Lịch phụng vụ Công giáo tháng 3 năm 2024

Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn Lịch phụng vụ Công giáo tháng 3 năm 2023, đây là mẫu lịch phục vụ công giáo mới và chuẩn nhất. Lịch phụng vụ công giáo là lịch dành cho giáo dân với đầy đủ và chi tiết các thông tin cần thiết. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

1. Lịch phụng vụ công giáo là gì?

Phụng vụ là việc cử hành mầu nhiệm Ðức Kitô, đặc biệt là cử hành Mầu nhiệm Vượt qua của Người. Trong Phụng vụ, qua trung gian việc thực thi phận vụ tư tế của Ðức Giêsu Kitô, sự thánh hóa con người được biểu lộ và thực hiện qua các dấu chỉ. Thân thể nhiệm mầu của Ðức Kitô, nghĩa là Ðầu và các chi thể, thực thi việc thờ phượng công khai dành cho Thiên Chúa.

Lịch phụng vụ công giáo là những ngày thờ phụng chính thức của Hội Thánh được thừa tác viên hợp pháp cử hành đúng nghi thức và cử hành nhân danh toàn thể Hội Thánh.

2. Lịch phụng vụ công giáo tháng 3

Lịch phụng vụ công giáo Hoatieu chia sẻ dưới đây đã trình bày chi tiết màu áo lễ, loại lễ, thánh lễ - các bài đọc để cho các bạn tiện tra cứu.

Ngày 1 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 1 Mùa Chay. Các bài đọc: Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

Ngày 2 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Các bài đọc: Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

Ngày 3 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Các bài đọc: Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

Ngày 4 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Thánh Caximia. Các bài đọc: Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

Ngày 5 tháng 3 Chúa nhật

Màu tím. Chúa nhật 2 Mùa Chay. Tv tuần 2. Các bài đọc: St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

Câu hỏi giáo lý

H. Trong trường hợp có nguy cơ chiến tranh, ai có quyền phán đoán về những điều kiện đó?

T. Quyền này tùy thuộc vào sự phán đoán khôn ngoan của những vị cầm quyền, những vị này cũng có quyền đề ra cho công dân nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Những ai vì lý do lương tâm không thi hành nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, phải phục vụ xã hội bằng những hình thức khác.

Ngày 6 tháng 3

Màu tím. Thứ 2 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: Dn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

Ngày 7 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Pepêtua và Thánh Phêlixita, tử đạo. Các bài đọc: Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

Ngày 8 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Các bài đọc: Gr18,18-20; Mt 20,17-28.

Ngày 9 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Các bài đọc: Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Ngày 10 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: St 37,3-4.12-13a.17a-28. Mt 21,33-43.45-46.

Ngày 11 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

Ngày 12 tháng 3 Chúa nhật

Màu tím. Chúa nhật 3 Mùa Chay. Tv tuần 3. Các bài đọc: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 hoặc 4,5-15.19b-26.39a.40-42.

Câu hỏi giáo lý

H. Trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý đòi buộc điều gì?

T. Ngay cả trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý vẫn luôn có hiệu lực. Luật này đòi buộc phải xử sự cách nhân đạo với những người không chiến đấu, các chiến binh bị thương và các tù binh. Các hành động cố ý đi ngược với quyền lợi của các dân tộc và các mệnh lệnh buộc thi hành các hành động đó, đều là những tội ác mà sự vâng phucj tối mặt không đủ để chạy tội. Phải kết án những sự hủy diệt hàng loạt, cungx như việc tiêu diệt một dân tộc hay một sắc tộc thiểu số. Đó là những tội rất nặng nề. Về mặt luân lý, phải chống lại các mệnh lệnh buộc thi hành các tội ác như thế.

Ngày 13 tháng 3

Màu tím. Thứ 2 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: 2V 5,1-15a; Lc4,24-30.

Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013).

Ngày 14 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

Ngày 15 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

Ngày 16 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

Ngày 17 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

Thánh Patricô, Giám mục.

Ngày 18 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

Thánh Syrilô, Giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 19 tháng 3 Chúa nhật

Chúa nhật 4 Mùa Chay. Tv tuần 4. Các bài đọc: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 hoặc 9,1.6-9.13-17.34-38.

Kỷ niệm ngày Đăng quang Đức Giáo hoàng Phanxicô (2013).

Câu hỏi giáo lý

H. Chúng ta phải làm gì để tránh chiến tranh?

T. Vì chiến tranh gây ra những sự dữ và bất công, nên chúng ta phải làm tất cả những gì hợp lý để ngăn chặn chiến tranh bằng bất cứ giá nào. Đặc biệt phải tránh việc tích trữ và buôn bán vũ khí không do các chính quyền hợp pháp quy định; phải tránh những bất công về mặt kinh tế và xã hội; tránh việc kỳ thị chủng tộc và tôn giáo; phải tránh ganh ghét, thách thức, kiêu căng và tinh thần báo thù. Tất cả những gì được thực hiện để khắc phục các tệ hại này và những xáo trộn khác, đeèu giúp xây dựng hòa bình và đẩy xa chiến tranh.

Ngày 20 tháng 3

Màu trắng. Thứ 2 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a hoặc Lc 2,41-51a.

Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Lễ trọng, Lễ cho giáo dân. Bổn mạng Hội Dòng Mến Thánh Giá.

Ngày 21 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

Ngày 22 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

Ngày 23 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Xh32,7-14; Ga 5,31-47. Thánh Turibiô Mônrôkhêrô, Giám mục.

Ngày 24 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

Ngày 25 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

Lễ Truyền Tin, Lễ trọng.

Ngày 26 tháng 3 Chúa nhật

Màu tím. Chúa nhật 5 Mùa Chay. Tv tuần 1. Chúa nhật dọn chịu nạn. Các bài đọc: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 hoặc 11,3-7.17.20-27.33b-45.

Câu hỏi giáo lý

H. Con người có bổn phận gì đối với phái tính của mình?

T. Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ, có cùng một phẩm giá nhân bản. Ngài đã khắc ghi ơn gọi yêu thương và hiệp thông nơi mỗi người. Mỗi người phải chấp nhận phái tính riêng của mình và nhận ra tầm quan trọng của nos đối với toàn thể con người, tính đặc thù của mỗi phái tính và việc hai phái tính bổ túc cho nhau.

Ngày 27 tháng 3

Màu tím. Thứ 2 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 hoặc 13,41c-62; Ga 8,1-11.

Ngày 28 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Ngày 29 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

Ngày 30 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: St 17,3-9; Ga 8,51-59.

Ngày 31 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Gr 20,10-13; Ga 10,32-42.

Bế mạc tháng kính Thánh Giuse.

3. Lịch công giáo tháng 3/2023

NgàyÁo lễLễ
Thứ Tư 1/3Tím

Thứ Tư tuần I Mùa Chay

Kính Thánh Cả Giuse

Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

Thứ Năm 2/3Tím

Thứ Năm tuần I Mùa Chay

Ngày các Linh mục

Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

Thứ Sáu 3/3Tím

Thứ Sáu tuần I Mùa Chay

Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

Thứ Bảy 4/3Tím

Thứ Bảy tuần I Mùa Chay

Thánh Ca-xi-mia (Casimir)

Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

Chủ Nhật 5/3Tím

Chúa Nhật II Mùa Chay

Ca vịnh tuần II

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng

St 12,1-4a; 2Tím 1,8b-10; Mt 17,1-9.

Thứ Hai 6/3Tím

Thứ Hai tuần II Mùa Chay

Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

Thứ Ba 7/3Tím

Thứ Ba tuần II Mùa Chay

Thánh nữ Pe-pê-tu-a ,Thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử đạo

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

Thứ Tư 8/3Tím

Thứ Tư tuần II Mùa Chay

Thánh Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

Thứ Năm 9/3Tím

Thứ Năm tuần II Mùa Chay

Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Thứ Sáu 10/3Tím

Thứ Sáu tuần II Mùa Chay

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

Thứ Bảy 11/3Tím

Thứ Bảy tuần II Mùa Chay

Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Cẩm, linh mục (+1859), tử đạo

Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

Chủ Nhật 12/3Tím

Chúa Nhật III Mùa Chay

Ca vịnh tuần III

Cử hành Nghi thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần 1 cho những người lớn lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng

Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42.

Thứ Hai 13/3Tím

Thứ Hai tuần III Mùa Chay

Kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô

2V 5,1-15a; Lc 4,24-30

Thứ Ba 14/3Tím

Thứ Ba tuần III Mùa Chay

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35

Thứ Tư 15/3Tím

Thứ Tư tuần III Mùa Chay

Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

Thứ Năm 16/3Tím

Thứ Năm tuần III Mùa Chay

Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

Thứ Sáu 17/3Tím

Thứ Sáu tuần III Mùa Chay

Thánh Pa-tric, giám mục

Cử hành 24 giờ cho Chúa (từ chiếu thứ Sáu đến trước lễ chiều thứ Bảy)

Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

Thứ Bảy 18/3Tím

Thứ Bảy tuần III Mùa Chay

Thánh Xy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ Hội Thánh

Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

Chủ Nhật 19/3Tím(H)

Chúa Nhật IV Mùa Chay

Ca vịnh tuần IV

Chúa Nhật III Mùa Chay

Ca vịnh tuần III

Cử hành Nghi thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần 2 cho những người lớn lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng

1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hoặc Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

Thứ Hai 20/3Tr

Thứ Hai tuần IV Mùa Chay

Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, Lễ Trọng

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng

2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

Thứ Ba 21/3Tím

Thứ Ba tuần IV Mùa Chay

Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

Thứ Tư 22/3Tím

Thứ Tư tuần IV Mùa Chay

Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

Thứ Năm 23/3Tím

Thứ Năm tuần IV Mùa Chay

Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, giám mục

Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

Thứ Sáu 24/3

Tím

Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

Thứ Bảy 25/3Tr

Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay

Truyền tin Chúa nhập thể, Lễ Trọng

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng

Từ chiều, cử hành các giờ kinh phụng vụ và Thánh lễ Chúa nhật V Mùa Chay

Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.

Chủ Nhật 26/3Tím

Chúa Nhật V Mùa Chay

Ca vịnh tuần I

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng

Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hoặc Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

Thứ Hai 27/3Tím

Thứ Hai tuần V Mùa Chay

Kinh Tiền Tụng thương khó I

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc Đn 13,41c-62); Ga 8, 1-11.

Thứ Ba 28/3Tím

Thứ Ba tuần V Mùa Chay

Kinh Tiền Tụng thương khó I

Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Thứ Tư 29/3Tím

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

Kinh Tiền Tụng thương khó I

Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

Thứ Năm 30/3Tím

Thứ Năm tuần V Mùa Chay

Kinh Tiền Tụng thương khó I

St 17,3-9; Ga 8,51-59.

Thứ Sáu 31/3Đ

Thứ Sáu tuần V Mùa Chay

Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, linh mục (+1857), tử đạo

Lễ Nhớ

Kinh Tiền Tụng thương khó I

Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

Lịch phụng vụ công giáo tháng 3 2023
Lịch phụng vụ công giáo tháng 3 2023

4. Lịch ăn chay công giáo tháng 3/2023

Mùa chay năm 2023 bắt đầu vào ngày 22 tháng 2 và kết thúc vào ngày 08/4 Dương lịch. Vậy nên trong tháng 3 này, mùa chay vẫn đang tiếp diễn. Theo luật ở một số nơi, các giáo dân sẽ  ăn chay vào tất cả các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay.

Cụ thể là:

 • Ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu ngày 3/3/2023
 • Ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu ngày 10/3/2023
 • Ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu ngày 17/3/2023
 • Ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu ngày 24/3/2023
 • Ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu ngày 31/3/2023

Việc hãm mình chay tịnh vào những ngày thứ sáu mùa chay này phải là tự nguyện.

Xem thêm: Lịch ăn chay công giáo 2024

5. Tháng 3 có ngày lễ công giáo gì?

Tháng 3/2023 có ngày lễ công giáo:

 • Lễ Thánh Cả Giuse (Feast of Saint Joseph): Ngày 19/03/2023.
 • Lễ Truyền tin cho Đức Mẹ: Ngày 25/03/2023.

6. Ý nghĩa của phụng vụ

 • Phụng vụ luôn thể hiện ý nghĩa cộng đoàn, được biểu lộ trong tâm tình bên trong và các hành vi bên ngoài, để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hoá con người.
 • Phụng vụ là phương tiện để các tín hữu tiếp xúc với Thiên Chúa và nuôi dưỡng đời sống kitô hữu, đời sống mới trong Đức Kitô.
 • Nhờ phụng vụ, Hội thánh diễn tả và biểu lộ cho người khác những mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thực của Hội thánh. Như thế, Hội thánh đã trở nên dấu chỉ để quy tụ các con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi thành một Dân duy nhất.
 • Chúa Kitô chính là tác giả của phụng vụ khi Người thiết lập và cử hành hiến tế thập giá phát sinh ơn cứu độ.
 • Phụng vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của Hội thánh, là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Hội thánh và nguồn mạch ban ơn thánh vào tâm hồn tín hữu.

Trên đây là Lịch phụng vụ Công giáo tháng 3 năm 2024 chi tiết nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu: Văn hóa của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.453
0 Bình luận
Sắp xếp theo