Mẫu phiếu lương

hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Phiếu lương nhân viên bao gồm bảng lương chi tiết của từng nhân viên trong doanh nghiệp như lương cơ bản, hiệu quả công việc, nghỉ phép, thưởng...., Mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất này sẽ giúp các bạn kế toán, hành chính có thể điền và tính toán chính xác lương của nhân viên. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu phiếu lương nhân viên số 1

Công ty ...................
Địa chỉ:.......................

PHIẾU LƯƠNG

Ngày ... tháng ... năm .....
  Mã Nhân Viên     Lương đóng BHBB  
  Họ Và Tên     Ngày công đi làm  
  Chức Danh     Ngày công chuẩn  
             
STT Các Khoản Thu Nhập   STT Các Khoản Trừ Vào Lương  
1 Lương Chính   1 Bảo Hiểm Bắt Buộc ...............
2 Phụ Cấp: ................ 1,1 Bảo hiểm xã hội (8%)  
2,1 Trách nhiệm   1,2 Bảo hiểm y tế (1,5%)  
2,2 Ăn trưa   1,3 Bảo hiểm thất nghiệp (1%)  
2,3 Điện thoại   2 Thuế Thu Nhập Cá Nhân  
2,4 Xăng xe   3 Tạm Ứng  
2,5 Nhà ở   4 Khác  
2,6 Nuôi con nhỏ          
Tổng Cộng     Tổng Cộng  
             
  Tổng Số Tiền Lương Thực Nhận    
  Bằng chữ:  
             
Người lập phiếu     Người nhận tiền
  Ký và ghi rõ họ tên       Ký và ghi rõ họ tên

2. Mẫu lương nhân viên số 2

LOGO CÔNG TY

PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN

THÁNG .... NĂM ....

Đơn vị tính: VNĐ

Họ tên ...............................
Phòng ban ...............................
Số ngày công ...............................
Ngày nghỉ bù ...............................
Ngày nghỉ không tính phép ...............................
Ngày nghỉ hưởng lương ...............................
Ngày nghỉ tính phép ...............................
Mức lương ...............................
Tổng tiền lương Lương cơ bản ...............................
Lương hiệu quả ...............................
Lương làm thêm giờ ...............................
Các khoản cộng lương ...............................
Các khoản trừ lương ...............................
Phụ cấp điện thoại ...............................
Phụ cấp ăn ca ...............................
Công tác phí ...............................
Tổng thu nhập ...............................
Tạm ứng lương kỳ I ...............................
Các khoản phải khấu trừ vào lương BHXH (7%) ...............................
BHYT (1.5%) ...............................
BHTN (1%) ...............................
Truy thu ...............................
Thuế TNCN ...............................
Tổng ...............................
Thực lĩnh ...............................
Ghi chú Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ........................................

Mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất

Mẫu phiếu lương nhân viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 100.408
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo