Tải Nghị định 80/2023/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định kinh doanh xăng dầu file DOC, PDF

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 80/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.