Phân phối chương trình môn Toán 8 Kết nối tri thức 2023-2024

Mẫu kế hoạch dạy học Toán 8 2023-2024

Phân phối chương trình môn Toán 8 Kết nối tri thức 2023-2024 - Hoatieu xin chia sẻ đến các thầy cô mẫu phân phối chương trình Toán 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô nắm được nội dung của các tiết học Toán 8 đầy đủ các tuần. Với mẫu kế hoạch dạy học Toán 8 bộ Kết Nối tri thức với cuộc sống file word dưới đây, các thầy cô có thể dễ dàng điều chỉnh lại sao cho phù hợp với nội dung dạy học tại địa phương cũng như lên kế hoạch cho việc soạn giáo án mới.

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 8 sách Kết nối tri thức

Tập I

STT

Tên chương

Tên bài

Số tiết

Ghi chú

S-ĐS

HH

XSTK

HĐTN

ÔTKT

Tập một

70

1

CHƯƠNG I. Đa thức

Bài 1. Đơn thức

2

2

Bài 2. Đa thức

1

3

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức

2

4

Luyện tập chung

1

5

Bài 4. Phép nhân đa thức

2

6

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

1

7

Luyện tập chung

1

8

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

9

CHƯƠNG II. Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

Bài 6. Mở đầu về hằng đẳng thức.Hiệu hai bình phương

1

10

Bài 7 Phân tích đa thức thành nhân tử

2

11

Bài 8 Bình phương của một tổng hay một hiệu

2

12

Luyện tập chung

2

13

Bài 9. Lập phương của một tổng hay một hiệu

2

14

Bài 10 Tổng và hiệu hai lập phương

2

15

Luyện tập chung

3

16

TỔNG KẾT CHƯƠNG

1

Ôn tập và kiểm tra A (Lần thứ nhất)

3

17

CHƯƠNG III.

Tứ giác

Bài 11. Tứ giác lồi

1

18

Bài 12. Hình thang cân

2

19

Luyện tập chung

1

20

Bài 13. Hình bình hành

1

21Bài 14 Dấu hiệu nhận biết hình bình hành2
22Luyện tập chung2
23Bài 15. Hình chữ nhật,1
24Bài 16 Hình thoi và hình vuông2
25Luyện tập chung2
26TỔNG KẾT CHƯƠNG1
27CHƯƠNG IV.Định lí ThalèsBài 17. Định lí Thalès trong tam giác2
28Bài 18. Đường trung bình của tam giác, của hình thang2
29Bài 19. Tính chất đường phân giác của tam giác1
30Luyện tập chung2
31Bài tập cuối chương VI1
32CHƯƠNG V.Dữ liệu và biểu đồBài 20. Thu thập và phân loại dữ liệu1
33Bài 21. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ2
34Bài 22. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ2
35Luyện tập chung2
36TỔNG KẾT CHƯƠNG1
37HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆMCông thức lãi kép1
38Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra1
39Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra2
40Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam2
41Ôn tập và kiểm tra B (Lần thứ hai)4

Tập II

Tập hai70
42CHƯƠNG VI. Phân thức đại sốBài 23. Phân thức đại số1
43Bài 24. Tính chất cơ bản của phân thức đại số2
44Bài 25. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức1
45Luyện tập chung2
46Bài 26. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số3
47Bài 27. Phép nhân và phép chia phân thức đại số2
48Luyện tập chung3
49Bài tập cuối chương VI1
50CHƯƠNG VII.Hàm số và đồ thịBài 28. Phương trình bậc nhất một ẩn2
51Bài 29. Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn1
52Luyện tập chung2
53Bài 30. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số2
54Bài 31. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất2
55Bài 32. Hệ số góc của đường thẳng2
56Luyện tập chung2
57Bài tập cuối chương VII1
58Ôn tập và kiểm tra C (Lần thứ ba)3
59CHƯƠNG VIII. Mở đầuvề tính xác suất của biến cốBài 33. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi1
60Bài 34. Mô tả xác suất của biến cố bằng tỉ số2
61Bài 35. Xác suất thực nghiệm của một biến cố1
62Bài 36. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất vàứng dụng2
63Luyện tập chung2
64Bài tập cuối chương VIII1
65CHƯƠNG IX.Tam giác đồng dạngBài 37. Hình đồng dạng. Hai tam giác đồng dạng2
66Bài 38. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác3
67Luyện tập chung2
68Bài 39. Định lí Pythagore và ứng dụng2
69Bài 40. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.2
70Luyện tập chung2
71Bài tập cuối chương IX1
72CHƯƠNG X. Một số hình khối trong thực tiễnBài 41. Hình chóp tam giác đều. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều2
73Bài 42. Hình chóp tứ giác đều. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tứ giác đều2
74Luyện tập chung2
75Bài tập cuối chương X1
76HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆMMột vài ứng dụng của hàm số bậc nhất trong tài chính.1
77Ứng dụng định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo chiềucao, khoảng cách1
78Thực hiện tính toán trên phân thức đại số và vẽ đồ thị với phần mềm GeoGebra1
79Mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên với phần mềm Excel1
80BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM
81ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM4
TỔNG5544171014140

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu .

Đánh giá bài viết
1 1.011
0 Bình luận
Sắp xếp theo