Công văn 4322/UBND-KGVX Hà Nội 2021 tiếp tục dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã

Cảm ơn bạn đã tải Công văn 4322/UBND-KGVX Hà Nội 2021 tiếp tục dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Công văn 4322/UBND-KGVX Hà Nội 2021 được Ủy ban nhân dân TP Hà Nội ban hành về tiếp tục dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã.