Phân phối chương trình bậc Tiểu học

Phân phối chương trình bậc Tiểu học

Phân phối chương trình bậc Tiểu học được hoatieu.vn sưu tầm và tổng hợp, là hướng dẫn thực hiện chương trình tiểu học 35 tuần mới nhất theo chuẩn kiến thức kĩ năng, theo sách giáo khoa hiện hành tiểu học. Thầy cô hãy tải về làm tài liệu để so sánh với chương trình, số báo giảng mình đang giảng dạy.

1. Phân phối chương trình môn Toán Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

2. Phân phối chương trình môn Tiếng Việt Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

3. Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

4. Phân phối chương trình môn Thể dục Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

5. Phân phối chương trình môn Thủ công, Kỹ thuật Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

6. Phân phối chương trình môn Mĩ thuật Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

7. Phân phối chương trình môn Kể chuyện Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

8. Phân phối chương trình môn Âm nhạc Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

9. Phân phối chương trình môn Đạo đức Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

10. Phân phối chương trình môn Địa lý Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

11. Phân phối chương trình môn Lịch sử Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

12. Phân phối chương trình môn Tiếng Anh Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

13. Phân phối chương trình môn Tin học Tiểu học

Mời các bạn tải file tại đây.

Đánh giá bài viết
4 37.672
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo