Kế hoạch dạy học Ngữ văn 11 Kết nối tri thức 2023-2024

Phân phối chương trình môn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức 2023-2024 - Hoatieu xin chia sẻ đến các thầy cô mẫu phân phối chương trình Ngữ văn 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô nắm được nội dung của các tiết học môn Ngữ văn 11 đầy đủ các tuần. Với mẫu kế hoạch dạy học Ngữ văn 11 bộ Kết Nối tri thức với cuộc sống file word dưới đây, các thầy cô có thể dễ dàng điều chỉnh lại sao cho phù hợp với nội dung dạy học tại địa phương cũng như lên kế hoạch cho việc soạn giáo án mới.

PPCT Ngữ văn 11 Kết nối

Kế hoạch dạy học Ngữ văn 11 KNTT cả năm

STT

Tên bài

Số tiết

HỌC KÌ I

1

Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể

11 tiết (6 tiết đọc và 1 tiết tiếng Việt; 3 tiết viết (1 tiết hướng dẫn viết, 1 tiết viết tại lớp, 1 tiết trả bài); 1 tiết nói và nghe)

2

Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình

11 tiết (7 tiết đọc và 1 tiết tiếng Việt; 2 tiết viết (1 tiết hướng dẫn viết, 1 tiết trả bài); 1 tiết nói và nghe)

3

Cấu trúc của văn bản nghị luận

10 tiết (6 tiết đọc và 1 tiết tiếng Việt; 2 tiết viết (1 tiết hướng dẫn viết, 1 tiết trả bài); 1 tiết nói và nghe)

4

Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình

9 tiết (5 tiết đọc và 1 tiết tiếng Việt; 2 tiết viết (1 tiết hướng dẫn viết, 1 tiết trả bài); 1 tiết nói và nghe)

5

Nhân vật và xung đột trong bi kịch

8 tiết (5 tiết đọc; 2 tiết viết (1 tiết hướng dẫn viết, 1 tiết trả bài); 1 tiết nói và nghe)

Kiểm tra giữa kì, ôn tập và kiểm tra cuối kì

2 tiết + 1 tiết + 2 tiết

Tổng: 54 tiết

HỌC KÌ II

6

Nguyễn Du – “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

12 tiết (7 tiết đọc và 1 tiết tiếng Việt; 3 tiết viết (1 tiết hướng dẫn viết, 1 tiết viết tại lớp, 1 tiết trả bài); 1 tiết nói và nghe)

7

Ghi chép và tưởng tượng trong kí

11 tiết (7 tiết đọc và 1 tiết tiếng Việt; 2 tiết viết (1 tiết hướng dẫn viết, 1 tiết trả bài); 1 tiết nói và nghe)

8

Cấu trúc của văn bản thông tin

11 tiết (6 tiết đọc và 1 tiết tiếng Việt; 3 tiết viết (1 tiết hướng dẫn viết, 1 tiết viết tại lớp, 1 tiết trả bài); 1 tiết nói và nghe)

9

Lựa chọn và hành động

11 tiết (7 tiết đọc và 1 tiết tiếng Việt; 2 tiết viết (1 tiết hướng dẫn viết, 1 tiết trả bài); 1 tiết nói và nghe)

Kiểm tra giữa kì, ôn tập và kiểm tra cuối kì

2 tiết + 2 tiết + 2 tiết

Tổng: 51 tiết

Lưu ý:

– Với một số văn bản thuộc phần Đọc, giáo viên có thể không cần dạy hết ở lớp mà dành một phần cho học sinh tự đọc (tìm hiểu). Giáo viên tự xác định văn bản nào nên được học theo cách này, trên cơ sở cân nhắc kĩ khả năng đáp ứng của từng văn bản đối với yêu cầu cần đạt mà bài học đã đặt ra. Đây là quy định “mở”, tạo điều kiện cho các thầy, cô chủ động bố trí thời gian dạy học nhằm đạt hiệu quả tích cực nhất.

– Phần Tri thức ngữ văn cần được dạy học một cách linh hoạt, không nên bố trí thành tiết riêng. Đơn vị kiến thức nào ứng với văn bản đọc nào thì sẽ tập trung tìm hiểu sâu khi dạy học văn bản đó. Kiến thức về tiếng Việt chỉ nên học trong tiết Thực hành tiếng Việt.

– Phần ôn tập học kì II được dành 2 tiết (bổ sung thêm 1 tiết so với phần ôn tập học kì I). học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Phân phối chương trình chuyên đề Ngữ văn 11

STT

Tên bài

Số tiết

1

Chuyên đề học tập 1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

10

HS học các nội dung lí thuyết, luyện tập và giao nhiệm vụ viết báo cáo cho cá nhân hoặc nhóm HS.

5

HS viết báo cáo và thuyết trình về kết quả nghiên cứu – thời gian viết báo cáo một phần sẽ được thực hiện ở nhà

5

2

Chuyên đề học tập 2: Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại

15

HS học các nội dung lí thuyết, luyện tập

5

HS thực hiện các bài tập và trao đổi, thảo luận về một số vấn đề được đặt ra.

10

3

Chuyên đề học tập 3: Đọc, viết và giới thiệu một tác giả văn học

10

HS học các nội dung lí thuyết và luyện tập

5

HS viết bài giới thiệu về tác giả văn học và báo cáo sản phẩm đã hoàn thành – thời gian viết bài giới thiệu một phần được thực hiện ở nhà

5

Tổng số

35

Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 11 KNTT của giáo viên (phụ lục 3)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC: NGỮ VĂN LỚP 11

NĂM HỌC 2023-2024

I. Kế hoạch dạy học

Thời lượng: Kì 1: 18 tuần, 54 tiết

Kì 2: 17 tuần, 51 tiết

Cả năm: 35 tuần, 105 tiết

Kì 1: 18 tuần, 54 tiết

Số tiết

Bài

Thứ tự tiết

Bài học

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

Bài 1.

Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể (11 tiết)

1,2,3

*Đọc văn bản: -Vợ nhặt (Trích – Kim Lân)

Tuần 1

(05/9- 10/9)

SGK; SGV; Kế hoạch bài dạy; Hệ thống VB đọc mở rộng về truyện ngắn hiện đại; Tranh ảnh, video; Phiếu học tập

Lớp học

4,5,6

*Đọc VB - Chí phèo (Trích - Nam Cao)

Tuần 2

(11/9- 17/9)

Lớp học

7

*Thực hành tiếng Việt: Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 3

(18/9-24/9)

Lớp học

8, 9

* Viết: Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện (Những đặc điểm trong cách kể của tác giả)

10

*Viết: Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện (Những đặc điểm trong cách kể của tác giả)

Tuần 4

(25/9-01/10)

Lớp học

11

*Nói và nghe: Thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong một tác phẩm truyện

- Hướng dẫn: Củng cố, mở rộng; Thực hành đọc Cải ơi! (Nguyễn Ngọc Tư)

Bài 2.

Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình (11 tiết)

12

*Đọc: - Nhớ đồng (Tố Hữu)

SGK; SGV; Kế hoạch bài dạy; Hệ thống VB đọc mở rộng về thơ trữ tình; Tranh ảnh, video; Phiếu học tập

Lớp học

13,14

*Đọc: - Nhớ đồng (Tố Hữu)

Tuần 5

(02/10-08/10)

Lớp học

15

* Đọc: - Tràng giang (Huy Cận)

16,17, 18

*Đọc: - Con đường mùa đông (A-lếch-xan-đro Xéc-ghê-ê-vich Pu-skin - Aleksandr Sergeyevich Pushkin)

19

* Thực hành tiếng Việt: Một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và tác dụng

Tuần 7

(16/10-22/10)

Lớp học

20, 21

* Viết: văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ (Tim hiểu cấu tứ và hình ảnh trong tác phẩm)

22

*Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật

-Hướng dẫn: Củng cố, mở rộng; Thực hành đọc Thời gian (Văn Cao)

Tuần 8

(23/10-29/10)

Lớp học

Kiểm tra ( 2 tiết)

23,24

*Kiểm tra đánh giá giữa kì 1

Kế hoạch bài dạy; Đề kiểm tra

Bài 3.

Cấu trúc của văn bản nghị luận

(9 tiết )

25, 26

27

*Đọc: - Cầu hiền chiếu (Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm)

- Tôi có một ước mơ (Trích Bước đến tự do, Câu chuyện Mon-ga-mo-ri (Montgomery), Mác-tin Lu-thơ Kinh –Martin Luther King

Tuần 9

(30/10-05/11)

SGK; SGV; Kế hoạch bài dạy; Hệ thống VB đọc mở rộng về VB nghị luận (nghị luận xã hội, nghị luận văn học); Sơ đồ về mạch lập luận trong các VB nghị luận; Phiếu học tập

Lớp học

28,29

*Đọc: - Một thời đại trong thi ca (Trích Thi nhân Việt Nam – Hoài Thanh)

Tuần 10

06/11-12/11

Lớp học

30

*Thực hành tiếng Việt: Đặc điểm cơ bản của ngôn

ngữ nói và ngôn ngữ viết (tiếp theo)

31,32

*Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội

(Con người với cuộc sống xung quanh

Tuần 11

13/11-19/11

Lớp học

33

*Nói và nghe: Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một vấn đề xã hội

- Hướng dẫn: Củng cố, mở rộng; Thực hành đọc tiếp xúc với tác phẩm (Trích Tiếp xúc với nghệ thuật – Thái Bá Vân)

Trả bài ( 1 tiết)

34

Trả bài kiểm tra đánh giá giữa kì 1

Tuần 12

20/11-26/11

Kế hoạch bài dạy: Đề kiểm tra; Bài làm của HS

Lớp học

Bài 4.

Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình

( 8 tiết)

35, 36

*Đọc: - Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu – truyện thơ dân tộc Thái)

SGK; SGV; Kế hoạch bài dạy; Hệ thống VB đọc mở rộng về truyện thơ, thơ trữ tình; Tranh ảnh, video; Phiếu học tập

37

*Đọc: - Dương phụ hành (Bài hành về người thiếu phụ phương Tây – Cao Bá Quát

Tuần 13

27/11-03/12

Lớp học

38

*Đọc: - Thuyền và biển (Xuân Quỳnh)

39

*Thực hành tiếng Việt: Lỗi về thành phần câu và cách sửa

40 41

*Viết: -Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

Tuần 14

04/12-10/12

Lớp học

42

*Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

- Hướng dẫn: Củng cố, mở rộng; Thực hành đọc

Bài 5.

Nhân vật và xung đột trong bi kịch

(7 tiết)

43, 44

*Đọc: - Sống, hay không sống – đó là vấn đề (Trích Ham-lét – Hamlet, Uy-li-am Séch-xpia - William Shakespeare)

Tuần 15

11/12-17/12

SGK; SGV; Kế hoạch bài dạy; Tranh ảnh, video về các vở bi kịch trong bài học; Phiếu học tập

Lớp học

45

*Đọc: - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng)

46

*Đọc: - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng)

Tuần 16

18/12-24/12

Lớp học

47, 48

*Viết: Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội

49

*Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu (Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ)

- Hướng dẫn: Củng cố, mở rộng; Thực hành đọc Prô-mê-tê bị xiềng (Trích – Ét-sin – Eschyle)

Tuần 17

(25/12-31/12/23)

Lớp học

Ôn tập ( 2 tiết)

50,51

Ôn tập học kì 1

SGK; SGV; Kế hoạch bài dạy;

Lớp học

Kiểm tra ( 2 tiết)

52,53

Kiểm tra đánh giá cuối kì 1

Tuần 18

(01/01-07/01/24)

Kế hoạch bài dạy: Đề kiểm tra

Lớp học

Trả bài ( 1 tiết)

54

Trả bài kiểm tra cuối kì 1

Kế hoạch bài dạy: Đề kiểm tra; Bài làm của HS

Lớp học

Kì 2: 17 tuần, 51 tiết

Số tiết

Bài

Thứ tự tiết

Bài học

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

Bài 6.

Nguyễn Du – “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

(12 tiết)

55, 56,57

* Đọc: - Tác gia Nguyễn Du

Tuần 19

(16/01-22/01)

SGK; SGV; Kế hoạch bài dạy; Hệ thống VB đọc mở rộng; Tranh ảnh, video về Nguyễn Du; Phiếu học tập

Lớp học

58, 59

*Đọc: -Trao duyên (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Tuần 20

(23/01-29/01)

Lớp học

60

*Đọc: - Độc Tiểu Thanh kí (Đọc truyện Tiểu Thanh - Nguyễn Du)

61

*Đọc:- Độc Tiểu Thanh kí (Đọc truyện Tiểu Thanh - Nguyễn Du)

Tuần 21

(30/01-05/02)

Lớp học

62

*Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ lập cấu trúc, biện pháp tu từ đối

63

*Viết: Viết văn bản thuyết minh về một tác phẩm văn học

64, 65

*Viết: Viết văn bản thuyết minh về một tác phẩm văn học

Tuần 22

(06/02-12/02)

Lớp học

66

*Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm văn học

- Hướng dẫn: Củng cố, mở rộng; Thực hành đọc

+Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

+ Mộng đắc thái liên (Ma đi hái sen – Nguyễn Du)

Bài 7.

Ghi chép và tưởng tượng trong kí

(10 tiết)

67 68, 69

*Đọc: - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Trích – Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Tuần 23

(13/02-19/02)

SGK; SGV; Kế hoạch bài dạy; Hệ thống VB đọc mở rộng về kí; Tranh ảnh, video; Phiếu học tập Video/clip/ phim tư liệu thông tin về một số tác giả nổi tiếng của thể loại kí

Lớp học

70

*Đọc: “Và tôi vẫn muốn mẹ...” (Trích Những nhân chứng cuối cùng – Solo cho giọng trẻ em – Xvét-la-na A-lếch-xi-ê-vích – Svetlana Alexievich)

Tuần 24

(20/02-26/02)

Lớp học

71,72

*Đọc: Cà Mau quê xứ (Trích Uống cà phê trên đường của Vũ – Trần Tuấn)

73

*Thực hành tiếng Việt: Một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và tác dụng (tiếp theo)

Tuần 25

(27/02-05/03)

Lớp học

74, 75

*Viết: Viết văn bản thuyết minh về một hiện tượng xã hội

76

*Nói và nghe: Thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống

Hướng dẫn: Củng cố, mở rộng; Thực hành đọc Cây diêm cuối cùng (Trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần)

Tuần 26

06/3-12/03)

Lớp học

Kiểm tra

(2 tiết)

77, 78

Kiểm tra giữa kì 2

Kế hoạch bài dạy: Đề kiểm tra

Lớp học

Bài 8.

Cấu trúc của văn bản thông tin

(11 tiết)

79,80,81

*Đọc:- Nữ phóng viên đầu tiên (Trần Nhật Vy)

Tuần 27

13/3-19/03)

GK; SGV; Kế hoạch bài dạy; Hệ thống VB thông tin đọc mở rộng (VB thông tin về các vấn đề văn hoá, khoa học, nghệ thuật; Bản tin; Các loại phương tiện phi ngôn ngữ (sơ đồ, biểu đồ, infographic,…); Phiếu học tập.

Lớp học

82, 83

*Đọc: - Trí thông minh nhân tạo (Trích 50 ý tưởng về tương lai – Ri-sát Oát-xon – Richard Watson)

Tuần 28

20/3-26/03

Lớp học

84

*Đọc: - Pa-ra-lim-pich (Paralympic): Một lịch sử chữa lành những vết thương (Huy Đăng)

85

*Thực hành tiếng Việt: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ

Tuần 29

27/3-02/04)

Lớp học

86, 87

*Viết: Viết văn bản thuyết minh về một vấn đề của xã hội đương đại

88

*Viết: Viết văn bản thuyết minh về một vấn đề của xã hội đương đại

Tuần 30

(03/4-09/04)

Lớp học

89

*Nói và nghe: Tranh biện về một vấn đề trong đời sống

- Hướng dẫn: Củng cố, mở rộng; Thực hành đọc

Trả bài ( 1 tiết)

90

Trả bài kiểm tra đánh giá giữa kì II

KHBD: Đề kiểm tra;

Bài làm của HS

Bài 9.

Lựa chọn và hành động

( 11 tiết)

91, 92

*Đọc: Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)

Tuần 31

(10/4-16/04)

SGK; SGV; Kế hoạch bài dạy; Hệ thống VB đọc mở rộng về; Tranh ảnh, video; Phiếu học tập; Các loại phương tiện phi ngôn ngữ (sơ đồ, biểu đồ, infographic,…); Sơ đồ về mạch lập luận trong các VB nghị luận.

Lớp học

93

*Đọc: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiều)

94

*Đọc: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiều)

Tuần 32

(17/4-23/4)

Lớp học

95

*Đọc: Cộng đồng và cá thể (Trích Thế giới như tôi thấy - An-be Anh-xtanh - Albert Einstein)

96

*Thực hành tiếng Việt: Cách giải thích nghĩa của từ

97, 98, 99

*Viết: : Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật

Tuần 33

(24/4-30/4)

Lớp học

100

*Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật (tiếp theo)

Củng cố, mở rộng: Thực hành đọc “Làm việc” cũng là “làm người"! (Trích Đúng việc – Một góc nhìn về câu chuyện khai minh – Giản Tư Trung)

Tuần 34

(01/5-07/5)

SGK; SGV; Kế hoạch bài dạy, sơ đồ...

Lớp học

Ôn tập (2 tiết)

101,102

Ôn tập học kì 2

Kiểm tra (2tiết)

103, 104

Kiểm tra đánh giá cuối kì 2

Tuần 35

(08/5-14/5)

Kế hoạch bài dạy;

Đề kiểm tra

Kế hoạch bài dạy; Đề kiểm tra; Bài làm của HS

Lớp học

Trả bài (1 tiết)

105

Trả bài kiểm tra đánh giá cuối kì 2

2. Chuyên đề lựachọn(đối với cấp trung học phổ thông)

Chuyên đề

Số tiết

Tên bài

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

Chuyên đề học tập 1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

( 10 tiết)

1,2,3,4,5

Phần 1. Tập nghiên cứu về một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

Tuần

1,2,3,4,5

- KHBD, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

- Phiếu học tập,…

Lớp học

6,7,8,9,10

Phần 2. Viết báo cáo về một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

Tuần

6,7,8,9,10

- KHBD, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

- Phiếu học tập,…

Lớp học

Chuyên đề học tập 2: Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại

( 15 tiết)

11,12,13,14,15

Phần 1. Bản chất xã hội – văn hoá của ngôn ngữ

Tuần 11,12,13,14,15

- KHBD, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

- Phiếu học tập,…

Lớp học

16,17,18,19,20

Phần 2. Sự phát triển của ngôn ngữ trong đời sống xã hội

Tuần 16,17,18,19,20

- KHBD, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

- Phiếu học tập,…

Lớp học

21,22,23,24,25

Phần 3. Vận dụng các yếu tố mới của ngôn ngữ trong giao tiếp

Tuần 21,22,23,24,25

KHBD, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

- Phiếu học tập,…

Lớp học

Chuyên đề học tập 3: Đọc, viết và giới thiệu một tác giả văn học

( 10 tiết)

26,27,

Phần 1. Đọc về một tác giả văn học

Tuần 26,27

KHBD, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

- Phiếu học tập,…

Lớp học

28,29,30

Phần 2. Viết về một tác giả văn học

Tuần 28,29,30

KHBD, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

- Phiếu học tập,…

Lớp học

31,32,33,34,35

Phần 3. Thuyết trình về một tác giả văn học

Tuần 31,32,33,34,35

KHBD, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

- Phiếu học tập,…

Lớp học

Tổng số

35 tiết

Thực hiện mỗi tuần 1 tiết

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

........................................................................................................................................................

GIÁO VIÊN

 ...., ngày 15 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu .

Đánh giá bài viết
3 2.310
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo