Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tiếng Việt

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tiếng Việt chính là sản phẩm được các thầy cô giáo thiết kế và soạn thảo trên phần mềm Powerpoint giúp thầy cô nhanh chóng hoàn thiện khóa tập huấn Mô đun 9. Qua đó, sẽ giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện bài tập cuối khóa Module 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh Tiểu học.

Đáp án bài tập cuối khóa Module 9 môn Tiếng Việt

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tiếng Việt

Bài tập cuối khóa mô đun 9 môn Tiếng Việt

Đáp án Module 9 môn Tiếng Việt

Module 9 môn Tiếng Việt

Gợi ý Module 9 môn Tiếng Việt

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
6 20.818
0 Bình luận
Sắp xếp theo