Nghị định 54/2021/NĐ-CP về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 54/2021/NĐ-CP về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 54 2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.