(Mới nhất) Phân phối chương trình môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo

Mẫu kế hoạch dạy học Toán 8 CTST

Phân phối chương trình môn Toán 8 Chân trời sáng tạo 2024-2025 - Hoatieu xin chia sẻ đến các thầy cô mẫu phân phối chương trình Toán 8 bộ sách Chân trời sáng tạo giúp các thầy cô nắm được nội dung của các tiết học Toán 8 đầy đủ các tuần. Với mẫu kế hoạch dạy học Toán 8 bộ CTST file word dưới đây, các thầy cô có thể dễ dàng điều chỉnh lại sao cho phù hợp với nội dung dạy học tại địa phương cũng như lên kế hoạch cho việc soạn giáo án mới.

PPCT môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình môn Toán lớp 8 (Chân trời sáng tạo) (tập một, tập hai)

1. Phân phối thời lượng theo các mạch nội dung

  • Số và Đại số 58 tiết
  • Hình học và Đo lường 52 tiết
  • Một số yếu tố Thống kê và Xác suất 20 tiết
  • Thực hành và trải nghiệm 10 tiết

2. Phân phối thời lượng theo chương, bài

TIẾT

PPCT

Môn

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tuần

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

HỌC KÌ I: 18 TUẦN (4 TIẾT/ TUẦN = 72 TIẾT)

CHƯƠNG I: ĐA THỨC (11 TIẾT )

1

Đ1

Bài 1: Đơn thức (Tiết1)

2

1

Tivi

Phòng học

2

Đ2

Bài 1: Đơn thức (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

3

Đ3

Bài 2: Đa thức

1

2

Tivi

Phòng học

4

Đ4

Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức (Tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

5

Đ5

Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức (Tiết 2)

3

Tivi

Phòng học

6

Đ6

Luyện tập chung

1

Tivi

Phòng học

7

Đ7

Bài 4. Phép nhân đa thức (Tiết 1)

2

4

Tivi

Phòng học

8

Đ8

Bài 4. Phép nhân đa thức (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

9

Đ9

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

1

5

Tivi

Phòng học

10

Đ10

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

11

Đ11

Luyện tập chung (Tiết 2)

6

Tivi

Phòng học

12

Đ12

Bài tập cuối chương I

1

Tivi

Phòng học

CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG (15 tiết)

13

Đ13

Bài 6: Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu (T1)

2

7

Tivi

Phòng học

14

Đ14

Bài 6: Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu (T2)

Tivi

Phòng học

15

Đ15

Bài 7: Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu (Tiết 1)

2

8

Tivi

Phòng học

16

Đ16

Bài 7: Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

17

Đ17

Ôn tập giữa học kì 1

2

9

Tivi

Phòng học

18

Đ18

Kiểm tra giữa học kì 1

Tivi

Phòng học

19

Đ19

Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương (Tiết 1)

1

10

Đề kiểm tra

Phòng học

20

Đ20

Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương (Tiết 2)

1

Tivi

Phòng học

21

Đ21

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

11

Tivi

Phòng học

22

Đ22

Luyện tập chung (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

23

Đ23

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử (Tiết 1)

2

12

Ti vi

Phòng học

24

Đ24

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

25

Đ25

Luyện tập chung

1

13

Tivi

Phòng học

26

Đ26

Bài tập cuối chương II

1

Tivi

Phòng học

CHƯƠNG V. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ (7 tiết)

27

TK1

Bài 18: Thu thập và phân loại dữ liệu

1

14

Tivi

Phòng học

28

TK2

Bài 19: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ (Tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

29

TK3

Bài 19: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

30

TK4

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ (Tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

31

TK5

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ (Tiết 2)

15

Tivi

Phòng học

32

TK6

Luyện tập chung

1

Tivi

Phòng học

33

TK7

Bài tập cuối chương V

1

Tivi

Phòng học

CHƯƠNG III. TỨ GIÁC (15 tiết)

1

H1

Bài 10: Tứ giác

1

1

Tivi, thước thẳng

Phòng học

2

H2

Bài 11: Hình thang cân (Tiết 1)

2

Tivi, thước thẳng

Phòng học

3

H3

Bài 11: Hình thang cân (Tiết 2)

2

Tivi, thước thẳng

Phòng học

4

H4

Luyện tập chung

1

Tivi, thước thẳng

Phòng học

5

H5

Bài 12: Hình bình hành (Tiết 1)

2

3

Tivi, thước thẳng

Phòng học

6

H6

Bài 12: Hình bình hành (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

7

H7

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

4

Tivi, thước thẳng

Phòng học

8

H8

Luyện tập chung (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

9

H9

Bài 13: Hình chữ nhật (Tiết 1)

2

5

Tivi, thước thẳng

Phòng học

10

H10

Bài 13: Hình chữ nhật (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

11

H11

Bài 14: Hình thoi và hình vuông (Tiết 1)

2

6

Tivi, thước thẳng

Phòng học

12

H12

Bài 14: Hình thoi và hình vuông (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

13

H13

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

7

Tivi, thước thẳng

Phòng học

14

H14

Luyện tập chung (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

15

H15

Bài tập cuối chương III

1

8

Tivi, thước thẳng

Phòng học

16

H16

Ôn tập giữa kì 1 (Tiết 1)

2

Tivi, thước thẳng

Phòng học

17

H17

Ôn tập giữa kì 1 (Tiết 2)

9

Tivi, thước thẳng

Phòng học

18

H18

Kiểm tra giữa kì I

1

Đề kiểm tra

Phòng học

CHƯƠNG IV. Định Thalès (14 tiết)

19

H19

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác (Tiết 1)

2

10

Tivi, thước thẳng

Phòng học

20

H20

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác (Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

21

H21

Bài 16. Đường trung bình của tam giác (Tiết 1)

2

11

Tivi, thước thẳng

Phòng học

22

H22

Bài 16. Đường trung bình của tam giác(Tiết 2)

Tivi, thước thẳng

Phòng học

23

H23

Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác

1

12

Tivi, thước thẳng

Phòng học

24

H24

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

Tivi, thước thẳng

Phòng học

25

H25

Luyện tập chung (Tiết 2)

13

Tivi, thước thẳng

Phòng học

26

H26

Bài tập cuối chương VI

1

Tivi, thước thẳng

Phòng học

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (6 tiết)

27

THTN1

Công thức lãi kép

1

15

Máy tính có kết nối mạng

Phòng tin

28

THTN2

Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra

16

Máy tính có kết nối mạng

Phòng tin

29

THTN3

Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra (Tiết 1)

2

Máy tính có kết nối mạng

Phòng tin

30

THTN4

Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra ( Tiết 2)

Máy tính có kết nối mạng

Phòng tin

31

THTN5

Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam(Tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

32

THTN6

Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam(Tiết 1)

17

Tivi

Phòng học

33

H27

Ôn tập cuối kì 1 (tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

34

H28

Ôn tập cuối kì 1 (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

33

Đ27

Ôn tập cuối kì 1 (tiết 1)

2

Tivi

Phòng học

34

Đ28

Ôn tập cuối kì 1 (Tiết 2)

Tivi

Phòng học

35

Đ29

Kiểm tra cuối học kì 1

1

18

Đề kiểm tra

Phòng học

35

H29

Kiểm tra cuối học kì 1

1

Đề kiểm tra

Phòng học

36

Đ30

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HKI

1

Tivi

Phòng học

36

H30

HỆ THỐNG KIẾN THỨC HKI

1

Tivi

Phòng học

HỌC KÌ II: 17 TUẦN (4 TIẾT/TUẦN = 68 TIẾT)

CHƯƠNG VI: Phân thức đại số (12 tiết)

37

Đ31

Bài 21. Phân thức đại số

1

19

Ti vi

Phòng học

38

Đ32

Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số (Tiết 1)

2

Ti vi

Phòng học

39

Đ33

Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số (Tiết 2)

20

Ti vi

Phòng học

40

Đ34

Luyện tập chung

1

Ti vi

Phòng học

41

Đ35

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số (Tiết 1)

3

21

Ti vi

Phòng học

42

Đ36

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

43

Đ37

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số (Tiết 3)

22

Ti vi

Phòng học

44

Đ38

Bài 24. Phép nhân và phép chia phân thức đại số (Tiết 1)

2

Ti vi

Phòng học

45

Đ39

Bài 24. Phép nhân và phép chia phân thức đại số (Tiết 2)

23

Ti vi

Phòng học

46

Đ40

Luyện tập chung (Tiết 1)

3

Ti vi

Phòng học

47

Đ41

Luyện tập chung (Tiết 2)

24

Ti vi

Phòng học

48

Đ42

Luyện tập chung (Tiết 3)

Ti vi

Phòng học

49

Đ43

Bài tập cuối chương VI

1

25

Ti vi

Phòng học

50

Đ44

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)

2

Ti vi

Phòng học

51

Đ45

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)

26

Ti vi

Phòng học

52

Đ46

Kiểm tra giữa học kì 2

1

Đề kiểm tra

Phòng học

CHƯƠNG VII: Hàm số đồ thị

53

Đ47

Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn (Tiết 1)

2

27

Ti vi

Phòng học

54

Đ48

Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

55

Đ49

Bài 26. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 1)

2

28

Ti vi

Phòng học

56

Đ50

Bài 26. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

57

Đ51

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

29

Ti vi

Phòng học

58

Đ52

Luyện tập chung (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

59

Đ53

Bài 27. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số (Tiết 1)

2

30

Ti vi

Phòng học

60

Đ54

Bài 27. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

61

Đ55

Bài 28. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất (Tiết 1)

2

31

Ti vi

Phòng học

62

Đ56

Bài 28. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

63

Đ57

Bài 29. Hệ số góc của đường thẳng

1

32

Ti vi

Phòng học

64

Đ58

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

Ti vi

Phòng học

65

Đ59

Luyện tập chung (Tiết 2)

33

Ti vi

Phòng học

66

Đ60

Bài tập cuối chương VII

1

Ti vi

Phòng học

67

Đ61

Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 1)

2

34

Ti vi

Phòng học

68

Đ62

Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 1)

Ti vi

Phòng học

69

Đ63

Kiểm tra cuối học kì 2

1

35

Đề kiểm tra

Phòng học

70

Đ64

HỆ THỐNG KIẾN THỨC CUỐI HỌC KÌ 2

1

Ti vi

Phòng học

CHƯƠNG IX: Tam giác đồng dạng (16 tiết)

37

H31

Bài 33. Hai tam giác đồng dạng

1

19

Ti vi

Phòng học

38

H32

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác (Tiết 1)

3

Ti vi

Phòng học

39

H33

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác (Tiết 2)

20

Ti vi

Phòng học

40

H34

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác (Tiết 3)

Ti vi

Phòng học

41

H35

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

21

Ti vi

Phòng học

42

H36

Luyện tập chung (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

43

H37

Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng (Tiết 1)

2

22

Ti vi

Phòng học

44

H38

Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

45

H39

Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. (Tiết 1)

2

23

Ti vi

Phòng học

46

H40

Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

47

H41

Bài 37. Hình đồng dạng

1

24

Ti vi

Phòng học

48

H42

Luyện tập chung (Tiết 1)

2

Ti vi

Phòng học

49

H43

Luyện tập chung (Tiết 2)

25

Ti vi

Phòng học

50

H44

Bài tập cuối chương IX

1

Ti vi

Phòng học

51

H45

Ôn tập giữa học kì 2

1

26

Ti vi

Phòng học

52

H46

Kiểm tra giữa học kì 2

1

Đề kiểm tra

Phòng học

CHƯƠNG X: Một số hình khối trong thực tiễn (6 tiết)

53

H47

Bài 38. Hình chóp tam giác đều. (Tiết 1)

2

27

Ti vi

Phòng học

54

H48

Bài 38. Hình chóp tam giác đều. (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

55

H49

Bài 39. Hình chóp tứ giác đều. (Tiết 1)

2

28

Ti vi

Phòng học

56

H50

Bài 39. Hình chóp tứ giác đều. (Tiết 2)

Ti vi

Phòng học

57

H51

Luyện tập chung

1

29

Ti vi

Phòng học

58

H52

Bài tập cuối chương X

1

Ti vi

Phòng học

CHƯƠNG VIII: Mở đầu về tính xác suất của biến cố (5 tiết)

59

TK8

Bài 30. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi

1

30

Ti vi

Phòng học

60

TK9

Bài 31. Cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số

1

Ti vi

Phòng học

61

TK10

Bài 32. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất và ứng dụng

1

31

Ti vi

Phòng học

62

TK11

Luyện tập chung

1

Ti vi

Phòng học

63

TK12

Bài tập cuối chương VIII

1

32

Ti vi

Phòng học

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (7 tiết)

64

THTN7

Một vài ứng dụng của hàm số bậc nhất trong tài chính.

1

32

Ti vi

Phòng học

65

THTN8

Ứng dụng định lí Thalès, định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo chiều cao, khoảng cách

1

33

Ti vi

Phòng học

66

THTN9

Thực hành tính toán trên phân thức đại số và vẽ đồ thị hàm số với phần mềm GeoGebra

1

Ti vi

Phòng học

67

THTN10

Mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên với phần mềm Excel

1

34

Ti vi

Phòng học

68

H53

Ôn tập cuối học kì 2

1

Ti vi

Phòng học

69

H54

Kiểm tra cuối học kì 2

1

35

Đề kiểm tra

Phòng học

70

H55

HỆ THỐNG KIẾN THỨC CUỐI HỌC KÌ 2

1

Ti vi

Phòng học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 2.879
0 Bình luận
Sắp xếp theo