnh Đông

17. Tiền Giang

3

11

Tân Phú Đông

Tân Thới

Tân Phú

Tân Thạnh

Phú Thạnh

Phú Đông

Phú Tân

Thị xã Gò Công

Bình Xuân

Bình Đông

Gò Công Đông

Gia Thuận

Kiểng Phước

Phước Trung

18. Trà Vinh

4

7

Cu Kè

Hòa Tân

Tiu Cn

Tân Hòa

Duyên Hải

Long Khánh

Long Vĩnh

Trà Cú

Lưu Nghiệp Anh

Kim Sơn

Hàm Tân

19. Bến Tre

6

30

Ba Tri

Bảo Thuận

An Thủy

Bảo Thạnh

An Hòa Tây

An Ngãi Tây

Tân Hưng

An Hiệp

Tân Xuân

An Đức

Bình Đi

Thừa Đức

Phú Vang

Vang Quới Đông

Đại Hòa Lộc

Thạnh Trị

Phú Long

Thạnh Phú

Thạnh Phong

Thạnh Hải

An Điền

Giao Thạnh

Mỹ An

Bình Thạnh

An Nhơn

An Qui

An Thuận

Mỏ Cày Nam

Thành Thới A

Thành Thới B

Bình Khánh Đông

Giồng Trôm

Thạnh Phú Đông

Hưng Phong

Châu Thành

Tiên Long

20. Kiên Giang

3

12

An Minh

Đông Hưng A

Thuận Hòa

Vân Khánh

Vân Khánh Đông

Vân Khánh Tây

Tân Thạnh

An Biên

Nam Yên

Nam Thái A

Tây Yên

Nam Thái

Hòn Đất

Thổ Sơn

Bình Giang

21. Sóc Trăng

5

14

Long Phú

Long Đức

Song Phụng

Kế Sách

Xuân Hòa

Phong Nẫm

Nhơn Mỹ

Cù Lao Dung

An Thạnh Tây

An Thạnh Đông

Đại Ân 1

An Thạnh 3

An Thạnh Nam

Trần Đề

Đại Ân 2

Trung Bình

Thị xã Vĩnh Châu

Vĩnh Hải

Lai Hòa

22. Bạc Liêu

3

7

Đông Hải

An Phúc

Long Điền Đông

Long Điền Tây

Điền Hải

Hòa Bình

Vĩnh Thịnh

Vĩnh Hậu

Thành phố Bạc Liêu

Vĩnh Trạch Đông

23. Cà Mau

6

11

Đm Dơi

Tân Thuận

Nguyễn Huân

Phú Tân

Nguyễn Việt Khái

Trần Văn Thời

Khánh Bình Tây

Khánh Bình Tây Bắc

Năm Căn

Tam Giang Đông

U Minh

Khánh Hội

Khánh Tiến

Ngọc Hiển

Tân An

Viên An

Tam Giang Tây

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 771
0 Bình luận
Sắp xếp theo