Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên là mẫu bản kiểm điểm của cá nhân Đảng viên vì một lý do nào đó mà làm mất thẻ Đảng viên. Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên nêu rõ thông tin cá nhân của Đảng viên làm mất thẻ, ngày vào Đảng, số thẻ Đảng viên, lý do làm mất thẻ, kiểm điểm lại bản thân vì đã làm mất thẻ.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản kiểm điểm Đảng viên về việc làm mất thẻ Đảng viên tại đây.

1. Quy trình báo mất thẻ đảng viên

Thẻ đảng viên là một loại giấy chứng nhận rất quan trọng của người đảng viên và được phát khi đảng viên đã được công nhận đảng viên chính thức.

Có rất nhiều trường hợp đảng viên sau khi được cấp thẻ không bảo quản thẻ dẫn tới việc làm mất. Theo Điều 6 Quy định 29/QĐ-TW về việc thi hành Điều lệ Đảng thì đảng viên được nhận thẻ đảng viên phải thực hiện đúng những quy định về sử dụng và bảo quản thẻ, khi mất hoặc làm hỏng thẻ phải báo ngay với cấp ủy để xét cấp lại hoặc đổi thẻ đảng viên.

Thẻ đảng viên được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, trong đại hội đảng các cấp trừ các trường hợp biểu quyết bằng việc bỏ phiếu kín.

Ngoài ra trong một số trường hợp thẻ đảng viên cũng được sử dụng để lên máy bay trong các chuyến bay nội địa theo quy định của Bộ giao thông vận tải.

Từ đó thấy được rằng thẻ đảng viên có vai trò rất quan trọng đối đảng viên bởi lẽ đây chính là thẻ được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, biểu quyết trong đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ các cấp, cần phải trình thẻ đảng viên khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đến Đảng bộ khác ở trong nước;…

Như vậy trong trường hợp mất mất thẻ đảng viên thì đảng viên cần phải trình báo với cấp ủy và viết bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên.

2. Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên số 1

Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất

Kính gửi: Chi bộ …………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………

Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……..

Ngày kết nạp vào Đảng: ….../….../……….

Ngày được công nhận chính thức: ….../….../……….

Quê quán: .....................................................................................................................

Hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: ……………………………………………

Tôi xin kiểm điểm và trình bày lý do để mất thẻ đảng viên như sau:

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Kính đề nghị Chi bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Thường vụ Thành ủy ........xét cấp lại thẻ đảng viên cho tôi.

Tôi xin hứa sẽ bảo quản, giữ gìn thẻ đảng viên cẩn thận./.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

.........., ngày ….... tháng ...…năm.......

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên số 2

Nội dung cơ bản của mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên như sau:

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG .............

CHI BỘ TRƯỜNG ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------
............., ngày.....tháng.....năm....

BẢN KIỂM ĐIỂM VỀ VIỆC MẤT THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:

- Đảng ủy phường ............

- Chi ủy chi bộ trường .............

Tên tôi là: ....................................................................................................................

Ngày sinh: ................................ Giới tính: ............................... Dân tộc: ......................

Nơi sinh: ......................................................................................................................

Trú quán: ......................................................................................................................

Đơn vị công tác: ...........................................................................................................

Ngày vào Đảng: ............................................................................................................

Ngày chính thức: ..........................................................................................................

Nơi vào Đảng: ..............................................................................................................

Số thẻ Đảng viên: .........................................................................................................

Hiện nay đang hoạt động tại chi bộ trường ..................................... thuộc Đảng bộ phường ............................... Tôi nghiêm túc kiểm điểm về việc làm mất thẻ Đảng viên như sau:

Tôi được cấp thẻ Đảng viên theo Quyết định số ............................ Ngày.....tháng....năm.... của ban thường vụ thành ủy ......................

(Nêu rõ lý do mất thẻ) ....................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bản thân tôi xin nghiêm túc tự kiểm điểm về sai xót của mình trước tổ chức Đảng. Tôi xin hứa sẽ sửa chữa triệt để các sai sót của mình và không để tái phạm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người kiểm điểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 19.486
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.