Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 4 Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn SGK mới lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo - Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 4 sách CTST môn Toán được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm nội dung chi tiết 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 4 bộ sách Chân trời sáng tạo có gợi ý đáp án chính xác giúp các thầy cô hoàn thành nội dung tập huấn SGK mới lớp 4. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các thầy cô cùng tham khảo.

1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 4 môn Toán CTST

Câu hỏi12345678910
Đáp ánDDBDABDDDD

2. Câu hỏi trắc nghiệm tập huấn Toán 4 Chân trời

Câu 1. Mục tiêu của môn Toán lớp 4 Chương trình năm 2018 chú trọng điều gì?

A. Kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu.

B. Hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù.

C. Dạy học tích hợp.

D. Phát triển song song hai nhánh theo định hướng tích hợp: Kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu; Hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù.

Câu 2. Nội dung các bài trong sách Toán 4 giúp cho việc hình thành và phát triển các phẩm chất nào đối với môn Toán?

A. Chăm chỉ – Trung thực.

B. Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm.

C. Nhân ái – Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm.

D. Yêu nước – Nhân ái – Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm.

Câu 3. Chương trình Toán 4 năm 2018 gồm các tuyến (mạch) kiến thức nào?

A. Ba tuyến kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường.

B. Ba tuyến kiến thức: Số và Phép tính – Hình học và Đo lường – Một số yếu tố Thống kê và Xác suất.

C. Bốn tuyến kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường – Giải toán.

D. Năm tuyến kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường – Giải toán – Một số yếu tố Thống kê và Xác suất.

Câu 4. Mỗi bài trong sách Toán 4 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiết.

B. 2 tiết.

C. 3 tiết.

D. Có thể 1 hoặc nhiều tiết.

Câu 5. Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi thực hiện việc quy đồng mẫu số hai phân số?

A. Thực hiện được việc quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho mẫu số còn lại.

B. Thực hiện được việc quy đồng mẫu số hai phân số bằng cách lấy mẫu số chung là tích của hai mẫu số.

C. Thực hiện được việc quy đồng mẫu số hai phân số bằng cách lấy mẫu số chung là bội số chung nhỏ nhất của hai mẫu số.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 6. Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi thực hiện việc sắp xếp các phân số theo thứ tự?

A. Sắp xếp thứ tự các phân số trong những trường hợp sau: các phân số có cùng mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không quá ba phân số).

B. Sắp xếp thứ tự các phân số trong những trường hợp sau: các phân số có cùng mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không quá bốn phân số).

C. Sắp xếp thứ tự các phân số trong những trường hợp sau: các phân số có cùng mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không quá năm phân số).

D. Sắp xếp thứ tự các phân số trong những trường hợp sau: các phân số có cùng mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại (trong một nhóm không giới hạn số lượng các phân số).

Câu 7. Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi thực hành đo góc?

A. Sử dụng được thước đo góc để đo các góc 30o, 60o, 90o

B. Sử dụng được thước đo góc để đo các góc 30o, 60o, 90o, 120o.

C. Sử dụng được thước đo góc để đo các góc 60o, 90o, 120o.

D. Sử dụng được thước đo góc để đo các góc 60o, 90o, 120o, 180o.

Câu 8.Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không có tuyến kiến thức Giải toán, vậy nội dung Giải toán có cần thiết phải dạy ở lớp 4 không?

A. Không cần thiết phải dạy giải toán.

B. Dạy cũng được, không dạy cũng được.

C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.

D. Giải toán là một bộ phận của GQVĐ, việc dạy giải toán phải được quan tâm đúng mức.

Câu 9. Các đối tượng học sinh nào sẽ thực hiện các mục Vui học, Khám phá, Thử thách?

A. Học sinh Giỏi.

B. Học sinh Giỏi – Khá.

C. Học sinh Giỏi – Khá – Trung bình.

D. Khuyến khích toàn bộ học sinh trong lớp thực hiện, tuy nhiên không ép buộc tất cả các em phải hoàn thành.

Câu 10. Trong quá trình dạy học Toán 4, nếu xuất hiện các khó khăn thì GV phải giải quyết như thế nào?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm chuyên môn.

B. Tham khảo ý kiến của các giáo viên nhiều kinh nghiệm.

C. Tham khảo ý kiến của các tác giả viết SGK.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 5.330
0 Bình luận
Sắp xếp theo