Kế hoạch học tập suốt đời của cá nhân 2024

Hoatieu xin chia sẻ mẫu Mẫu kế hoạch học tập suốt đời của cá nhân mới nhất, đây là mẫu kế hoạch chuẩn bị cho tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Chủ đề của tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 là: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID - 19”. Mời các bạn tham khảo Mẫu kế hoạch cá nhân tổ chức tuần lễ học tập suốt đời chi tiết trong bài.

1. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là gì?

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 nhằm thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, câu lạc bộ tại các nhà trường.

Kế hoạch học tập suốt đời của cá nhân
Kế hoạch học tập suốt đời của cá nhân

2. Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

........., ngày..... tháng .... năm .......

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

Thực hiện Công văn ................. về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19”. Tôi............... xin làm mẫu kế hoạch về tổ chức thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời như sau như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức của bản thân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen tự học thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa học tập cho học sinh trong nhà trường và cộng đồng;

- Góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế;

- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục nhà trường, trước hết lực lượng học sinh có ý thức tự học và học tập suốt đời;

- Các hoạt động được triển khai ở tất cả học sinh trong toàn trường và được duy trì ổn định thường xuyên hàng năm.

II. Nội dung các hoạt động chuẩn bị trong Tuần lễ.

Căn cứ vào chủ đề năm 2022, cá nhân tôi xin đề ra các hoạt động:

  • Tổ chức tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên các phương tiện thông tin, cổng thông tin điện tử của trường, các trang mạng xã hội (facebook, zalo,viber.....) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.
  • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình học tập trực tuyến theo 3 mức độ (Hỗ trợ dạy học trực tiếp, thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp, thay thế hoàn toàn dạy học trực tiếp), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện…;
  • Khai thác thông tin và các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…); Tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của trường, Sở GD ĐT, Bộ GD ĐT. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, cán bộ.
  • Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các diễn đàn, các câu lạc bộ trực tuyến;

  • Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho CB, GV, NV.

III. Chi tiết từng hoạt động cụ thể

Nội dung hoạt động

Kết quả, số lượng

Ghi chú

1. Đăng bài lên các phương tiện thông tin

- Số bài viết trên các phương tiện truyền thông như Facebook, Zalo:

- Số tin, phóng sự phát trên Đài truyền hình:

- Số bài, tin phát trên Đài phát thanh:

- Số tờ báo tường, số bài viết về HTSĐ trên các trang mạng xã hội

- ......

- ......

- ......

2. Các hoạt động tuyên truyền

- Số lượng tờ rơi đã phát hành:

- Số lượng tài liệu đã đăng trên các cổng thông tin trực tuyến:

- Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện:

- .......... tờ kết hợp .... huyện ......

- Số lượng sách tài liệu đã đăng gồm: Sách tham khảo trường ...... bản; tài liệu tham khảo ..... bản (truyện, sách tham khảo khác) và các loại báo, tạp chí ..........

- 1 băng rôn, 1 panô, 1 khẩu hiệu.

3. Tổ chức hội thảo, triển lãm về Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời

- Số lần hội thảo, tọa đàm:

- Số người tham gia:

- Triển lãm, số lượt người dự:

- Hội diễn văn nghệ:

- ........

- ........ 

+ Giáo viên ....

+ Học sinh ...... em

- Được tổ chức trong buổi lễ phát động với không khí sôi nổi, phấn khởi, hòa với niềm vui chung của cả nước trong ngày đầu tổ chức Tuần lễ hưởng ứng.

4. Công tác đăng tải nguồn tin, chuyển đổi sách vở thành dạng số

- Số tin tức đăng tải được:

- Số đầu sách được chuyển đổi số:

- .............

- ..............

2. Những thuận lợi, khó khăn

* Thuận lợi

- Mọi hoạt động đều có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Đội ngũ giáo viên năng động nhiệt tình, tích cực tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Thư viện được đầu tư trang bị đầy đủ, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, có không gian thoáng mát, đủ ánh sáng, đủ máy tính được nối mạng để truy cập.

* Khó khăn

Thời gian để tổ chức các hoạt động tập trung cho học sinh trong 45 phút (Thời lượng ngắn).

3. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ

- Tiếp tục triển khai các chương trình học tập trực tuyến theo 3 mức độ

- Thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số cho học tập suốt đời trong hoàn cảnh hiện nay.

- Đổi mới hình thức giảng dạy: Lắp đặt thêm các máy chiếu, tivi, máy tính trong lớp...

- Tiếp tục lựa chọn chuyển đổi sách mới, sách hay thành dạng văn bản đăng lên web, hướng dẫn học sinh tìm tài liệu, cách đọc sách trực tuyến hiệu quả.

4. Đề xuất, kiến nghị: Không

Trên đây là mẫu kế hoạch thực hiện các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19” của tôi ................ năm học 2022 - 2023.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Trên đây là mẫu kế hoạch học tập suốt đời của cá nhân chuẩn bị cho tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong Biểu mẫu: Giáo dục - Đào tạo nhé.

Đánh giá bài viết
2 2.458
0 Bình luận
Sắp xếp theo