Mẫu giáo án môn Tin học lớp 7 theo công văn 5512

Mẫu giáo án môn Tin học lớp 7 theo công văn 5512 là mẫu giáo án theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các thầy cô tham khảo.

Mẫu kế hoạch bài dạy môn Tin học lớp 7 mới nhất

BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm bảng tính điện tử và vai trò của bảng tính điện tử trong cuộc sống và học tập.

- Biết cấu trúc của một bảng tính điện tử: dòng, cột, địa chỉ ô...

2. Kỹ Năng

- Quan sát, phân biệt những loại dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng tính.

3. Thái độ

- Tập trung cao độ, nghiêm túc trong giờ học.

4. Định hướng năng lực cần phát triển cho học sinh:

- Năng lực nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực về đạo đức hành vi phù hợp khi sử dụng CNTT.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo trình, bảng phụ.

2. Học sinh: Kiến thức cũ, sách, vở.

III - PHƯƠNG PHÁP

- Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp.

IV - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Họat động của giáo viên

Họat động của học sinh

Nội dung

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)

Mục tiêu: Định hướng cho học sinh nội dung cần hướng tới của bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực thực nghiệm, năng lực quan sát, năng lực sáng tạo, năng lực trao đổi. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

Chiếu bảng biểu “ Bảng điểm”cho Hs quan sát. Làm thế nào để sắp xếp danh sách theo điểm trung bình từ cao đến thấp của các bạn trong lớp?Chương trình bảng tính sẽ có những công cụ giúp em thực hiện những việc đó dễ dàng. Ta sẽ cùng tìm hiểu về chương trình này.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

Mục tiêu:

- Hiểu được khái niệm bảng tính điện tử và vai trò của bảng tính điện tử trong cuộc sống và học tập.

- Biết cấu trúc của một bảng tính điện tử: dòng, cột, địa chỉ ô...

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực thực nghiệm, năng lực quan sát, năng lực sáng tạo, năng lực trao đổi. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

GV: Trong thực tế em thấy những dữ liệu nào được trình bày dưới dạng bảng?

? Theo em tại sao một số trường hợp thông tin lại được thể hiện dưới dạng bảng?

GV: Đưa ra ví dụ: Hình 1 SGK – Em thấy gì?

GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 2 – 4. Em thấy cách trình bày như thế nào?

GV: Đưa ra kết luận cũng là khái niệm về Chương trình bảng tính.

GV: Trong chương trình lớp 6 chúng ta đã học Word, các em nhớ lại xem màn hình của Word gồn những thành phần gì?

GV: Giới thiệu màn hình làm việc của Excel và các thành phần có trên đó.

GV: Giới thiệu về dữ liệu.

GV: Giới thiệu về khả năng tính toán và sử dụng hàm hàm có sẵn.

GV: Giới thiệu về khả năng sắp xếp và lọc dữ liệu của chương trình.

GV: Ngoài ra chương trình bảng tính còn có khả năng tạo các biểu đồ.

HS: Nghe câu hỏi và trả lời.

HS: Trả lời và ghi chép.

HS: Quan sát hình và trả lời.

HS: Quan sát các hình và trả lời.

HS: Lắng nghe và ghi chép.

HS: Trả lời câu hỏi.

HS: Ghi chép.

HS: Nghe và ghi chép.

HS: Lắng nghe và ghi chép.

HS: Nghe và ghi chép.

1. Bảng tính và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng

- Thông tin thể hiện dưới dạng bảng để tiện cho việc theo dõi, sắp xếp, tính toán, so sánh…

- Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng.

2. Chương trình bảng tính

a) Màn hình làm việc

- Các bảng chọn.

- Các thanh công cụ.

- Các nút lệnh.

- Cửa sổ làm việc chính.

b) Dữ liệu

- Dữ liệu số và dữ liệu văn bản.

c) Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn

- Tính toán tự động.

- Tự động cập nhật kết quả.

- Các hàm có sẵn.

d) Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Sắp xếp theo các tiêu chuẩn khác nhau.

- Lọc riêng được các nhóm dữ liệu theo ý muốn.

e) Tạo biểu đồ

- Chương trình bảng tính có các công cụ tạo biểu đồ phong phú.

Lưu ý: Do nội dung giáo án rất dài, nên mời các bạn bấm vào nút Tải về để xem đầy đủ Mẫu giáo án môn Tin học lớp 7 theo công văn 5512 nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 4.063
0 Bình luận
Sắp xếp theo