Bản nội quy của nhà trường những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Tại sao?

Bản nội quy của nhà trường những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Tại sao? Chúng ta thường thấy bản nội quy nhà trường sẽ được gắn thành bảng trong lớp học, trong trường ở mọi nơi để học sinh nhìn thấy và biết để tuân theo. Vậy bản nội quy của nhà trường có thể coi là văn bản pháp luật được không?

Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không?

Bản nội quy nhà trường không phải là văn bản quy định pháp luật mà chỉ là quy định của một cơ quan đơn vị sự nghiệp để điều chỉnh các hành vi trong đơn vị đó.

Như vậy Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan không thể coi là pháp luật.

Tại sao?

Bởi vì pháp luật điều chỉnh toàn bộ những vấn đề của xã hội bao gồm cả các quan hệ trong nhà trường. Còn quy định của nhà trường chỉ điều chỉnh các hành vi, quan hệ trong phạm vi trường học, cụ thể là mối quan hệ giữa học sinh với nhau, giữa thầy và trò, giữa thấy với nhau và hơn hết là trong phạm vi ở trong trường học. Còn khi bước ra khỏi cổng trường thì những quy định này chưa chắc đã có thể điều chỉnh mà sẽ do pháp luật điều chỉnh hoàn toàn. Và hơn hết pháp luật là do nhà nước ban hành và còn nội quy thì do nhà trường ban hành. Những nội quy của nhà trường không được trái với quy định pháp luật.

Như vậy bản nội quy nhà trường là một quy định của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng phải tuân theo quy định cụ thể của pháp luật, không được trái luật. Bản nội quy nhà trường chỉ áp dụng trong phạm vi trường học đó.

Trên đây là những phân tích của Hoa tiêu về Bản nội quy của nhà trường những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Tại sao? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập.

Đánh giá bài viết
3 4.494
0 Bình luận
Sắp xếp theo