Phân phối chương trình Toán 11 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Toán 11 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình môn Toán 11 Chân trời sáng tạo - Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đọc mẫu Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo. Mẫu kế hoạch giáo dục môn Toán 11 được biên soạn dưới dạng file word theo đúng hướng dẫn tại công văn 5512 sẽ giúp các thầy cô nắm được phân phối chương trình Toán 11 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết gợi ý phân phối chương trình môn Toán 11 Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng tham khảo.

Phân phối chương trình Toán 11 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch giáo dục môn Toán 11 CTST

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN TOÁN LỚP 11 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO) (tập một, tập hai) CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TOÁN 11

Toán 11:

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên)

Trần Đức Huyên – Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên)

Nguyễn Cam – Ngô Hoàng Long – Phạm Hoàng Quân – Phạm Thị Thu Thuỷ

Chuyên đề học tập Toán 11:

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên)

Trần Đức Huyên – Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên)

Đặng Văn Đoạt

I. PHÂN PHỐI THỜI LƯỢNG THEO CÁC MẠCH NỘI DUNG Toán 11:

  • Đạisố và một số yếu tố Giải tích 46 tiết
  • Hìnhhọc và Đo lường 36 tiết
  • Thốngkê và Xác suất 15 tiết
  • Thựchành và trải nghiệm 8 tiết

Chuyên đề học tập Toán 11:

  • Chuyênđề 1 15 tiết
  • Chuyênđề 2 10 tiết
  • Chuyênđề 3 10 tiết

II. PHÂN PHỐI THỜI LƯỢNG THEO CHƯƠNG, BÀI

TẬP MỘT (54 tiết)

Số tiết

Phần ĐẠI SỐ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

10

Bài 1. Góc lượng giác

1

Bài 2. Giá trị lượng giác của một số góc lượng giác

1

Bài 3. Các công thức lượng giác

2

Bài 4. Hàm số lượng giác và đồ thị

2

Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản

2

Bài tập cuối chương I

2

CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN

8

Bài 1. Dãy số

2

Bài 2. Cấp số cộng

2

Bài 3. Cấp số nhân

2

Bài tập cuối chương II

2

CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC

8

Bài 1. Giới hạn của dãy số

2

Bài 2. Giới hạn của hàm số

2

Bài 3. Hàm số liên tục

2

Bài tập cuối chương III

2

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.

QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN

18

Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

3

Bài 2. Hai đường thẳng song song

3

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

3

Bài 4. Hai mặt phẳng song song

3

Bài 5. Phép chiếu song song

3

Bài tập cuối chương IV

3

Phần THỐNG KÊ XÁC SUẤT

CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

8

Bài 1. Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

3

Bài 2. Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

3

Bài tập cuối chương V

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

2

Bài 1. Tìm hiểu hàm số lượng giác bằng phần mềm GeoGebra

1

Bài 2. Dùng công thức cấp số nhân để dự báo dân số

1

TẬP HAI (51 tiết)

Số tiết

Phần ĐẠI SỐ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHƯƠNG VI. HÀM SỐ HÀM SỐ LÔGARIT

10

Bài 1. Phép tính luỹ thừa

2

Bài 2. Phép tính lôgarit

2

Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

2

Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit

2

Bài tập cuối chương VI

2

CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM

10

Bài 1. Đạo hàm

3

Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm

5

Bài tập cuối chương VII

2

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG VIII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

18

Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc

2

Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

3

Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc

3

Bài 4. Khoảng cách trong không gian

3

Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện

4

Bài tập cuối chương VIII

3

Phần THỐNG KÊ XÁC SUẤT

CHƯƠNG X. XÁC SUẤT

7

Bài 1. Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất

2

Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất

3

Bài tập cuối chương IX

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

6

Bài 1. Vẽ hình khối bằng phần mềm GeoGebra.

Làm kính 3D để quan sát ảnh nổi

4

Bài 2. Ứng dụng lôgarit vào đo lường độ pH của dung dịch

2

PPCT Chuyên đề Toán 11 CTST

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP (35 tiết)

Số tiết

Chuyên đề 1. PHÉP BIẾN HÌNH PHẲNG

15

Bài 1. Phép biến hình và phép dời hình

1

Bài 2. Phép tịnh tiến

2

Bài 3. Phép đối xứng trục

2

Bài 4. Phép đối xứng tâm

2

Bài 5. Phép quay

2

Bài 6. Phép vị tự

2

Bài 7. Phép đồng dạng

2

Bài tập cuối chuyên đề 1

2

Chuyên đề 2. THUYẾT ĐỒ THỊ

10

Bài 1. Đồ thị

2

Bài 2. Đường đi Euler và đường đi Hamilton

3

Bài 3. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất

3

Bài tập cuối chuyên đề 2

2

Chuyên đề 3. MỘT SỐ YẾU TỐ VẼ THUẬT

10

Bài 1. Hình biểu diễn của một hình, khối

4

Bài 2. Bản vẽ kĩ thuật

4

Bài tập cuối chuyên đề 3

2

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 2.037
0 Bình luận
Sắp xếp theo