Thông tư 12/2020/TT-BLĐTBXH cơ sở vật chất trong đào tạo Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 12/2020/TT-BLĐTBXH cơ sở vật chất trong đào tạo Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 12 2020/TT-BLĐTBXH được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành về cơ sở vật chất trong đào tạo Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí