Khung kế hoạch giáo dục môn Địa lí 7 Kết nối

Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Địa lý 7

Khung kế hoạch giáo dục môn Địa lí 7 Kết nối là mẫu kế hoạch được giáo viên thiết kế theo cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2022 - 2023 theo mẫu phụ lục III của Công văn 5512.

Sau đây là nội dung chi tiết phân phối chương trình Địa lí 7 theo Công văn 5512 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN HỌC ĐỊA LÍ, LỚP 7

(Năm học 2022- 2023)

Cả năm: 35 tuần= 53 tiết

HỌC KÌ 1

STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm

HỌC KÌ I

Từ tuần 1 đến tuần 9: 1 tiết/ tuần

1

Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 1: Vị trí địa lí, địa hình châu Âu.

3

Tuần 1

- Bản đồ tự nhiên Châu Âu

- Tivi,laptop

Lớp học

2

Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Âu.

Tuần 2

-Bản đồ tự nhiên Châu Âu, bản đồ khí hậu

- tivi, laptop

Lớp học

3

Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Âu

Tuần3

- Bản đồ tự nhiên Châu Âu

- Hình ảnh về video thiên nhiên Châu Âu

Lớp học.

4

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu.

Tiết 1: Đặc điểm dân cư châu Âu

2

Tuần 4

- Bảng số liệu về dân cư Châu Âu.

- tivi, laptop

Lớp học.

5

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu.

Tiết 2: Đô thị hóa châu Âu

Tuần 5

- Bản đồ tỉ lệ dân thành thị và một số đô thị ở châu Âu, năm 2020.

- tivi, laptop

Lớp học.

6

Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu.

Tiết 1: Vấn đề bảo vệ môi trường

2

Tuần 6

-Hình ảnh, video về hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

- tivi. laptop

Lớp học

7

Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu.

Tiết 2: Vấn để bảo vệ đa dạng sinh học

Tuần 7

-Hình ảnh về bảo vệ môi trường ở Châu Âu

- tivi, laptop

Lớp học

8

Ôn tập giữa học kì 1

1

Tuần 8

- tivi, laptop

Lớp học

9

Kiểm tra giữa học kì I

1

Tuần 9

- Đề kiểm tra.

Lớp học

Từ tuần 10 - 19 dạy 2 tiết/ tuần

10

Bài 4: Liên minh châu Âu. (tiết 1)

2

Tuần 10

- Bản đồ các nước thành viên của Liên Minh Châu Âu

- tivi, laptop

Lớp học

11

Bài 4: Liên minh châu Âu. (tiết 2)

Tuần 10

- Bảng số liệu về GDP và GDP / người của các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới năm 2020

Lớp học

12

Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á. Tiết 1: Vị trí địa lí và địa hình châu Á.

2

Tuần 11

- Bản đồ tự nhiên Châu Á.

Lớp học.

13

Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên

Tuần 11

- Bản đồ tự nhiên Châu Á.

- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu của Châu Á

- tivi, laptop

Lớp học

14

Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á.

Tiết 1: Dân cư, tôn giáo.

2

Tuần 12

- Bản đồ mật độ dân số và một số đô thị lớn ở Châu Á năm 2020.

Lớp học

15

Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á.

Tiết 2: Sự phân bố dân cư. Các đô thị lớn.

Tuần 12

- Bảng số liệu về dân cư và các đô thị lớn của Châu Á

- tivi, laptop

Lớp học

16

Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 1)

4

Tuần 13

- Bản đồ chính trị Châu Á

- tivi, laptop

Lớp học

17

Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 2)

Tuần 13

- Bản đồ tự nhiên của từng khu vực Châu Á

- - Hình ảnh về tự nhiên, kt-xh của các khu vực Châu Á.

- tivi, laptop

Lớp học

18

. Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 3)

Tuần 14

- - Bản đồ tự nhiên của từng khu vực Châu Á

- - Hình ảnh về tự nhiên, kt-xh của các khu vực Châu Á.

- - tivi, laptop

Lớp học

19

Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 4)

Tuần 14

- - Bản đồ tự nhiên của từng khu vực Châu Á

- - Hình ảnh về tự nhiên, kt-xh của các khu vực Châu Á.

- tivi, laptop

Lớp học

20

Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á

1

Tuần 15

-Bản đồ tự nhiên, kinh tế của 4 quốc gia : Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Xin-ga-po

-tivi, laptop

Lớp học

21

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu Phi.

3

Tuần 15

- - Bản đồ tự nhiên Châu Phi.

- -tivi, laptop

Lớp học

22

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Phi.

Tuần 16

- - Bản đồ tự nhiên Châu Phi.

- - Bản đồ các đới khí hậu, các môi trường tự nhiên ở Châu Phi.

- tivi, laptop

Lớp học

23

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 3: Vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên.

Tuần 16

- Hình ảnh về cảnh quan các môi trường tự nhiên ở Châu Phi.

- tivi, laptop

Lớp học

24

Ôn tập cuối học kì 1( tiết 1)

1

Tuần 17

- tivi, laptop

Lớp học

25

Ôn tập cuối học kì I ( tiết 2)

1

Tuần 17

- tivi, laptop

Lớp học

26

Kiểm tra học kì I

1

Tuần 18

- - Đề kiểm tra

Lớp học

27

Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.

1

Tuần 18

- Hình ảnh, video về các vấn đề xã hội tại Châu Phi hiện nay.

Lớp học.

HỌC KÌ II

Từ tuần 19 đến tuần 27: 2 tiết/ tuần

28

Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi.

2

Tuần 19

- Hình ảnh về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên ở Châu Phi.

tivi, laptop

Lớp học

29

Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi.

Tuần 19

- Video về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên Châu Phi.

Lớp học.

30

Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi.

1

Tuần 20

- Hình ảnh vê tự nhiên, kinh tế xx hội của CH Nam Phi.

- tivi, laptop

Lớp học

31

Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến ra châu Mĩ.

2

Tuần 20

- Bản đồ thế giới.

- tivi, laptop

Lớp học.

32

Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến ra châu Mĩ.

Tuần 21

- Bản đồ tự nhiên Châu Mĩ

- lược đồ hành trình đến Châu Mỹ của Cô-lôm-bô.

- tivi, laptop

Lớp học

33

Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ.

Tiết 1: Đặc điểm địa hình và khí hậu Bắc Mĩ.

2

Tuần 21

- Lược đồ tự nhiên Châu Mỹ.

- tivi, laptop

Lớp học.

34

Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ.

Tiết 2: Đặc điểm sông, hồ và các đới thiên nhiên Bắc Mĩ.

Tuần 22

-Lược đồ tự nhiên Châu Mĩ.

- Bản đồ các đới và các kiểu khí hậu ở Bắc Mĩ.

- tivi, laptop

Lớp học

35

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ.

Tiết 1: Đặc điểm dân cư xã hội.

2

Tuần 22

- Lược đô các luồng nhập cư vào Châu Mỹ.

- Bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ năm 2020.

- tivi, laptop

Lớp học.

36

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ.

Tiết 2: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững.

Tuần 23

- Hình ảnh các hoạt động khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.

- tivi, laptop

Lớp học.

37

Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ (tiết 1)

2

Tuần 23

- tivi, laptop

- Bản đồ tự nhiên Châu Mỹ,

- Các đới và các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ

Lớp học

38

Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ (tiết 2)

Tuần 24

- tivi, laptop

- Bản đồ tự nhiên Châu Mỹ,

Các đới và các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ

Lớp học

39

Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ.

1

Tuần 24

-Lược đồ các luồng nhập cư ào Châu Mỹ.

- bản đồ tỉ lệ dân số đô thị ở Trung và Nam Mỹ năm 2020.

Lớp học

40

Ôn tập giữa học kì 2 ( tiết 1)

2

Tuần 25

- tivi, laptop

Lớp học

41

Ôn tập giữa học kì 2 ( tiết 2)

Tuần 25

- tivi, laptop

Lớp học

42

Kiểm tra giữa học kì 2

1

Tuần 26

Đề kiểm tra

Lớp học

43

Ôn tập châu Mĩ.

1

Tuần 26

- Lược đồ tự nhiên Châu Mỹ

Lớp học

44

Bài 18: Châu Đại Dương.

Tiết 1: Đặc điểm tự nhiên châu Đại Dương

3

Tuần 27

- Bản đồ tự nhiên Châu Đại Dương.

- tivi, laptop

Lớp học.

45

Bài 18: Châu Đại Dương.

Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Đại Dương

Tuần 27

- Lược đồ hướng gió và phân bố lượng mưa trên lục địa Ôx-trây-lia

Lớp học.

Từ tuần 27đến tuần 35: 1 tiết/ tuần

46

Bài 18: Châu Đại Dương.

Tiết 3: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Đại Dương

Tuần 28

- Lược đồ một số đô thị lớn ở Ôx-trây-lia năm 2020.

- tivi, laptop

Lớp học.

47

Bài 19: Châu Nam Cực.

Tiết 1: Lịch sử khám phá và vị trí địa lí.

2

Tuần 29

- Bản đồ tự nhiên Châu Nam Cực.

- tivi, laptop

Lớp học

48

Bài 19: Châu Nam Cực.

Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

Tuần 30

- Bản đồ tự nhiên Châu Nam Cực.

- tivi, laptop

Lớp học

49

Ôn tập cuối học kì 2 ( tiết 1)

2

Tuần 31

- tivi, laptop

Lớp học.

50

Ôn tập cuối học kì 2 ( tiết 2)

Tuần 32

- tivi, laptop

Lớp học.

51

Kiểm tra học kì 2

1

Tuần 33

- Đề kiểm tra.

Lớp học.

52

Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại.

Tiết 1: Đô thị và sự hình thành các nền văn minh cổ đại.

2

Tuần 34

- Hình ảnh về một số đô thị cổ.

Lớp học.

53

Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại.

Tiết 2: Các đô thị châu Âu thời trung đại.

Tuần 35

- Hình ảnh về một số đô thị cổ.

Lớp học.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 1.751
0 Bình luận
Sắp xếp theo