Bảng lương công chức kế toán 2022 mới nhất

Ngày 3/6 vừa qua  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Theo đó Thông tư này quy định cụ thể về chức danh mã ngạch công chức kế toán, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của các ngạch kế toán. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Xếp lương công chức kế toán

Chức danh, mã ngạch công chức kế toán gồm những gì?

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định cụ thể chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành kế toán gồm:

Ngạch

Mã số

Kế toán viên cao cấp

06.029

Kế toán viên chính

06.030

Kế toán viên

06.031

Kế toán viên trung cấp

06.032

Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của các ngạch kế toán gồm:

Ngạch

Mã số

Kế toán viên cao cấp

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị/cao cấp lý luận chính trị - hành chính/có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị (bỏ yêu cầu có bằng cử nhân chính trị).

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước ngạch kế toán viên cao cấp hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính (bổ sung bằng cao cấp lý luận chính trị, hành chính).

Kế toán viên chính

- Tốt nghiệp từ cấp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị, hành chính (thêm văn bằng thay thế là bằng cao cấp lý luận chính trị, hành chính).

Kế toán viên

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính từ đại học trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

Kế toán viên trung cấp

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính từ cao đẳng trở lên (bỏ yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên trung cấp).

Có thể thấy, các chức danh công chức ngạch kế toán đều được bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học. Tuy nhiên, dù bỏ nhưng công chức ngạch kế toán vẫn phải sử dụng thành thạo ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Lương công chức kế toán mới nhất quy định thế nào?

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phức tạp, cải cách tiền lương bị lùi tới thời điểm thích hợp theo Nghị quyết 34/2021/QH15. Do đó, công chức kế toán nói riêng và công chức nói chung vẫn hưởng lương theo mức lương cơ sở và hệ số.

Lương = Hệ số x mức lương cơ sở

Trong đó:

Hệ số lương được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC :

- Kế toán viên: Áp dụng hệ số lương của công chức loại A1.

- Kế toán viên trung cấp hưởng hệ số lương của công chức loại A0.

- Kế toán viên cao cấp có hệ số lương công chức loại A3, nhóm A3.2.

- Kế toán viên chính có hệ số lương loại A2, nhóm A2.2.

Đặc biệt, nếu công chức chưa đạt đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương vào ngạch công chức mới thì tiếp tục xếp lương theo ngạch hiện giữ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 18/7/2022.

Trong thời gian này, công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch mới. Khi đã đáp ứng thì sẽ được chuyển xếp lương theo ngạch mới. Ngược lại, nếu không đáp ứng thì sẽ thực hiện tinh giản biên chế.

Trong khi đó, theo quy định cũ, Thông tư 77/2019/TT-BTC chỉ quy định thời hạn này với công chức ngạch kế toán viên trung cấp mà không phải áp dụng chung cho toàn bộ các ngạch công chức kế toán.

Cụ thể, bảng lương của công chức kế toán như sau:

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 177
0 Bình luận
Sắp xếp theo