Kế hoạch giáo dục Tin học lớp 6 sách Cánh Diều giảm tải theo công văn 4040

Trước tình hình dịch bệnh Covid- 19, Bộ Giáo dục đã đưa ra chương trình giảm tải nội dung học cho các khối lớp cấp THCS. Hoatieu.vn mời quý thầy cô và quý phụ huynh tham khảo Kế hoạch giáo dục môn Tin học lớp 6 sách Cánh Diều giảm tải theo công văn 4040 nhằm chuẩn bị thời khóa biểu lớp 6 và bài giảng trên lớp đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện trong tình hình dịch bệnh phức tạp nhiều trường phải dạy học trực tuyến online.

Kế hoạch dạy học Tin học lớp 6 theo công văn 4040

TRƯỜNG ............

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Giáo viên: ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN|MÔN TIN HỌC LỚP 6

Năm học: 2021-2022

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình HỌC KÌ I

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tuần

(3)

Thiết bị

dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Yêu cầu cần đạt

Hướng dẫn thực hiện theo CV 4040

CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG (05 tiết)

1

Bài 1. Thông tin thu nhận và xử lý thông tin

1

1

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết thông tin là gì.

- Biết được thế nào là thu nhận và xử lí thông tin.

- Phân biệt được thông tin với vật mang tin

2

Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin

1

2

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết được thế nào là lưu trữ và trao đổi thông tin.

- Biết được dữ liệu là gì.

- Nêu được ví dụ minh họa mối quan hệ giữa dữ liệu và thông tin.

- Biết được tầm quan trọng của thông tin.

3

Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin

1

3

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết được một vài thiết bị số thông dụng

- Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin

- Biết được máy tính quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta

4

Bài 4. Thực hành về mạng máy tính

1

4

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết được bit là gì

- Biết được mỗi kí tự, mỗi văn bản được biểu diễn như thế nào trong máy tính

- Biết được thế nào là số hóa dữ liệu

5

Bài 5. Dữ liệu trong máy tính

1

5

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết máy tính dùng dãy bit biểu diễn các số trong máy tính

- Biết được trong máy tính có những loại dữ liệu gì

- Nên được các bước cơ bản trong xử lí thông tin của máy tính

- Biết quy đổi được gần đúng các đơn vị đo lượng dữ liệu

CHỦ ĐỀ B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET (03 tiết)

6

Bài 1. Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

1

6

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

- Giới thiệu tóm tắt được các đặc điểm và lợi ích chính của Internet

Bài 2. Các thành phần của mạng máy tính

- Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính

- Nêu được tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp mạng, Switch...

7

Bài 3. Mạng có dây và mạng không dây

1

7

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết được Access Point là thiết bị cơ bản của mạng không dây

8

Bài 4. Thực hành về mạng máy tính. Ôn tập

1

8

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Nhận biết được môi trường truyền của một vài thiết bị mạng sử dụng

- Được trải nghiệm việc thực hiện thao tác với cáp xoắn

- Hiểu rõ hơn về lợi ích của mạng máy tính thông qua việc chia sẽ được một số tài nguyên mạng cụ thể

- Hiểu rõ hơn về mạng không dây thông qua việc sử dụng được một số thiết bị mạng không dây với sự hướng dẫn của giáo viên

- Ôn tập những kiến thức đã học chuẩn bị cho bài KTĐGgk 1

Nếu học sinh học online:

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet;

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù

9

KTĐG giữa kỳ I

1

9

Đề kiểm tra, đáp án

CHỦ ĐỀ C: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN (05 tiết)

10

Bài 1. Thông tin trên web

1

10

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Trình bày được sơ lược các khái niệm cơ bản về website, địa chỉ website

- Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước

Bài 2. Truy cập thông tin trên Internet

- Trình bày được sơ lược về khái niệm WWW, trình duyệt

- Khai thác được thông tin trên một số trang web thông dụng như tra từ điển, xem thời tiết, tin thời sự,...

11

Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm

1

11

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm

- Xác định được từ khóa tìm kiếm ứng với một mục đích tìm kiếm cho trước

12

Bài 4. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

1

12

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Sử dụng được máy tìm kiếm để tìm thông tin trên Internet dựa vào từ khóa

Nếu học sinh học online:

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet về khai thác được thông tin trên Internet;

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù

13

Bài 5. Giới thiệu thư điện tử

1

13

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Nêu được những ưu, nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác

- Biết các chức năng chính của dịch vụ thư điện tử cung cấp

- Biết cách đặt tên đăng nhập trong địa chỉ email khi đăng kí tài khoản thư điện tử

14

Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử

1

14

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Thực hiện được các thao tác sử dụng email cơ bản: tạo tài khoane email, đăng nhập, soạn thư, gửi thư, nhận thư, trả lời thư, chuyển tiếp thư và đăng xuất hộp thư

Nếu học sinh học online:

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet về các thao tác cơ bản với thư điện tử;

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù

CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ (02 tiết)

15

Bài 1. Mặt trái của Internet

1

15

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Giới thiệu được sơ lược về một số tác hại của và nguy cơ bị hại khi tham gia Internet

- Nêu được một số biện pháp phòng ngừa cơ bản

Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

- Trình bày được tầm quan trọng của sự an toàn và hợp pháp của thông tin cá nhân và tập thể, nêu được ví dụ minh họa

- Nêu được một vài cách thông dụng để bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân

- Nêu được một vài cách thông dụng để chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể sao cho an toàn và hợp pháp

16

Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

1

16

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Phòng ngừa được một số tác hại khi tham gia Internet

- Bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân

- Nhận diện được một số thông điệp lừa đảo hoặc mang nội dung xấu

Nếu học sinh học online:

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet về cách bảo vệ thông tin cá nhân và thực hành an toàn khi trao đổi thông tin trên mạng

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù

17

Ôn tâp học cuối kì I

1

17

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Ôn tập, củng cố lại những kiến thức đã học để chuẩn bị làm bài kiểm tra cuối kì I

18

Kiểm tra cuối học kì I

1

18

Đề kiểm,

đáp án

Phòng TH

HỌC KÌ II

CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG TIN HỌC (08 tiết)

19

Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

1

19

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Trình bày được tác dụng của công cụ Tìm kiếm và Thay thế

- Biết được cách sử dụng công cụ Tìm kiếm và Thay thế

20

Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản

1

20

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Trình bày được tác dụng của công cụ định dạng, căn lề và in ấn

- Biết được cách định dạng văn bản, định dạng trang và in văn bản

21

Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

1

21

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Thực hiện được việc định dạng phông, định dạng đoạn, căn lề trang và in văn bản

- Sử dụng được công cụ Tìm kiếm và Thay thế

Nếu học sinh học online:

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có phần mềm soạn thảo về một số nội dung: định dạng một văn bản, tìm kiếm thay thế,...

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù

22

Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng

1

22

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của việc trình bày thông tin dưới dạng bảng

- Biết cách chèn được bảng, nhập được nội dung cho bảng

- Biết cách thay đổi kích thước hàng và cột của bảng

- Thực hiện được các thao tác chèn, xóa hàng và cột của bảng

23

Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

1

23

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Soạn thảo được văn bản phục vụ học tập và sinh hoạt hằng ngày

- Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo văn bản

Nếu học sinh học online:

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có phần mềm soạn thảo về một số nội dung: định dạng một văn bản, tìm kiếm thay thế,...

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù

24

Bài 6. Sơ đồ tư duy

1

24

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết sơ đồ tư duy là gì?

- Tạo lập được sơ đồ tư duy đơn giản

- Nhận thấy lợi ích của việc sử dụng sơ đồ tu duy trong học tập và ưa thích sử dụng sơ đồ tư duy

25

Bài 7. Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

1

25

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Tạo được sơ đồ tư duy đơn giản bằng phần mềm sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi thông tin

- Biết những chức năng cơ bản chung của các phần mềm sơ đồ tư duy

- Nhận thấy có thể tự tìm hiểu để sử dụng được phần mềm sơ đồ tư duy

Nếu học sinh học online:

- Tổ chức hướng dẫn để HS thực hành trên máy tính hoặc thiết bị thông minh có phần mềm sơ đồ tư duy;

- Học sinh không có thiết bị thì đến trường được học bù

26

Bài 8. Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

1

26

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Sử dụng được sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi ý tưởng

- Sử dụng được các chức năng cơ bản của một phần mềm sơ đồ tư duy

- Ôn tập những kiến thức đã học chuẩn bị cho bài KTĐGgk 2

27

Kiểm tra giữa kỳ II

1

27

CHỦ ĐỀ F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (05 tiết)

28

Bài 1. Khái niệm thuật toán

1

28

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết được thuật toán rất thông dụng, có nhiều việc thường ngày ta vẫn thực hiện theo thuật toán

- Diễn tả được sơ lược thuật toán là gì; nêu được ví dụ minh họa khái niệm thuật toán

29

Bài 2. Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán

1

29

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết được chương trình máy tính là gì và quan hệ của chương trình máy tính với thuật toán

- Hiểu được tại sao cần mô tả thuật toán cho tốt

- Biết và mô tả được cấu trúc tuần tự trong thuật toán

30

Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

1

30

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết được cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán có cấu trúc rẽ nhành

- Thể hiện được cấu trúc rẽ nhánh

31

Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán

1

31

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết được cấu trúc lặp trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán có cấu trúc lặp

- Thể hiện được cấu trúc lặp khi biết và khi không biết trước số lần lặp cần làm

32

Bài 5. Thực hành về mô tả thuật toán

1

32

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Biết được các hình vẽ trong sơ đồ khối và quy ước sử dụng

- Thể hiện được cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp trong cách mô tả liệt kê hoặc trong sơ đồ khối

- Mô tả được thuật toán đơn giản bằng cách liệt kê các bước hoặc bằng sơ đồ khối

33

Ôn tập

1

33

SGK, SGV, MT, Tivi

Phòng TH

- Ôn tập, củng cố những kiến thức đã học chuẩn bị cho bài KTĐGck 2

34

Kiểm tra cuối kì II

1

34

Đề kiểm,

đáp án

Phòng TH

35

Chữa bài kiểm tra cuối kì II

1

35

Đề kiểm,

đáp án

Phòng TH

DUYỆT BGH

DUYỆT TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ....tháng ....năm 2021

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 774
0 Bình luận
Sắp xếp theo