Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và ATTP đối với mật ong

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và ATTP đối với mật ong

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và ATTP đối với mật ong.