Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 30 2020 NĐ-CP về công tác văn thư quy định mới về thể thức và cách trình bày văn bản thay đổi theo Nghị định 30.