Phân phối chương trình Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình môn Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là mẫu kế hoạch giáo dục môn Văn lớp 11 sách Chân trời sáng tạo cả năm giúp các thầy cô nắm được được nội dung tiến trình dạy học của môn Ngữ văn lớp 11 sách Chân trời sáng tạo kì 1 và kì 2 trong năm học 2023-2024. Sau đây là mẫu file word kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 11 sách CTST, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Kế hoạch dạy học Ngữ văn 11 Chân trời

Kế hoạch dạy học Ngữ văn 11 Chân trời

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11 Tập 1

Tên sách: Ngữ văn 11 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – bộ sách Chân trời sáng tạo)

Tác giả:

Tập một

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên); Nguyễn Thành Ngọc Bảo; Trần Lê Duy; Phan Thu Hiền; Dương Thị Hồng Hiếu; Tăng Thị Tuyết Mai; Nguyễn Thị Hồng Nam; Nguyễn Thị Ngọc Thuý; Đinh Phan Cẩm Vân; Phan Thu Vân

HỌC KÌ I: 55 tiết

Bài 1: THÔNG ĐIỆP TỪ THIÊN NHIÊN (Tuỳ bút, tản văn)

(9 tiết)

Đọc: 5 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 1,5 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

NỘI DUNG

Đọc văn bản 1:

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

(Hoàng Phủ Ngọc Tường)

2,5

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: tuỳ bút; đọc hiểu tuỳ bút

Tiết 2 và ½ tiết 3

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: tuỳ bút; đọc hiểu tuỳ bút (tiếp theo)

Đọc văn bản 2:

Cõi lá

(Đỗ Phấn)

1,5

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng mới: tản văn; đọc hiểu tản văn

½ Tiết 2

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: tản văn; đọc hiểu tản văn (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm:

Chiều xuân

(Anh Thơ)

0,5

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Đọc kết nối chủ điểm Thông điệp từ thiên nhiên

Thực hành tiếng Việt:

Cách giải thích nghĩa của từ

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết

– Viết đoạn văn ngắn

Hướng dẫn đọc mở rộng:

Trăng sáng trên đầm sen

(Chu Tự Thanh)

0,5

– GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc ở nhà, trình bày kết quả trên lớp

Viết:

Viết văn bản thuyết minh (về một hoạt động) có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận

1,5

Tiết 1: Hướng dẫn viết

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

½ Tiết 2

– Luyện tập, vận dụng

– Thực hành viết bài ở nhà

Nói và nghe:

Giới thiệu về một tác phẩm văn học hoặc một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân

Nắm bắt nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói; nhận xét, đánh giá; đặt câu hỏi về bài thuyết trình

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng nói và nghe

– Thực hành, luyện tập

Ôn tập

0,5

Đọc hiểu

Viết

Nói và nghe

Bài 2: HÀNH TRANG VÀO TƯƠNG LAI (Văn bản nghị luận)

(12 tiết)

Đọc: 6,5 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 03 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1:

Một cây bút và một quyển sách có thể làm thay đổi thế giới

(Ma-la-la Diu-sa-phdai)

3

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: văn bản nghị luận và đọc hiểu văn bản nghị luận

Tiết 2,3

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: văn bản nghị luận và đọc hiểu văn bản nghị luận (tiếp theo)

Đọc văn bản 2:

Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI

(Đỗ Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Đức Dũng)

2

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức thức – kĩ năng: văn bản nghị luận và đọc hiểu văn bản nghị luận

Tiết 2

– Kiến tạo tri thức thức – kĩ năng: văn bản nghị luận và đọc hiểu văn bản nghị luận (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm:

Công nghệ AI của hiện tại và tương lai

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Đọc kết nối chủ điểm Hành trang vào tương lai

Thực hành tiếng Việt:

Giải thích nghĩa của từ

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết

– Viết đoạn văn ngắn

Hướng dẫn đọc mở rộng:

Hình tượng con người chinh phục thế giới trong “Ông già và biển cả”

(Lê Lưu Oanh)

0,5

– GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc ở nhà, trình bày kết quả trên lớp.

Viết:

Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội

3

Tiết 1,2: Hướng dẫn viết

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

– Thực hành viết trên lớp

Tiết 3 (sửa bài)

– Thực hành viết, sửa bài trên lớp và ở nhà

Nói và nghe:

Trình bày ý kiến, đánh giá, bình luận về một vấn đề xã hội

1

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng nói và nghe

– Thực hành, luyện tập

Ôn tập

0,5

Đọc hiểu

Viết

Nói và nghe

Bài 3: KHÁT KHAO ĐOÀN TỤ (Truyện thơ)

(10 tiết)

Đọc: 5,5 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 02 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1:

Lời tiễn dặn

(Trích Tiễn dặn người yêu truyện thơ dân tộc Thái)

2,5

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện thơ dân gian dân gian và đọc hiểu truyện thơ dân gian

Tiết 2,3

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện thơ dân gian dân gian và đọc hiểu truyện thơ dân gian (tiếp theo)

Đọc văn bản 2:

Tú Uyên gặp Giáng Kiều

(Trích Bích Câu kì ngộ –

Vũ Quốc Trân)

2

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện thơ Nôm và đọc hiểu truyện thơ Nôm

Tiết 2

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện thơ Nôm và đọc hiểu truyện thơ Nôm (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm:

Người ngồi đợi trước hiên nhà

(Huỳnh Như Phương)

0,5

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Đọc kết nối chủ điểm Khát khao đoàn tụ

Thực hành tiếng Việt:

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết

– Viết đoạn văn ngắn

Hướng dẫn đọc mở rộng:

Thị Kính nuôi con cho Thị Mầu

(Trích Quan Âm Thị Kính – truyện thơ khuyết danh Việt Nam)

0,5

GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc ở nhà, trình bày kết quả trên lớp

Viết:

Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học (truyện thơ) hoặc một tác phẩm nghệ thuật (bài hát)

2

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2, 3: Thực hành viết trên lớp

(sửa bài/ trả bài/ luyện tập)

Nói và nghe:

Giới thiệu một truyện thơ hoặc một bài hát theo lựa chọn cá nhân

1

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng nói và nghe

– Thực hành, luyện tập

Ôn tập

0,5

Đọc hiểu

Viết

Nói và nghe

Bài 4: NÉT ĐẸP VĂN HOÁ VÀ CẢNH QUAN (Văn bản thông tin)

(10 tiết)

Đọc: 05 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 2,5 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1:

Sơn Đoòng Thế giới chỉ có một (Theo Ngọc Thanh, Hồng Minh, Tuyết Loan, Hồ Cúc Phương, Phan Anh, Mạnh Hà)

1,5

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: văn bản thông tin và đọc hiểu văn bản thông tin

½ Tiết 2

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: văn bản thông tin và đọc hiểu văn bản thông tin (tiếp theo)

Đọc văn bản 2:

Đồ gốm gia dụng của người Việt

(Phan Cẩm Thượng)

2,5

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: văn bản thông tin và đọc hiểu văn bản thông tin

Tiết 2

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: văn bản thông tin và đọc hiểu văn bản thông tin (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm: Chân quê

(Nguyễn Bính)

0,5

Hướng dẫn đọc kết nối chủ điểm Nét đẹp văn hoá và cảnh quan

Thực hành tiếng Việt:

Cách trình bày tài liệu tham khảo trong một tiểu luận hay báo cáo nghiên cứu

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết

– Viết đoạn văn ngắn

Hướng dẫn đọc mở rộng:

Cung đường của kí ức, hiện tại và tương lai (Vũ Hoài Đức)

0,5

– GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc ở nhà, trình bày kết quả trên lớp

Viết:

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

2,5

Tiết 1:

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2, ½ tiết 3: Thực hành viết/ sửa bài trên lớp

Nói và nghe:

Trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập

0,5

Đọc hiểu

Viết

Nói và nghe

Bài 5: BĂN KHOĂN TÌM LẼ SỐNG (Bi kịch)

(11 tiết)

Đọc: 07 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 02 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 0 tiết

Đọc văn bản 1:

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

(Trích Vũ Như Tô Nguyễn Huy Tưởng)

3

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: văn bản thông tin và đọc hiểu văn bản bi kịch

Tiết 2

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: văn bản thông tin và đọc hiểu văn bản bi kịch (tiếp theo)

Đọc văn bản 2:

Sống hay không sống – đó là vấn đề

(Trích Hăm-lét Sếch-xpia)

3

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: văn bản thông tin và đọc hiểu văn bản bi kịch

Tiết 2

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: văn bản thông tin và đọc hiểu văn bản bi kịch (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm:

Chí khí anh hùng

(Nguyễn Công Trứ)

0,5

– Hướng dẫn đọc kết nối chủ điểm Băn khoăn tìm lẽ sống

Thực hành tiếng Việt:

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ viết

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết

– Viết đoạn văn ngắn

Hướng dẫn đọc mở rộng:

Âm mưu và tình yêu

(Trích Âm mưu và tình yêu Si-le)

0,5

– GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc ở nhà, trình bày kết quả trên lớp.

Viết:

Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học (kịch bản văn học) hoặc một tác phẩm nghệ thuật (bộ phim)

2

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2

– Thực hành viết/ sửa bài trên lớp

Nói và nghe:

Giới thiệu một tác phẩm văn học (kịch bản văn học) hoặc một tác phẩm nghệ thuật (bộ phim) theo lựa chọn cá nhân

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập

0

Đọc hiểu

Viết

Nói và nghe

Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I

3

Kiểm tra

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11 Tập 2

Tên sách: Ngữ văn 11 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – bộ sách Chân trời sáng tạo)

Tác giả:

  • Tập hai

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên); Nguyễn Thành Ngọc Bảo; Đoàn Lê Giang; Phạm Ngọc Lan; Tăng Thị Tuyết Mai; Nguyễn Thị Hồng Nam; Trần Lê Hoa Tranh

HỌC KÌ II: 50 tiết

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

NỘI DUNG

Bài 6: SỐNG VỚI BIỂN RỪNG BAO LA (Truyện ngắn)

(12 tiết)

Đọc: 07 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 2,5 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1:

Chiều sương

(Bùi Hiển)

3

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện ngắn và đọc hiểu truyện ngắn

Tiết 2, tiết 3

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện ngắn và đọc hiểu truyện ngắn (tiếp theo)

Đọc văn bản 2:

Muối của rừng

(Nguyễn Huy Thiệp)

3

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện ngắn và đọc hiểu truyện ngắn

Tiết 2, tiết 3

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện ngắn và đọc hiểu truyện ngắn (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm:

Tảo phát Bạch Đế thành

(Lý Bạch)

0,5

– Hướng dẫn đọc kết nối chủ điểm Sống với biển rừng bao la

Thực hành tiếng Việt:

Đặc điểm, tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Thực hành nói và nghe

Từ đọc đến viết

– Viết đoạn văn ngắn

Hướng dẫn đọc mở rộng:

Kiến và người

(Trần Duy Phiên)

0,5

– GV hướng dẫn HS đọc mở rộng; HS đọc mở rộng văn bản tương tự ở nhà ở nhà; trình bày kết quả trên lớp

Viết:

Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học

2,5

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2 và ½ tiết 3

– Thực hành viết/ sửa bài trên lớp

Nói và nghe:

Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập

0,5

Đọc hiểu

Viết

Nói và nghe

Bài 7: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY (Nguyễn Du và tác phẩm)

(14 tiết)

Đọc: 08 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 03 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 01 tiết

Đọc văn bản 1:

Trao duyên

(Trích Truyện Kiều Nguyễn Du)

3

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện thơ Nôm và đọc hiểu truyện thơ Nôm

Tiết 2, tiết 3

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện thơ Nôm và đọc hiểu truyện thơ Nôm (tiếp theo)

Đọc văn bản 2:

Độc “Tiểu Thanh kí”

(Nguyễn Du)

3

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện thơ Nôm và đọc hiểu truyện thơ Nôm

Tiết 2, tiết 3

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện thơ Nôm và đọc hiểu truyện thơ Nôm (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm:

Kính gửi cụ Nguyễn Du

(Tố Hữu)

1

– GV hướng dẫn HS đọc mở rộng; HS đọc mở rộng văn bản tương tự ở nhà ở nhà; trình bày kết quả trên lớp

Thực hành tiếng Việt:

Biện pháp tu từ đối: đặc điểm và tác dụng

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết

– Viết đoạn văn ngắn

Hướng dẫn đọc mở rộng:

Thuý Kiều hầu rượu Hoạn Thư và Thúc Sinh

(Trích Truyện Kiều Nguyễn Du)

1

– GV hướng dẫn HS cách đọc truyện thơ Nôm tác phẩm của Nguyễn Du; HS tự đọc ở nhà, trình bày kết quả trên lớp

Viết:

Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm nghệ thuật hoặc tác phẩm văn học

3

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2, tiết 3

– Thực hành viết/ sửa bài trên lớp

Nói và nghe:

Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm nghệ thuật hoặc tác phẩm văn học

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập

1

Đọc hiểu

Viết

Nói và nghe

Bài 8: CÁI TÔI – THẾ GIỚI ĐỘC ĐÁO (Thơ)

(10 tiết)

Đọc: 5,5 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 02 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1:

Nguyệt cầm

(Xuân Diệu)

2,5

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: thơ trữ tình có yếu tố tượng trưng và đọc hiểu thơ trữ tình có yếu tố tượng trưng

Tiết 2 và ½ Tiết 3

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: thơ trữ tình có yếu tố tượng trưng và đọc hiểu thơ trữ tình có yếu tố tượng trưng (tiếp theo)

Đọc văn bản 2:

Thời gian

(Văn Cao)

1,5

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: thơ trữ tình có yếu tố tượng trưng và đọc hiểu thơ trữ tình có yếu tố tượng trưng

½ Tiết 2

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: thơ trữ tình có yếu tố tượng trưng và đọc hiểu thơ trữ tình có yếu tố tượng trưng (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm:

Ét-va Mun-chơ và “Tiếng thét”

(Su-si Hút-gi)

1

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng; kết nối chủ điểm Cái tôi – thế giới độc đáo

Thực hành tiếng Việt:

Biện pháp tu từ lặp cấu trúc

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết

– Viết đoạn văn ngắn

Hướng dẫn đọc mở rộng: Gai

(Mai Văn Phấn)

0,5

– GV hướng dẫn HS đọc mở rộng thơ trữ tình có yếu tố tượng trưng; HS tự đọc ở nhà; trình bày kết quả trên lớp

Viết:

Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học (bài thơ) hoặc một tác phẩm nghệ thuật (bức tranh, pho tượng)

2

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2

– Thực hành viết/ sửa bài trên lớp

Nói và nghe:

Giới thiệu một bài thơ hoặc một bức tranh/ pho tượng theo lựa chọn cá nhân

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức mới

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập

0,5

Đọc hiểu

Viết

Nói và nghe

Bài 9: NHỮNG CHÂN TRỜI KÍ ỨC (Truyện – truyện kí)

(11 tiết)

Đọc: 6,5 tiết; tiếng Việt: 01 tiết; Viết: 02 tiết; Nói và nghe: 01 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1:

Ngôi nhà tranh của cụ Phan Bội Châu ở Bến Ngự

(Trích Tuấn chàng trai nước Việt Nguyễn Vỹ)

2,5

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: truyện kí và đọc hiểu truyện kí

Tiết 2 và ½ tiết 3

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: tự truyện và đọc hiểu truyện kí (tiếp theo)

Đọc văn bản 2:

Tôi đã học tập như thế nào?

(M. Go-rơ-ki)

3

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: tự truyện và đọc hiểu tự truyện (tiếp theo)

Tiết 2, tiết 3

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: tự truyện và đọc hiểu tự truyện (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm:

Nhớ con sông quê hương

(Tế Hanh)

0,5

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức mới; kết nối chủ điểm Những chân trời kí ức

Thực hành tiếng Việt:

Lỗi về thành phần câu và cách sửa

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết

– Viết đoạn văn ngắn

Hướng dẫn đọc mở rộng:

Xà bông “Con Vịt”

(Trần Bảo Định)

0,5

GV hướng dẫn HS đọc mở rộng văn bản truyện kí, tự truyện; HS đọc văn bản ở nhà; trình bày kết quả trên lớp

Viết

Viết văn bản thuyết minh (về một đối tượng) có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận

2

Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

– Viết bài trên lớp

Nói và nghe:

Thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống

1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức mới

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập

0,5

Đọc hiểu

Viết

Nói và nghe

Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ II

3

Kiểm tra

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 11 CTST

Tên sách: Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Tác giả: Nguyễn Thành Thi (Chủ biên); Trần Lê Duy; Đoàn Lê Giang; Phạm Ngọc Lan; Tăng Thị Tuyết Mai

HỌC KÌ I (17 tiết/17 tuần: 10 tiết chuyên đề 1 và 7 tiết chuyên đề 2)

HỌC KÌ II (18 tiết/18 tuần: 7 tiết chuyên đề 2 và 10 tiết chuyên đề 3 + 1 tiết ôn tập cuối năm)

Chuyên đề 1: Thực hiện trong 10 tuần từ tuần 1 đến tuần 10 (mỗi tuần 1 tiết)

CHUYÊN ĐỀ

CÁC NỘI DUNG BÀI HỌC

SỐ TIẾT

NỘI DUNG

CHUYÊN ĐỀ 1:

TẬP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO CÁO VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

(10 tiết)

Thực hiện từ tuần thứ nhất đến tuần thứ mười: mỗi tuần 1 tiết.

(Tiết ôn tập: HS thực hiện ở nhà)

Phần thứ nhất: TÌM HIỂU YÊU CẦU VÀ CÁCH THỨC NGHIÊN CỨU MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

I. Đọc ngữ liệu tham khảo

II. Tìm hiểu yêu cầu của việc nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

3

Tiết 1

– Yêu cầu học tập chuyên đề 1

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Tìm hiểu yêu cầu của việc nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

– Luyện tập

Tiết 2, tiết 3 (tiếp theo):

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Tìm hiểu yêu cầu của việc nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

– Luyện tập

Phần thứ nhất (tiếp theo)

III. Tìm hiểu cách thức, quy trình thực hiện nghiên cứu
một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

IV. Thực hành

2

Tiết 4 (tiếp theo)

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Tìm hiểu cách thức, quy trình thực hiện nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

– Luyện tập

Tiết 5

– Thực hành, luyện tập: Tìm hiểu cách thức, quy trình thực hiện nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

Phần thứ hai: VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

I. Tìm hiểu chung về cách viết báo cáo nghiên cứu một
vấn đề văn học trung đại Việt Nam

1

Tiết 6

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Tìm hiểu chung về cách viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

Phần thứ hai (tiếp theo)

II. Cách thức viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề
văn học trung đại Việt Nam

III. Thực hành

2

Tiết 7, tiết 8

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Cách thức viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

– Thực hành, luyện tập

Phần thứ ba: THUYẾT TRÌNH MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

I. Cách thức thuyết trình giới thiệu về một vấn đề văn học trung đại

II. Thực hành

2

Tiết 9, tiết 10

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Cách thức thuyết trình giới thiệu về một vấn đề văn học trung đại

– Thực hành, luyện tập

Ôn tập

0

HS thực hiện ở nhà

Chuyên đề 2: Thực hiện trong 14 tuần từ tuần 11 đến tuần 24 (mỗi tuần 1 tiết)

CHUYÊN ĐỀ

CÁC NỘI DUNG BÀI HỌC

SỐ TIẾT

NỘI DUNG

CHUYÊN ĐỀ 2: TÌM HIỂU NGÔN NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

(14 tiết)

Thực hiện từ tuần 11 đến tuần thứ 17 (học kì I) – tuần thứ 24 (học kì II): mỗi tuần 1 tiết;

(Tiết ôn tập: HS thực hiện ở nhà)

Phần thứ nhất: BẢN CHẤT XÃ HỘI – VĂN HOÁ CỦA NGÔN NGỮ

I. Đọc ngữ liệu tham khảo

II. Khái quát bản chất xã hội – văn hoá của ngôn ngữ

2

Tiết 1, tiết 2

– Yêu cầu học tập chuyên đề 2

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Đọc ngữ liệu tham khảo Bản chất xã hội văn hoá của ngôn ngữ

– Luyện tập

Phần thứ nhất (tiếp theo):

II. Khái quát bản chất xã hội – văn hoá của ngôn ngữ

1

Tiết 3 (tiếp theo):

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Khái quát bản chất xã hội văn hoá của ngôn ngữ

Phần thứ nhất (tiếp theo):

II. Khái quát bản chất xã hội – văn hoá của ngôn ngữ

III. Thực hành

2

Tiết 4, tiết 5 (tiếp theo):

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Khái quát bản chất xã hội văn hoá của ngôn ngữ

– Thực hành: Bản chất xã hội văn hoá của ngôn ngữ

Phần thứ hai: CÁC YẾU TỐ MỚI CỦA NGÔN NGỮ – NHỮNG ĐIỂM TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ

I. Đọc ngữ liệu tham khảo

II. Khái quát yếu tố mới của ngôn ngữ và những điểm tích cực, hạn chế

2

Tiết 6, tiết 7

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Đọc ngữ liệu tham khảo Yếu tố mới của ngôn ngữ và những điểm tích cực, hạn chế

Phần thứ hai (tiếp theo):

II. Khái quát yếu tố mới của ngôn ngữ và những điểm tích cực, hạn chế

III. Thực hành

3

Tiết 8, tiết 9, tiết 10

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Khái quát yếu tố mới của ngôn ngữ và những điểm tích cực, hạn chế

– Thực hành: Yếu tố mới của ngôn ngữ và những điểm tích cực, hạn chế

Phần thứ ba: CÁCH VẬN DỤNG YẾU TỐ MỚI CỦA NGÔN NGỮ ĐƯƠNG ĐẠI TRONG GIAO TIẾP

I. Đọc ngữ liệu tham khảo

II. Khái quát một số yêu cầu, cách thức vận dụng yếu tố mới của ngôn ngữ đương đại trong giao tiếp

3

Tiết 11, tiết 12, tiết 13:

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Đọc ngữ liệu tham khảo Một số yêu cầu, cách thức vận dụng yếu tố mới của ngôn ngữ đương đại trong giao tiếp

Phần thứ ba (tiếp theo):

III. Thực hành

1

Tiết 14

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Thực hành: Một số yêu cầu, cách thức vận dụng yếu tố mới của ngôn ngữ đương đại trong giao tiếp

Ôn tập

0

HS thực hiện ở nhà

Chuyên đề 3: Thực hiện trong 10 tuần từ tuần 25 đến tuần 34 (mỗi tuần 1 tiết)

CHUYÊN ĐỀ

CÁC NỘI DUNG BÀI HỌC

SỐ TIẾT

NỘI DUNG

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỌC, VIẾT VÀ GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC GIẢ VĂN HỌC

(10 tiết)

Thực hiện từ tuần thứ 25 đến tuần thứ 34 (học kì II): mỗi tuần 1 tiết.

Phần thứ nhất: TÌM HIỂU SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG VÀ PHONG CÁCH CỦA MỘT TÁC GIẢ VĂN HỌC

I. Tìm hiểu cách đọc về một tác giả văn học

2

Tiết 1, tiết 2

– Yêu cầu học tập chuyên đề 3

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Tìm hiểu cách đọc về một tác giả văn học

– Luyện tập

Phần thứ nhất (tiếp theo):

II. Cẩm nang đọc hiểu tác giả văn học

III. Thực hành

3

Tiết 3, tiết 4, tiết 5

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Cẩm nang đọc hiểu tác giả văn học

– Thực hành, luyện tập

Phần thứ hai: VIẾT BÀI GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC GIẢ VĂN HỌC

I. Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

II. Cách viết bài giới thiệu về một tác giả văn học

2

Tiết 6, Tiết 7

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Đọc, phân tích kiểu văn bản; Cách viết bài giới thiệu về một tác giả văn học

– Thực hành, luyện tập

Phần thứ hai (tiếp theo):

III. Thực hành

1

Tiết 8

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Cách viết bài giới thiệu về một tác giả văn học

– Luyện tập

Phần thứ ba: THUYẾT TRÌNH GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC GIẢ VĂN HỌC

I. Cách thức thuyết trình giới thiệu về một tác giả văn học

II. Một số đề thực hành

2

Tiết 9, tiết 10

– Thực hành, luyện tập

Ôn tập cuối năm

1

Hướng dẫn HS thực hiện

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu .

Đánh giá bài viết
1 920
0 Bình luận
Sắp xếp theo