HTKK 4.4.3

HTKK 4.4.3 | HTKK 4.4.4 mới nhất 2020 là phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch miễn phí theo thông tư 133 BTC do Tổng cục thuế ban hành.

Phần mềm HTKK 2020 cài đặt đơn giản trên máy tính giúp các kế toán viên dễ dàng kê khai thuế có hỗ trợ mã vạch in đính kèm với nhiều form mẫu theo quy định hiện hành, kèm theo hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK chi tiết cụ thể hơn.

1. Phần mềm HTKK mới nhất 4.4.3

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.3 cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường và danh mục phí, lệ phí đáp ứng Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính đồng thời cập nhật nội dung phát sinh sau khi triển khai phiên bản 4.4.3, cụ thể như sau:

1.1 Cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường

– Bổ sung các tiểu mục thuộc mục 2000 như sau:

+ Tiểu mục 2022 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước;

+ Tiểu mục 2023 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước”;

+ Tiểu mục 2024 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước”;

+ Tiểu mục 2025 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước”;

+ Tiểu mục 2026 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước”;

– Cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường cho tiểu mục thuộc mục 2000 như sau:

+ Cập nhật mức thuế cho tiểu mục 2042 “Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước” là 0, cho phép NNT tự nhập

1.2. Cập nhật danh mục phí, lệ phí

– Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 2300 “Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”:

+ Sửa đổi tên tiểu mục 2301 “Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (sử dụng đường bộ, sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, sát hạch lái xe)” thành “Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (không bao gồm phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô)”.+ Sửa đổi tên Tiểu mục 2303 “Phí thuộc lĩnh vực đường biển” thành “Phí thuộc lĩnh vực đường biển (không bao gồm phí bảo đảm hàng hải)”.

+ Bổ sung Tiểu mục 2324 “Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô”.

+ Bổ sung Tiểu mục 2325 “Phí bảo đảm hàng hải.

– Bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 2650 “Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm:

+ Tiểu mục 2663 “Phí hải quan”.

+ Tiểu mục 2666 “Phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam”.

– Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 3000 “Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia”:

+ Sửa đổi tên Tiểu mục 3002 “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển” thành “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển (không bao gồm lệ phí hàng hóa phương tiện quá cảnh)”.

+ Bổ sung Tiểu mục 3003 “Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh”.

1.3. Cập nhật nội dung phát sinh của ứng dụng HTKK 4.4.3

– Sửa thuế suất của tài nguyên V30302 “Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản…) – Nước dưới đất (nước ngầm) từ 3% thành 8%.

1. 4. Cập nhật mức giảm trừ của thuế thu nhập cá nhân trên tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN) đáp ứng Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14

– Cập nhật chỉ tiêu [29] trên tờ khai chính:

+ Đối với kỳ tính thuế năm 2020 trở đi: Hỗ trợ tính chỉ tiêu [29] = (Đến tháng -Từ tháng +1)*11.000.000, không cho sửa

– Cập nhật chỉ tiêu [30] trên tờ khai chính:

+ Đối với kỳ tính thuế năm 2020 trở đi: Hỗ trợ tính chỉ tiêu [30] = Tổng cộng số tiền giảm trừ trên phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (trong đó Số tiền giảm trừ trên từng dòng = (Đến tháng -Từ tháng +1)*4.400.000), không cho sửa

Bắt đầu từ ngày 18/07/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.4.3 thay cho các phiên bản trước đây.

2. Phần mềm HTKK 4.4.2

Vào ngày 01/7/2020 vừa qua, Tổng Cục Thuế đã có thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) lên phiên bản 4.4.2 cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường và danh mục phí, lệ phí đáp ứng Thông tư số 93/2019/TT-BTC.

a. Cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường

– Bổ sung các tiểu mục thuộc mục 2000 như sau:

 • Tiểu mục 2022 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước;
 • Tiểu mục 2023 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước”;
 • Tiểu mục 2024 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước”;
 • Tiểu mục 2025 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut, dầu mỡ nhờn bán ra trong nước”;
 • Tiểu mục 2026 “Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước”;

– Cập nhật mức thuế bảo vệ môi trường cho tiểu mục thuộc mục 2000 như sau:

 • Cập nhật mức thuế cho tiểu mục 2042 “Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước” là 0, cho phép NNT tự nhập

b. Cập nhật danh mục phí, lệ phí

– Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 2300 “Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”:

 • Sửa đổi tên tiểu mục 2301 “Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (sử dụng đường bộ, sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, sát hạch lái xe)” thành “Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (không bao gồm phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô)”.
 • Sửa đổi tên Tiểu mục 2303 “Phí thuộc lĩnh vực đường biển” thành “Phí thuộc lĩnh vực đường biển (không bao gồm phí bảo đảm hàng hải)”.
 • Bổ sung Tiểu mục 2324 “Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô”.
 • Bổ sung Tiểu mục 2325 “Phí bảo đảm hàng hải.

– Bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 2650 “Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm:

 • Tiểu mục 2663 “Phí hải quan”.
 • Tiểu mục 2666 “Phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam”.

– Sửa đổi tên và bổ sung Tiểu mục thuộc Mục 3000 “Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia”:

 • Sửa đổi tên Tiểu mục 3002 “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển” thành “Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển (không bao gồm lệ phí hàng hóa phương tiện quá cảnh)”.
 • Bổ sung Tiểu mục 3003 “Lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh”.

c. Cập nhật nội dung phát sinh của ứng dụng HTKK 4.4.1

Sửa thuế suất của tài nguyên V30302 “Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản…) – Nước dưới đất (nước ngầm) từ 3% thành 8%.

Bắt đầu từ ngày 02/07/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.4.2 thay cho các phiên bản trước đây.

3. Phần mềm HTKK 4.4.1

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính Phủ về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đồng thời cập nhật nội dung phát sinh sau khi triển khai phiên bản HTKK 4.4.1, cụ thể như sau:

– Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng lập “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất”: Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu.

– Cập nhật chức năng kết xuất tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (BC7/AC): Cập nhật tên file khi kết xuất XML, kết xuất Excel

Cập nhật đơn vị địa bàn hành chính:

a) Cập nhật tên địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Phú Yên nhằm đáp ứng Nghị Quyết số 931/NQ-UBTVQH14:

 • Cập nhật Xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa thành Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xã Đông Hòa.
 • Cập nhật Thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa thành Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa.
 • Cập nhật Thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa thành Phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa.
 • Cập nhật Xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa thành Phường Hòa Xuân Tây, Thị xã Đông Hòa.
 • Cập nhật Xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa thành Phường Hòa Hiệp Nam, Thị xã Đông Hòa.

b) Cập nhật tên địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Bình Định đáp ứng Nghị Quyết số 932/NQ-UBTVQH14:

 • Cập nhật Xã Tam Quan Nam, Huyện Hoài Nhơn thành Phường Tam Quan Nam, Thị xã Hoài Nhơn.
 • Cập nhật Xã Tam Quan Bắc, Huyện Hoài Nhơn thành Phường Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn.
 • Cập nhật Xã Hoài Thanh, Huyện Hoài Nhơn thành Phường Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn.
 • Cập nhật Thị trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn thành Phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn.
 • Cập nhật Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn thành Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn.
 • Cập nhật Xã Hoài Hảo, Huyện Hoài Nhơn thành Phường Hoài Hảo, Thị xã Hoài Nhơn.
 • Cập nhật Xã Hoài Thanh Tây, Huyện Hoài Nhơn thành Phường Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài Nhơn.
 • Cập nhật Xã Hoài Hương, Huyện Hoài Nhơn thành Phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn.
 • Cập nhật Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn thành Phường Hoài Tân, Thị xã Hoài Nhơn.
 • Cập nhật Xã Hoài Xuân, Huyện Hoài Nhơn thành Phường Hoài Xuân, Thị xã Hoài Nhơn.
 • Cập nhật Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn thành Phường Hoàng Đức, Thị xã Hoài Nhơn.

c) Cập nhật tên địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Thanh Hóa đáp ứng Nghị Quyết số 933/NQ-UBTVQH14:

 • Cập nhật Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia thành Phường Hải Lĩnh, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia thành Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia thành Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia thành Phường Hải Châu, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia thành Phường Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Hải An, huyện Tĩnh Gia thành Phường Hải An, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia thành Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia thành Phường Ninh Hải, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia thành Phường Nguyên Bình, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia thành Phường Bình Minh, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia thành Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia thành Phường Xuân Lâm, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia thành Phường Trúc Lâm, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thành Phường Tĩnh Hải, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia thành Phường Mai Lâm, Thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia thành Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn.

Cập nhật cơ quan thuế:

 • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tĩnh Gia thành Chi cục Thuế thị xã Nghi Sơn.
 • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đông Hòa thành Chi cục Thuế thị xã Đông Hòa.
 • Cập nhật Huyện Trà Bồng – Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng - Tây Trà thành Chi cục Thuế huyện Trà Bồng.
 • Cập nhật Huyện Tây Trà – Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng - Tây Trà thành Huyện Tây Trà – Chi cục Thuế huyện Trà Bồng.

4. Phần mềm HTKK 4.4.0

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.0 đáp ứng yêu cầu về hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 170/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

 • Cập nhật Chi cục Thuế Quận 12 thành Quận 12 - Chi cục Thuế khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn
 • Cập nhật Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn thành Huyện Hóc Môn - Chi cục Thuế khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn

Bắt đầu từ ngày 18/05/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.4.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

5. Điều kiện cài đặt ứng dụng HTKK

 • Máy tính của bạn cần chạy hệ điều hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… và không hỗ trợ hệ điều hành iOS, Mac.
 • Máy tính có cài .NET Framework 3.5 trở lên.
 • Nếu máy tính sử dụng hệ điều hành Win 7 trở lên không phải cài đặt .NET Framework 3.5 mà chỉ cần kích hoạt .NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn.

6. Cách nâng cấp ứng dụng lên phiên bản mới

Nếu các bạn chưa cài ứng dụng HTKK thì có thể tải phiên bản mới nhất tại đây.

Nếu các bạn đã cài các phiên bản cũ thì có thể làm theo các bước sau để update ứng dụng lên phiên bản mới nhất:

Bước 1: Đầu tiên các bạn cần khởi chạy ứng dụng HTKK. Trên giao diện chính của ứng dụng sẽ hiển thị thông báo cập nhật.

Phần mềm HTKK

Bước 2: Sau khi thông báo cập nhật hiển thị, các bạn bấm nút và đợi một lát để ứng dụng tự động tải về và cài đặt bản cập nhật mới là được.

HTKK 4.3.5

7. Cách sửa lỗi htkk tự thoát ra màn hình

Bước 1: Tải lại bản chuẩn HTKK mới nhất

Bước 2: Giải nén file và tiến hành cài đặt phần mềm HTKK (Mở file setup.exe sau đó chọn tiếp theo (Next ) …. và hoàn thành). Ngoài màn hình desktop sẽ xuất hiện biểu tượng HTKK mới nhất.

Bước 3: Khởi động lại máy tính (Lưu ý: trước khi khởi động thì đọc bước 4)

Bước 4: Nếu khi vào htkk mà nó vẫn bị lỗi tự thoát ra tự động thì các bạn mở lại bằng cách nhấn chuột phải và biểu tượng htkk , sau đó chọn Run as admin như hình

Khắc phục lỗi phần mềm HTKK tự out

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
14 19.645
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo