Phân phối chương trình Mỹ thuật lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Mỹ thuật lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 2 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Phân phối chương trình mĩ thuật 2 Kết nối theo tiết đơn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN MĨ THUẬT LỚP 2 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THEO TIẾT ĐƠN

Tuần/ tiết

Tên chủ đề

Phân bổ nội dung dạy học

1

Chủ đề 1: Mĩ thuật trong cuộc sống

TPMT;

Mĩ thuật trong cuộc sống.

2

Chủ đề 2: Sự thú vị của nét

Hoạt động Quan sát: hình thức biểu hiện của nét;

Hoạt động Thể hiện: tạo SPMT sử dụng yếu tố nét là chính.

3

Hoạt động Thảo luận: củng cố lại hình thức biểu hiện của nét;

Hoạt động Vận dụng: sử dụng nét để trang trí một sản phẩm yêu thích.

4

Chủ đề 3: Sự kết hợp của các hình cơ bản

Hoạt động Quan sát: qua quan sát sự kết hợp của hình cơ bản liên tưởng đến một vật trong cuộc sống;

Hoạt động Thể hiện: thể hiện một vật có sự kết hợp của hình cơ bản dạng 2D.

5

Hoạt động Quan sát: qua quan sát sự kết hợp của hình cơ bản liên tưởng đến một vật trong cuộc sống;

Hoạt động Thể hiện: thể hiện một vật có sự kết hợp của hình cơ bản dạng 3D.

6

Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức;

Hoạt động Vận dụng: xem tranh hoạ sĩ và vẽ một bức tranh có sử dụng sự kết hợp của hình đã học.

7

Chủ đề 4: Những mảng màu yêu thích

Hoạt động Quan sát: màu sắc trong cuộc sống;

Hoạt động Thể hiện: tạo những mảng màu yêu thích bằng hình thức tự chọn.

8

Hoạt động Quan sát: màu sắc trong tác phẩm hội hoạ, chú ý đến sự sắp đặt các màu cạnh nhau, màu đậm, màu nhạt;

Hoạt động Thể hiện: tạo những mảng màu thể hiện được màu đậm, màu nhạt.

9

Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức;

Hoạt động Vận dụng: sử dụng mảng màu yêu thích trang trí một đồ vật.

10

Chủ đề 5: Sự kết hợp thú vị của khối

Hoạt động Quan sát: liên tưởng sự kết hợp của khối đến những vật trong cuộc sống;

Hoạt động Thể hiện: tạo một SPMT có sự kết hợp của khối.

11

Hoạt động Quan sát: liên tưởng sự sắp xếp của khối đến những vật trong cuộc sống;

Hoạt động Thể hiện: sắp xếp các khối tạo nên một SPMT yêu thích.

12

Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức;

Hoạt động Vận dụng: sắp xếp các khối theo một chủ đề (sản phẩm nhóm).

13

Chủ đề 6: Sắc màu thiên nhiên

Hoạt động Quan sát: màu sắc trong thiên nhiên, cuộc sống;

Hoạt động Thể hiện: làm một SPMT thể hiện sắc màu trong cuộc sống mình yêu thích (hình thức xé, dán, nặn).

14

Hoạt động Quan sát: màu sắc trong tác phẩm hội hoạ;

Hoạt động Thể hiện: vẽ một bức tranh thể hiện về sắc màu thiên nhiên (chú ý yếu tố màu đậm, màu nhạt, sự kết hợp của màu).

15

Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức;

Hoạt động Vận dụng: trang trí một đồ vật bằng hình thức in (củ, quả, lá cây,…).

16

Hoạt động Vận dụng: trang trí một đồ vật bằng hình thức thủ công, kết hợp chất liệu.

17

Kiểm tra/ đánh giá cuối học kì I

18

Chủ đề 7: Gương mặt thân quen

Hoạt động Quan sát: ảnh chân dung để tìm hiểu các bộ phận trên gương mặt;

Hoạt động Thể hiện: thể hiện một chân dung bằng hình thức 2D.

19

Hoạt động Quan sát: sản phẩm/ TPMT thể hiện về gương mặt;

Hoạt động Thể hiện: thể hiện một chân dung bằng hình thức 3D.

20

Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức;

Hoạt động Vận dụng: sử dụng tạo hình chân dung để trang trí một sản phẩm theo hình thức đắp nổi.

21

Hoạt động Vận dụng: sử dụng tạo hình chân dung để trang trí một sản phẩm theo hình thức đắp nổi (tiếp theo).

22

Chủ đề 8: Bữa cơm gia đình

Hoạt động Quan sát: tìm hiểu hình ảnh thể hiện về bữa cơm gia đình;

Hoạt động Thể hiện: tạo một SPMT thể hiện về chủ đề dạng 2D.

23

Hoạt động Quan sát: tìm hiểu cách thể hiện hình ảnh về người thân qua một số SPMT;

Hoạt động Thể hiện: thể hiện một SPMT về chủ đề ở dạng 3D.

24

Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức;

Hoạt động Vận dụng: tạo dáng và trang trí một lọ hoa.

25

Hoạt động Vận dụng: tạo dáng và trang trí một lọ hoa (tiếp theo);

26

Chủ đề 9: Thầy cô của em

Hoạt động Quan sát: tìm hiểu, mô tả hình ảnh liên quan đến chủ đề;

Hoạt động Thể hiện: thể hiện về chủ đề từ hình ảnh đã liên tưởng.

27

Hoạt động Quan sát: tìm hiểu về chủ đề thông qua một số bức tranh;

Hoạt động Thể hiện: thể hiện một SPMT về chủ đề theo cách mình yêu thích.

28

Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức; Hoạt động Vận dụng: làm món đồ lưu niệm.

29

Hoạt động Vận dụng (tiếp theo)

30

Chủ đề 10: Đồ chơi từ tạo hình con vật

Hoạt động Quan sát: tìm hiểu, mô tả đồ chơi dân gian truyền thống Việt Nam;

Hoạt động Thể hiện: thể hiện về chiếc mặt nạ.

31

Hoạt động Quan sát: tìm hiểu đồ chơi từ vật liệu tái sử dụng;

Hoạt động Thể hiện: thể hiện món đồ chơi từ vật liệu tái sử dụng.

32

Hoạt động Thảo luận: củng cố kiến thức;

Hoạt động Vận dụng: làm một ống đựng bút từ vật liệu tái sử dụng.

33

Hoạt động Vận dụng (tiếp theo).

34

Kiểm tra/ đánh giá cuối năm

35

Trưng bày sản phẩm cuối năm

2. Phân phối chương trình Mỹ thuật 2 Kết nối theo cặp tiết

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THEO CẶP TIẾT (*)

TUẦN

TIẾT

Tên chủ đề

Phân bổ nội dung dạy học

1

1

Chủ đề 1: Mĩ thuật trong cuộc sống

TPMT

Mĩ thuật trong cuộc sống

2, 3

1

Chủ đề 2: Sự thú vị của nét

Hoạt động Quan sát

2

Hoạt động Thảo luận

4

1

Chủ đề 3: Sự kết hợp của các hình cơ bản

Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện

5, 6

2, 3

Hoạt động Thảo luận Hoạt động Vận dụng

7

1

Chủ đề 4: Những mảng màu yêu thích

Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện

8, 9

2, 3

Hoạt động Thảo luận Hoạt động Vận dụng

10

1

Chủ đề 5: Sự kết hợp thú vị của khối

Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện

11, 12

2, 3

Hoạt động Thảo luận Hoạt động Vận dụng

13, 14

1, 2

Chủ đề 6: Sắc màu thiên nhiên

Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện

15, 16

3, 4

Hoạt động Thảo luận Hoạt động Vận dụng

17

1

Kiểm tra/ đánh giá cuối học kì I

18, 19

1, 2

Chủ đề 7: Gương mặt thân quen

Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện

20, 21

3, 4

Hoạt động Thảo luận Hoạt động Vận dụng

22, 23

1, 2

Chủ đề 8: Bữa cơm gia đình

Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện Hoạt động Thảo luận

24, 25

3, 4

Hoạt động Vận dụng

26, 27

1, 2

Chủ đề 9: Thầy cô của em

Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện Hoạt động Thảo luận

28, 29

3, 4

Hoạt động Vận dụng

30, 31

1, 2

Chủ đề 10: Đồ chơi từ tạo hình con vật

Hoạt động Quan sát Hoạt động Thể hiện Hoạt động Thảo luận

32, 33

3, 4

Hoạt động Vận dụng

34

1

Kiểm tra/ đánh giá cuối năm

35

1

Trưng bày sản phẩm cuối năm

(*) Dạy hai tiết liền nhau.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 8.100
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo