Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học

Cảm ơn bạn đã tải Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học. Công văn có đính kèm phụ lục Mẫu Kế hoạch dạy học các môn học, Mẫu Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, Mẫu Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học... Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.