Bộ Giáo dục công bố dự thảo chương trình phổ thông mới

Công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ Giáo dục công bố dự thảo chương trình phổ thông mới. Theo đó, giáo dục phổ thông 12 năm sẽ chia làm hai giai đoạn là giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp THCS 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT 3 năm).

Bộ Giáo dục công bố dự thảo chương trình phổ thông mới

Bộ GD-ĐT công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng từ năm học 2018-2019; được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho học sinh.

Bộ Giáo dục công bố dự thảo chương trình phổ thông mới

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý từ nay cho đến ngày 29/4/2017.

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông giới thiệu "chân dung học sinh" giai đoạn sắp tới.

Điểm thay đổi rõ rệt so với từ trước nay, giáo dục phổ thông 12 năm sẽ chia làm hai giai đoạn là giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp THCS 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT 3 năm).

Hệ thống các môn học của chương trình giáo dục phổ thông được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc.

Chương trình giáo dục phổ thông sẽ được phát triển thường xuyên, bao gồm các khâu xây dựng chương trình, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình trong quá trình thực hiện.

Dự thảo chương trình phổ thông mới

Dự thảo chương trình phổ thông cấp tiểu học

Dự thảo chương trình phổ thông cấp THCS

Mời các bạn tải toàn bộ Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới

Từ năm 2018 các môn học thay đổi thế nào?

Bắt đầu triển khai từ năm 2018, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ cho học sinh tự chọn một số môn học, hướng tới việc lựa chọn ngành nghề từ năm lớp 10.

Giáo dục phổ thông 12 năm sẽ chia làm hai giai đoạn là giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp THCS 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT 3 năm).

Hệ thống các môn học của chương trình giáo dục phổ thông được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc.

Chương trình giáo dục phổ thông sẽ được phát triển thường xuyên, bao gồm các khâu xây dựng chương trình, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình trong quá trình thực hiện.

Từ năm 2018 các môn học thay đổi thế nào?

Từ năm 2018 các môn học thay đổi như thế nào?

Đánh giá bài viết
1 986
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo