Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh (Leave of absence letter)

Leave of Adsence Letter - Đơn xin nghỉ phép chuẩn bằng tiếng Anh

Đơn xin nghỉ phép chuẩn bằng tiếng Anh hay Leave of Absence Letter là mẫu đơn cần thiết mỗi khi bạn cần xin nghỉ phép một vài ngày vì lý do nào đó như xin nghỉ cưới, xin nghỉ đi du lịch hay giáo viên tiếng Anh cần xin nghỉ việc riêng. Nếu bạn chưa biết cách phải viết đơn nghỉ phép tiếng anh ra sao, hãy tham khảo ngay cách viết đơn xin nghỉ việc tiếng anh theo mẫu dưới đây mà chúng tôi đã soạn thảo.

Đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép năm

Mẫu sổ theo dõi nghỉ phép

Leave of Absence Letter

Employee Name:.........................................................................................................

Employee Address:.....................................................................................................

Employee Personal Phone Number:..............................................................................

Date:............................................................

Authority Name:...........................................................................................................

Authority Department:...................................................................................................

Name of Organization:..................................................................................................

Organization Address:..................................................................................................

Subject: Requirement for Leave

Dear Mr. Johnson,

I would like to request a leave of absence, from October 24th to October 26th. . As you many have heard, my brother will be getting married on October 24th and I will need to go home to attend this event. Please let me know if I can provide any further infomation regarding this request.

Thanh you very much for your consideration.

With kind regards,

Hoang Phuong Linh

Đánh giá bài viết
12 82.717
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo