Kế hoạch dạy học Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức

Kế hoạch dạy học Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức là mẫu phân phối chương trình môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 KNTT hoàn chỉnh. Nội dung Kế hoạch dạy học lớp 4 môn Sử Địa sẽ bao gồm Bảng phân phối chương trình môn Lịch Sử - Địa Lý lớp 4 cả năm, với từng tiết học theo chủ đề linh hoạt, giúp quý thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024. Mời thầy cô tải file về máy tại bài viết.

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 sách Kết nối tri thức năm học 2023-2024

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ
KHỐI LỚP 4 THEO CÔNG VĂN 2345
NĂM HỌC 2023-2024

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, hoạt động giáo dục,sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền…)

Căn cứ CV 2345/BGD-GDTH về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học ngày 7/6/2021

II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh,nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn,…)

Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục của các khối lớp như sau:

III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

1. Môn học, hoạt động giáo dục (môn 4): Lịch sử & địa lí

Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết (gồm 63 tiết học và 7 tiết HD ôn tập, kiểm tra đánh giá

Tuần, tháng

Thời lượng

Theo PPCT

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

1

2

1

MỞ ĐẦU

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và địa lí - tiết 1

2

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và địa lí - tiết 2

2

2

3

Chủ đề 1

ĐỊA PHƯƠNG EM (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2: Thiên nhiên và con người ở địa phương em - tiết 1

(GDĐP lớp 4 tỉnh Đồng Nai)

4

Bài 2: Thiên nhiên và con người ở địa phương em - tiết 2

(GDĐP lớp 4 tỉnh Đồng Nai)

3

2

5

Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương em - Tiết 1

(GD ĐP lớp 4 tỉnh Đồng Nai)

6

Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương em - Tiết 2

(GD ĐP lớp 4 tỉnh Đồng Nai)

4

3

7

Chủ đề 2

TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 1

8

Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 2

5

9

Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 3

3

10

Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 1

6

11

Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 2

12

Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 3

7

2

13

Bài 6: Một số nét văn hóa và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 1

14

Bài 6: Một số nét văn hóa và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - tiết 2

8

2

15

Chủ đề 3

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Bài 7: Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - tiết 1

16

Bài 7: Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - tiết 2

9

1

17

ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I

3

18

Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1

10

19

Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2

20

Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 3

11

2

21

Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1

22

Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2

12

23

Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 3

2

24

Bài 10: Một số nét văn hóa ở làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 1

13

25

Bài 10: Một số nét văn hóa ở làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2

2

26

Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng - tiết 1

14

27

Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng - tiết 2

3

28

Bài 12: Thăng Long - Hà Nội - tiết 1

15

29

Bài 12: Thăng Long - Hà Nội - tiết 2

30

Bài 12: Thăng Long - Hà Nội - tiết 3

16

1

31

Bài 13: Văn Miếu - Quốc Tử Giám

2

32

ÔN TẬP CUỐI HKI

17

33

KIỂM TRA CUỐI HKI

3

34

Chủ đề 4

DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Bài 14: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung - tiết 1

18

35

Bài 14: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung - tiết 2

36

Bài 14: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung - tiết 3

19

3

37

Bài 15: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 1

38

Bài 15: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 2

20

39

Bài 15: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 3

2

40

Bài 16: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 1

21

41

Bài 16: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 2

2

42

Bài 17: Cố đô Huế - tiết 1

22

43

Bài 17: Cố đô Huế - tiết 2

2

44

Bài 18: Phố cổ Hội An - tiết 1

23

45

Bài 18: Phố cổ Hội An - tiết 2

3

46

Chủ đề 5

TÂY NGUYÊN

Bài 19: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 1

24

47

Bài 19: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 2

48

Bài 19: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 3

25

3

49

Bài 20: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên - tiết 1

50

Bài 20: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên - tiết 2

26

51

Bài 20: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên - tiết 3

2

52

Bài 21: Một số nét văn hóa và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên - tiết 1

27

53

Bài 21: Một số nét văn hóa và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên - tiết 2

1

54

ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II

28

1

55

Bài 22: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên

3

56

Chủ đề 6

NAM BỘ

Bài 23: Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 1

29

57

Bài 23: Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 2

58

Bài 23: Thiên nhiên vùng Nam Bộ - tiết 3

30

3

59

Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ- tiết 1

60

Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ- tiết 2

31

61

Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ- tiết 3

2

62

Bài 25: Một số nét văn hóa và truyền thống cách mạng ở vùng Nam Bộ - tiết 1

32

63

Bài 25: Một số nét văn hóa và truyền thống cách mạng ở vùng Nam Bộ - tiết 2

3

64

Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh - tiết 1

33

65

Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh - tiết 2

66

Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh - tiết 3

34

1

67

Bài 27: Địa đạo Củ Chi

2

68

ÔN TẬP CUỐI NĂM - tiết 1

35

69

ÔN TẬP CUỐI NĂM - tiết 2

1

70

KIỂM TRA CUỐI NĂM

BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên chuyên mục Tài liệu của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
6 19.634
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo