Phân phối chương trình Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo 2024

Phân phối chương trình dạy và học
môn Tiếng Việt lớp 5 CTST

Phân phối chương trình Tiếng Việt 5 sách Chân trời sáng tạo Cả năm 35 tuần học chi tiết nội dung từng tiết học, bài học cho từng tuần trong 2 kì, giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 5 theo chương trình mới năm học 2024-2025. Mời thầy cô tham khảo và tải về miễn phí Mẫu kế hoạch giảng dạy - PPCT Tiếng Việt lớp 5 CTST trên HoaTieu.vn.

Bộ sách giáo khoa Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sẽ chính thức đưa vào giảng dạy trên toàn quốc từ năm học 2024-2025. Nội dung, cấu trúc của bộ sách sẽ được thay đổi hoàn toàn mới, biên soạn theo hướng gợi mở, thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm.

PPCT môn Tiếng Việt lớp 5 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Tiếng Việt 5 CTST
Phân phối chương trình Tiếng Việt 5 CTST

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT 5 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Chủ điểm

Tuần

Nội dung dạy học

Tập một

1. KHUNG TRỜI TUỔI THƠ

1

Bài 1: Chiều dưới chân núi (4 tiết)

Đọc

Đọc Chiều dưới chân núi

Luyện từ câu

Từ đồng nghĩa

Viết

Bài văn tả phong cảnh

Bài 2: Quà tặng mùa (3 tiết)

Đọc

Đọc Quà tặng mùa

Nói nghe

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ

Viết

Quan sát, tìm ý cho bài văn tả phong cảnh

2

Bài 3: Tiếng trưa (4 tiết)

Đọc

– Đọc Tiếng trưa

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Khung trời tuổi thơ

Luyện từ câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Viết

Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh

Bài 4: Rét ngọt (3 tiết)

Đọc

Đọc Rét ngọt

Luyện từ câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Viết

Viết đoạn mở bài cho bài văn tả phong cảnh

3

Bài 5: Quà sinh nhật (4 tiết)

Đọc

Đọc Quà sinh nhật

Luyện từ câu

Từ đa nghĩa

Viết

Viết đoạn văn cho bài văn tả phong cảnh

Bài 6: Tiếng vườn (3 tiết)

Đọc

Đọc Tiếng vườn

Nói nghe

Giới thiệu một chương trình truyền hình hoặc một hoạt động dành cho thiếu nhi

Viết

Viết đoạn kết bài cho bài văn tả phong cảnh

4

Bài 7: Chớm thu (4 tiết)

Đọc

– Đọc Chớm thu

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Khung trời tuổi thơ

Luyện từ câu

Sử dụng từ điển

Viết

Viết bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 1)

Bài 8: Ban mai (3 tiết)

Đọc

Đọc Ban mai

Luyện từ câu

Mở rộng vốn từ Tuổi thơ

Viết

Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả phong cảnh

2. CHỦ NHÂN

TƯƠNG LAI

5

Bài 1: Trạng nguyên nhỏ tuổi (4 tiết)

Đọc

Đọc Trạng nguyên nhỏ tuổi

Luyện từ câu

Luyện tập về từ đa nghĩa

Viết

Luyện tập lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh

Bài 2: Thư gửi các học sinh (3 tiết)

Đọc

Đọc Thư gửi các học sinh

Nói nghe

Thảo luận về ích lợi của việc đọc sách

Viết

Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 1)

6

Bài 3: Nay em mười tuổi (4 tiết)

Đọc

– Đọc Nay em mười tuổi

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Chủ nhân tương lai

Luyện từ câu

Luyện tập về từ đa nghĩa

Viết

Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn tả phong cảnh

Bài 4: Cậu say toán học (3 tiết)

Đọc

Đọc Cậu say toán học

Luyện từ câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa và từ đa nghĩa

Viết

Viết bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 2)

7

Bài 5: Lớp học trên đường (4 tiết)

Đọc

Đọc Lớp học trên đường

Luyện từ câu

Viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt

Viết

Viết chương trình hoạt động

Bài 6: Luật Trẻ em (3 tiết)

Đọc

Đọc Luật Trẻ em

Nói nghe

Tranh luận theo chủ đề Bổn phận của trẻ em

Viết

Luyện tập viết chương trình hoạt động

8

Bài 7: Bức tranh đồng quê (4 tiết)

Đọc

– Đọc Bức tranh đồng quê

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Chủ nhân tương lai

Luyện từ câu

Luyện tập sử dụng từ điển

Viết

Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 2)

Bài 8: Lễ ra mắt Hội Nhi đồng Cứu quốc (3 tiết)

Đọc

Đọc Lễ ra mắt Hội Nhi đồng Cứu quốc

Luyện từ câu

Mở rộng vốn từ Công dân

Viết

Viết báo cáo công việc

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

9

Tiết 1

Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Mùa cơm mới

Tiết 2

Ôn luyện về từ đồng nghĩa

Tiết 3

Ôn luyện về từ đa nghĩa, viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt

Tiết 4

Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một cơn mưa

Tiết 5

Ôn luyện viết: Viết chương trình cho một hoạt động do lớp em dự kiến tổ chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Tiết 6 tiết 7

Đánh giá giữa học I (2 tiết)

Đọc

Đọc hiểu văn bản Những vai diễn thú vị

Viết

– Viết bài văn tả một đêm trăng đẹp

– Viết bài văn tả một cảnh đẹp sông nước (biển, hồ, sông, suối,...) mà em biết

3. CHUNG SỐNG

YÊU THƯƠNG

10

Bài 1: Tết nhớ thương (4 tiết)

Đọc

Đọc Tết nhớ thương

Luyện từ câu

Đại từ

Viết

Luyện tập viết báo cáo công việc

Bài 2: Mặn mòi vị muối Bạc Liêu (3 tiết)

Đọc

Đọc Mặn mòi vị muối Bạc Liêu

Nói nghe

Giới thiệu về một làng nghề

Viết

Bài văn kể chuyện sáng tạo

11

Bài 3: Nụ cười mang tên mùa xuân (4 tiết)

Đọc

– Đọc Nụ cười mang tên mùa xuân

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Chung sống yêu thương

Luyện từ câu

Đại từ xưng hô

Viết

Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo

Bài 4: Mùa vừng (3 tiết)

Đọc

Đọc Mùa vừng

Luyện từ câu

Luyện tập về đại từ

Viết

Viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện sáng tạo

12

Bài 5: Trước ngày Giáng sinh (4 tiết)

Đọc

Đọc Trước ngày Giáng sinh

Luyện từ câu

Luyện tập về đại từ

Viết

Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 1)

Bài 6: Buổi sáng Thành phố Hồ Chí Minh (3 tiết)

Đọc

Đọc Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Nói nghe

Thảo luận theo chủ đề Ý nghĩa của sự chia sẻ

Viết

Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo

13

Bài 7: Về ngôi nhà đang xây (4 tiết)

Đọc

– Đọc Về ngôi nhà đang xây

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Chung sống yêu thương

Luyện từ câu

Kết từ

Viết

Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 1)

Bài 8: Hãy lắng nghe (3 tiết)

Đọc

Đọc Hãy lắng nghe

Luyện từ câu

Mở rộng vốn từ Hạnh phúc

Viết

Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 2)

4. CỘNG ĐỒNG GẮN BÓ

14

Bài 1: Tiếng rao đêm (4 tiết)

Đọc

Đọc Tiếng rao đêm

Luyện từ câu

Luyện tập về kết từ

Viết

Bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo)

Bài 2: Một ngày Đê Ba (3 tiết)

Đọc

Đọc Một ngày Đê Ba

Nói nghe

Trao đổi ý kiến với người thân Chung tay cộng đồng

Viết

Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo)

15

Bài 3: Ca dao về lễ hội (4 tiết)

Đọc

– Đọc Ca dao về lễ hội

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Cộng đồng gắn

Luyện từ câu

Luyện tập về kết từ

Viết

Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 2)

Bài 4: Ngày xuân Phố Cáo (3 tiết)

Đọc

Đọc Ngày xuân Phố Cáo

Luyện từ câu

Luyện tập về kết từ

Viết

Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 3)

16

Bài 5: Những thư (4 tiết)

Đọc

Đọc Những thư

Luyện từ câu

Luyện tập về đại từ và kết từ

Viết

Đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình

Bài 6: Ngôi nhà chung của buôn làng (3 tiết)

Đọc

Đọc Ngôi nhà chung của buôn làng

Nói nghe

Giới thiệu về một hoạt động cộng đồng

Viết

Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình

17

Bài 7: Dáng hình ngọn gió (4 tiết)

Đọc

– Đọc Dáng hình ngọn gió

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Cộng đồng gắn

Luyện từ câu

Luyện tập sử dụng từ ngữ

Viết

Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 3)

Bài 8: Từ những cánh đồng xanh (3 tiết)

Đọc

Đọc Từ những cánh đồng xanh

Luyện từ câu

Mở rộng vốn từ Cộng đồng

Viết

Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

18

Tiết 1

Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Chiều thu quê hương

Tiết 2

Ôn luyện về từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa

Tiết 3

Ôn luyện về danh từ, động từ, tính từ, đại từ

Tiết 4

Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn kể lại một câu chuyện có nhân vật là cây cối hoặc loài vật với những chi tiết sáng tạo

Tiết 5

Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã học trong chủ điểm “Cộng đồng gắn bó” bằng lời của một nhân vật trong truyện

Tiết 6 tiết 7

Đánh giá cuối học I (2 tiết)

Đọc

Đọc hiểu văn bản Câu chuyện của chim sẻ

Viết

– Viết bài văn tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi em ở vào một buổi trong ngày

– Viết bài văn kể lại câu chuyện “Câu chuyện của chim sẻ” bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện

Chủ điểm

Tuần

Nội dung dạy học

Tập hai

5. GIỮ MÃI

MÀU XANH

19

Bài 1: Điều diệu dưới những gốc anh đào (4 tiết)

Đọc

Đọc Điều kì diệu dưới những gốc anh đào

Luyện từ câu

Câu đơn và câu ghép

Viết

Bài văn tả người

Bài 2: Giờ Trái Đất (3 tiết)

Đọc

Đọc Giờ Trái Đất

Nói nghe

Thảo luận theo chủ đề môi trường xanh

Viết

Quan sát, tìm ý cho bài văn tả người

20

Bài 3: Mùa xuân em đi trồng cây (4 tiết)

Đọc

– Đọc Mùa xuân em đi trồng cây

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Giữ mãi màu xanh

Luyện từ câu

Cách nối các vế trong câu ghép

Viết

Lập dàn ý cho bài văn tả người

Bài 4: Rừng xuân (3 tiết)

Đọc

Đọc Rừng xuân

Luyện từ câu

Luyện tập về cách nối các vế trong câu ghép

Viết

Viết đoạn mở bài cho bài văn tả người

21

Bài 5: Bầy chim mùa xuân (4 tiết)

Đọc

Đọc Bầy chim mùa xuân

Luyện từ câu

Luyện tập về cách nối các vế trong câu ghép

Viết

Viết đoạn văn cho bài văn tả người

Bài 6: Thiên đường của các loài động vật hoang (3 tiết)

Đọc

Đọc Thiên đường của các loài động vật hoang

Nói nghe

Trao đổi ý kiến với người thân Trồng và chăm sóc cây cối, vật nuôi

Viết

Viết đoạn kết bài cho bài văn tả người

22

Bài 7: Lộc vừng mùa xuân (4 tiết)

Đọc

– Đọc Lộc vừng mùa xuân

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Giữ mãi màu xanh

Luyện từ câu

Luyện tập về cách nối các vế trong câu ghép

Viết

Viết bài văn tả người (Bài viết số 1)

Bài 8: Dưới những tán xanh (3 tiết)

Đọc

Đọc Dưới những tán xanh

Luyện từ câu

Mở rộng vốn từ Môi trường

Viết

Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả người

6. ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM

23

Bài 1: Sự tích con Rồng cháu Tiên (4 tiết)

Đọc

Đọc Sự tích con Rồng cháu Tiên

Luyện từ câu

Luyện tập về câu ghép

Viết

Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn tả người

Bài 2: Những con mắt của biển (3 tiết)

Đọc

Đọc Những con mắt của biển

Nói nghe

Giới thiệu về một nét đẹp truyền thống

Viết

Trả bài văn tả người (Bài viết số 1)

24

Bài 3: Ngàn lời sử xanh (4 tiết)

Đọc

– Đọc Ngàn lời sử xanh

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Đất nước ngàn năm

Luyện từ câu

Luyện tập về câu đơn và câu ghép

Viết

Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn tả người

Bài 4: Vịnh Hạ Long (3 tiết)

Đọc

Đọc Vịnh Hạ Long

Luyện từ câu

Biện pháp điệp từ, điệp ngữ

Viết

Viết bài văn tả người (Bài viết số 2)

25

Bài 5: Ông Trạng Nồi (4 tiết)

Đọc

Đọc Ông Trạng Nồi

Luyện từ câu

Luyện tập về biện pháp điệp từ, điệp ngữ

Viết

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc

Bài 6: Một bản hùng ca (3 tiết)

Đọc

Đọc Một bản hùng ca

Nói nghe

Giới thiệu về một di tích hoặc danh lam thắng cảnh

Viết

Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc

26

Bài 7: Việt Nam (4 tiết)

Đọc

– Đọc Việt Nam

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Đất nước ngàn năm

Luyện từ câu

Dấu gạch ngang

Viết

Trả bài văn tả người (Bài viết số 2)

Bài 8: Tranh làng Hồ (3 tiết)

Đọc

Đọc Tranh làng Hồ

Luyện từ câu

Mở rộng vốn từ Đất nước

Viết

Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

27

Tiết 1

Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Tháng Năm

Tiết 2

Ôn luyện về câu đơn và câu ghép

Tiết 3

Ôn luyện về điệp từ, điệp ngữ và dấu gạch ngang

Tiết 4

Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một thầy giáo hoặc giáo em yêu quý

Tiết 5

Ôn luyện viết đoạn văn: Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một ngày hội được tổ chức trường em

Tiết 6 tiết 7

Đánh giá giữa học II (2 tiết)

Đọc

Đọc hiểu văn bản Sự tích cây chuối

Viết

– Viết bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi

– Viết bài văn tả một người làm việc ở trường mà em quý mến

7. KHÚC CA

HOÀ BÌNH

28

Bài 1: đại dương trong xanh (4 tiết)

Đọc

Đọc đại dương trong xanh

Luyện từ câu

Luyện tập về dấu gạch ngang

Viết

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện

Bài 2: Thành phố hoà bình (3 tiết)

Đọc

Đọc Thành phố hoà bình

Nói nghe

Nói về cuộc sống thanh bình

Viết

Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện

29

Bài 3: Bài ca Trái Đất (4 tiết)

Đọc

– Đọc Bài ca Trái Đất

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Khúc ca hoà bình

Luyện từ câu

Liên kết các câu trong đoạn văn bằng cách lặp từ ngữ

Viết

Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện

Bài 4: Miền đất xanh (3 tiết)

Đọc

Đọc Miền đất xanh

Luyện từ câu

Liên kết các câu trong đoạn văn bằng cách thay thế từ ngữ

Viết

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ

30

Bài 5: Những con hạc giấy (4 tiết)

Đọc

Đọc Những con hạc giấy

Luyện từ câu

Liên kết các câu trong đoạn văn bằng cách dùng từ ngữ nối

Viết

Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ

Bài 6: Lễ hội đèn lồng nổi (3 tiết)

Đọc

Đọc Lễ hội đèn lồng nổi

Nói nghe

Thảo luận theo chủ đề Bạn mến thương

Viết

Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ

31

Bài 7: Theo chân Bác (4 tiết)

Đọc

– Đọc Theo chân Bác

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Khúc ca hoà bình

Luyện từ câu

Luyện tập về liên kết câu trong đoạn văn

Viết

Đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc

Bài 8: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai (3 tiết)

Đọc

Đọc Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Luyện từ câu

Mở rộng vốn từ Hoà bình

Viết

Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc

8. CHÂN TRỜI

RỘNG MỞ

32

Bài 1: Lời hứa (4 tiết)

Đọc

Đọc Lời hứa

Luyện từ câu

Viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Viết

Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc

Bài 2: Chiền chiện bay lên (3 tiết)

Đọc

Đọc Chiền chiện bay lên

Nói nghe

Giới thiệu một địa điểm vui chơi

Viết

Đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc

33

Bài 3: Thơ viết cho ngày mai (4 tiết)

Đọc

– Đọc Thơ viết cho ngày mai

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Chân trời rộng mở

Luyện từ câu

Luyện tập viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Viết

Tìm ý cho đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc

Bài 4: Bài ca về mặt trời (3 tiết)

Đọc

Đọc Bài ca về mặt trời

Luyện từ câu

Luyện tập sử dụng từ ngữ

Viết

Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc (Bài viết số 2)

34

Bài 5: Bên ngoài Trái Đất (4 tiết)

Đọc

Đọc Bên ngoài Trái Đất

Luyện từ câu

Mở rộng vốn từ Khám phá

Viết

Luyện tập tìm ý cho đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc

Bài 6: Vào hạ (3 tiết)

Đọc

Đọc Vào hạ

Nói nghe

Chia sẻ theo chủ đề Điều em muốn nói

Viết

Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc (Bài viết số 2)

ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC

35

Tiết 1

Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Tạm biệt lớp Năm

Tiết 2

Ôn luyện về từ vựng và điệp từ, điệp ngữ

Tiết 3

Ôn luyện về câu đơn và câu ghép, cách liên kết các câu trong đoạn văn và cách nối các vế trong câu ghép

Tiết 4

Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một người làm việc ở trường em quý mến

Tiết 5

Ôn luyện viết đoạn văn: Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện mà em đã học trong năm học lớp Năm

Tiết 6 tiết 7

Đánh giá cuối học II (2 tiết)

Đọc

Đọc hiểu văn bản Vật kỉ niệm của những người bạn

Viết

– Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc thường gặp ở học sinh

– Viết bài văn tả một người bạn đã gắn bó với em trong những năm học ở trường tiểu học

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Chân trời sáng tạo trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
6 579
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo