Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý cấp tiểu học

Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý cấp tiểu học. Đây là câu hỏi giáo viên phải hoàn thành khi học tập và tập huấn Mô đun 9: “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để trả lời cho câu hỏi trong tập huấn module 9 này nhé.

1. Kế hoạch bài dạy hỗ trợ việc giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý cấp tiểu học

PHẦN MÔ TẢ PHƯƠNG ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG HỌC TRONG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TÊN BÀI DAY: DÂN SỐ - SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Môn học/ Hoạt động giáo dục: Địa lí ; Lớp: 5

Thời lượng thực hiện: 1 (Số tiết)

I. MỤC TIÊU (YÊU CẦU CẦN ĐẠT):

1. Năng lực:

- Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn

2. Phẩm chất: Có thái độ bình đẳng với các dân tộc thiểu số, yêu nước, yêu thích môn học Địa lí

* GD BVMT: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trước ảnh hưởng của sự phân bố dân cư không đồng đều.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU SỐ:

(Các thiết bị dạy học và học liệu số tương ứng, phù hợp với hoạt động học nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu về phẩm chất, năng lực mà bài dạy hướng tới)

  • Thiết bị dạy học:

+ Thiết bị CNTT: máy tính, tivi (màn hình lớn)

+ Phần mềm: powerpoint, Blooket, padlet

  • Học liệu số:

+ Bản đồ mật độ dân số Việt Nam cập nhật năm 2019: https://www.agroinfoserv.com/2020/11/dan-so-2019.html

+ Blooket: https://www.blooket.com/play?id=965019

Học liệu khác: Chương trình Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học 2018

III. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ ỨNG DỤNG CNTT, THIẾT BỊ, PHẦN MỀM VÀ HỌC LIỆU SỐ:

Tên hoạt động 4: Củng cố, vận dụng (HÌNH THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN)

1. Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức

2. Nội dung: HS tham gia trò chơi Blooket

3. Sản phẩm: Kết quả HS trả lời các câu hỏi trên Blooket

4. Tổ chức thực hiện:

NỘI DUNG/ SLIDE

GIÁO VIÊN

HỌC SINH

Slide 33, 35, 36

Hôm nay các con đã rất tích cực trong giờ học, cô sẽ thưởng cho các con trò chơi Cuộc đua kì thú (trên nền tảng Blooket)

Câu hỏi:

+ Dân tộc nào đông dân nhất ở nước ta? (Kinh)

+ Đây là dân tộc nào? (Tày)

+ ¾ dân số nước ta sống ở đâu. (nông thôn)

+ Nước ta có mật độ dân số (cao)

+ Nước ta có nhiều dân tộc cùng chung sống nên:...(Nền văn hóa Việt Nam phong phúc, giàu bản sắc)

- GV tổng kết trò chơi, khen ngợi HS hiểu bài.

- Dặn dò ôn bài và chuẩn bị bài sau: Nông nghiệp.

- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe

2. Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Lịch sử - Địa lý

Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý cấp tiểu học

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Lịch sử - Địa lý

Bài tập cuối khóa module 9 môn Lịch sử - Địa lý

Mời các bạn tải file về để xem đầy đủ nội dung Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý cấp tiểu học.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 22.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo