Lớp có 17 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Số học sinh nữ là?

Lớp có 17 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Số học sinh nữ là? Toán tổng tỉ là dạng toán quen thuộc đối với nhiều bạn học sinh. Hãy cùng Hoatieu.vn đi tìm lời giải cho bài toán trên

1. Lớp có 17 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Số học sinh nữ là?

Giải:

Cách 1:

Sơ đồ:

Học sinh cả lớp: |-----|-----|-----|

Học sinh nữ: |-----|-----|

Nếu số học sinh cả lớp là 3 phần thì số học sinh nữ chiếm 2 phần, số học sinh nam chiếm 1 phần

Số học sinh cả lớp là: 17 x 3 = 51 (học sinh)

Số học sinh nữ là: 51\ \times\frac{2}{3}\ =\ 34 học sinh

Vậy lớp có 34 học sinh nữ

Cách 2:

Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp => số học sinh nam bằng 1 - 2/3 = 1/3 số học sinh cả lớp

=> Số học sinh nữ gấp 2 lần số học sinh nam

=> Số học sinh nữ là: 17 x 2 = 34 học sinh

Vậy lớp có 34 học sinh nữ

2. Bài toán tổng tỉ

Lớp có 17 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Số học sinh nữ là?

Sau đây, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc một số bài toán tổng tỉ:

Bài 1: Một đội công nhân sửa xong 1 quãng đường trong 3 ngày.Ngày đầu người ta sửa được 1/2 quãng đường, ngày thứ hai sửa được 1/3 quãng đường đó.Hỏi ngày thứ ba người ta sửa được mấy phần quãng đường đó?

Bài 2: Một mảnh vài dài 5m dùng để may túi, mỗi cái túi may hết 2/3 m vải.Hỏi may 6 cái túi như thế thì còn lại mấy mét vải?

Bài 3: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó 3/5 là số bạn nữ.Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn nữ, bao nhiêu bạn nam?

Bài 4: Một người bán 75kg gạo trong ba lần.Lần đầu người đó bán 25kg gạo, lần thứ hai bán 2/5 số gạo còn lại.Hỏi lần thứ ba người đó bán bao nhiêu kg gạo?

Bài 5: Người thợ may cắt lấy 2/5 chiều dài tấm vải được 6m.Hỏi lúc đầu tấm vải đó dài bao nhiêu m?

Bài 6: Người ta lấy ra 7/10 lượng gạo trong một bao gạo thì trong bao còn lại 15 kg gạo.Hỏi lúc đầu bao gạo có bao nhiêu kg gạo?

Bài 7: Đàn gà có 90 con, trong đó số gà mái gấp 5 lần số gà trống.Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con gà?

Bài 8: Tổng của 2 số bằng 64.Tìm hai số đó, biết rằng nếu gấp số bé lên 3 lần thì được số lớn.

Bài 9: Tổng của 2 số bằng 91.Tìm hai số đó, biết rằng nếu giảm số lớn đi 6 lần thì được số bé.

3. Bài toán tổng tỉ nâng cao

Bài 1: Một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đội sửa 1/6 quãng đường; ngày thứ hai sửa 3/4 số quãng đường còn lại. Ngày thứ ba đội đó sửa nốt 30 km. Hỏi cả quãng đường đội đó phải sửa dài bao nhiêu km?

Bài 2: Số trứng gà bằng 3/4 số trứng vịt. Nếu thêm vào số trứng gà 36 quả nữa thì số trứng gà bằng 9/10 số trứng vịt. Tính số trứng gà và số trứng vịt lúc đầu?

Bài 3: Tuấn có hộp bi đựng 3 loại xanh, đỏ, vàng. Số bi xanh bằng 3/7 số bi cả hộp, số bi đỏ bằng 3/7 tổng số bi xanh và bi vàng. Riêng bi vàng đếm được 38 viên. Hỏi hộp bi của Tuấn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 4: a) Cho phân số 31/61. Tìm số tự nhiên a sao cho khi cùng thêm a vào tử số và mẫu số của phân số đã cho ta được phân số mới có giá trị bằng 4/7 b) Cho phân số 29/31. Tìm số tự nhiên k sao cho khi bớt k ở tử số, thêm k ở mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng 2/3.

Bài 5: Trong 1 khu vườn người ta trồng tất cả 104 cây gồm 2 loại: cây cam và cây bưởi, biết 3 lần số cây cam bằng 5 lần số cây bưởi. Hỏi có bao nhiêu cây cam? Bao nhiêu cây bưởi ?

Bài 6: Một trường tiểu học có 256 học sinh, biết 1/3 số học sinh nam bằng 1/5 số học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Lớp có 17 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Số học sinh nữ là? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
8 5.754
0 Bình luận
Sắp xếp theo