Nghị định 79/2019/NĐ-CP

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 79/2019/NĐ-CP

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị định 79/2019/NĐ-CP 312 KB 23/12/2020 5:15:10 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chính phủ ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Nghị định 79/2019/NĐ-CP