Kế hoạch dạy học các môn học lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học là mẫu giáo viên để lập ra để lên kế hoạch giáo dục các môn học trong suốt một năm. Mẫu bao gồm các nội dung: Tuần/tháng, Chủ đề, Tên bài học, Tiết học, Nội dung điều chỉnh, bổ sung để giáo viên nắm được phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy. Sau đây là Kế hoạch dạy học các môn học lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo năm học 2023-2024 gồm đầy đủ 7 môn học cơ bản: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật. Mời thầy cô tải file KHDH các môn học lớp 2 CTST về máy để xây dựng phân phối chương trình lớp 2 sách mới cho phù hợp với tình hình thực tế.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 2
Năm học 2023-2024

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, hoạt động giáo dục,sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền…)

2. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh,nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn,…)

3. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

1. Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

1

Em đã lớn hơn

Bài 1. Bé Mai đã lớn

Tiết 1- Đọc Bé Mai đã lớn / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bé Mai đã lớn / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa A / 35 phút

Tiết 4 - Từ và câu / 35 phút

Bài 2: Thời gian biểu

Tiết 1- Đọc Thời gian biểu / 35 phút

Tiết 2- Nghe viết Bé Mai đã lớn / Bảng chữ cái / Phân biệt c/k / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trẻ em / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi. / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết lời tự giới thiệu / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về trẻ em / 35 phút

2

Em đã lớn hơn

Bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi?

Tiết 1– Đọc Ngày hôm qua đâu rồi / 35 phút

Tiết 2- Đọc Ngày hôm qua đâu rồi / 35 phút

Tiết 3– Viết chữ hoa A, Ă / 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ sự vật . Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút

Bài 4: Út Tin

Tiết 1– Đọc Út Tin / 35 phút

Tiết 2– Nhìn – viết Ngày hôm qua đâu rồi? /Bảng chữ cái. Phân biệt g/gh / 35 phút

Tiết 3– MRVT Trẻ em (tt) / 35 phút

Tiết 4– Nghe kể Thử tài / 35 phút

Tiết 5– Viết thời gian biểu / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về trẻ em/ 35 phút

3

Mỗi người một vẻ

Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng

Tiết 1– Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng / 35 phút

Tiết 2- Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng / 35 phút

Tiết 3– Viết chữ hoa B / 35 phút

Tiết 4– Từ chỉ hoạt động / Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút

Bài 2: Làm việc thật là vui

Tiết 1– Đọc Làm việc thật là vui / 35 phút

Tiết 2– Nghe viết Làm việc thật là vui / Bảng chữ cái. Phân biệt s/x; en/eng / 35 phút

Tiết 3– Mở rộng vốn từ: Bạn bè / 35 phút

Tiết 4– Nói và đáp lời chúc mừng, lời khen ngợi / 35 phút

Tiết 5– Nói, viết lời cảm ơn. / 35 phút

Tiết 6– Đọc một bài thơ về trẻ em / 35 phút

4

Mỗi người một vẻ

Bài 3: Những cái tên

Tiết 1- Đọc Những cái tên / 35 phút

Tiết 2- Đọc Những cái tên / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa C, Có chí thì nên / 35 phút

Tiết 4- Viết hoa tên người / 35 phút

Bài 4: Cô gió

Tiết 1- Đọc Cô gió / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Ai dậy sớm. Phân biệt ai/ay / 35 phút

Tiết 3– MRVT Bạn bè (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe - kể Chuyện ở phố Cây Xanh / 35 phút

Tiết 5- Đặt tên cho bức tranh. Nói về bức tranh / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về trẻ em / 35 phút

5

Bố mẹ yêu thương

Bài 1: Bọ rùa tìm mẹ

Tiết 1- Đọc Bọ rùa tìm mẹ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bọ rùa tìm mẹ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa D, Đ, Đi chào về hỏi / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút

Bài 2: Cánh đồng của bố

Tiết 1- Đọc Cánh đồng của bố / 35 phút

Tiết 2 - Nghe -viết Bọ rùa tìm mẹ . Phân biệt ng/ngh; l/n, dấu hỏi/ dấu ngã / 35 phút

Tiết 3- MRVT Gia đình / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối / 35 phút

Tiết 5- Viết tin nhắn / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về gia đình / 35 phút

6

Bố mẹ yêu thương

Bài 3: Mẹ

Tiết 1- Đọc Mẹ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Mẹ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa E, Ê, Em là con ngoan / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật / Dấu chấm / 35 phút

Bài 4: Con lợn đất

Tiết 1- Đọc Con lợn đất / 35 phút

Tiết 2- Nhìn - viết Mẹ / Phân biệt c/k; iu/ưu, d/v / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút

Tiết 4 - Nghe kể Sự tích hoa cúc trắng / 35 phút

Tiết 5- LT đặt tên cho bức tranh / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về gia đình / 35 phút

7

Ông bà yêu quý

Bài 1: Cô chủ nhà tí hon

Tiết 1- Đọc Cô chủ nhà tí hon / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cô chủ nhà tí hon / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa G, Gọi dạ bảo vâng / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút

Bài 2: Bưu thiếp

Tiết 1- Đọc Bưu thiếp / 35 phút

Tiết 2- Nhìn - viết Ông tôi. Phân biệt ng/ngh; iu/ưu, g/r / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời chào hỏi / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết lời xin lỗi / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về gia đình / 35 phút

8

Ông bà yêu quý

Bài 3: Bà nội, bà ngoại

Tiết 1- Đọc Bà nội, bà ngoại / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bà nội, bà ngoại / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa H, Học thầy, học bạn / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Bà tôi

Tiết 1- Đọc Bà tôi / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Bà tôi / Bảng chữ cái / Phân biệt l/n, uôn/uông / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút

Tiết 4- Xem - kể Những quả đào / 35 phút

Tiết 5- Viết bưu thiếp / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về gia đình / 35 phút

9

Ôn tập giữa học kì I

Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 2)- Luyện tập viết chữ hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 3)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập nghe - viết Gánh gánh gồng gồng / Luyện tập phân biệt ng/ ngh; ch /tr, dấu hỏi/ dấu ngã / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 5)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, học thuộc lòng văn bản thơ / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 6)- LT xem kể Vai diễn của Mít / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 7- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 8)- Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm / Câu Ai là gì? , Ai làm gì? / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 9)- LT đọc lưu loát và đọc hiểu / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 10)- Luyện tập viết bưu thiếp / Luyện tập chia sẻ về một truyện em thích / 35 phút

10

Những người bạn nhỏ

Bài 1: Cô chủ không biết quý tình bạn

Tiết 1- Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa I, Im lặng lắng nghe / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm Dấu chấm hỏi / 35 phút

Bài 2: Đồng hồ báo thức

Tiết 1- Đọc Đồng hồ báo thức / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Đồng hồ báo thức Phân biệt c/k; ay/ây, âc/ât / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Đồ vật / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối / 35 phút

Tiết 5- Giới thiệu đồ vật quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về đồ vật hoặc con vật / 35 phút

11

Những người bạn nhỏ

Bài 3: Đồ đạc trong nhà

Tiết 1- Đọc Đồ đạc trong nhà / 35 phút

Tiết 2- Đọc Đồ đạc trong nhà / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa K, Kính thầy yêu bạn / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Cái bàn học của tôi

Tiết 1- Đọc Cái bàn học của tôi / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Chị tẩy và em bút chì Phân biệt c/k; d/r, ươn/ương / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Đồ vật / 35 phút

Tiết 4- Xem - kể Con chó nhà hàng xóm / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về đồ vật hoặc con vật / 35 phút

12

Ngôi nhà thứ hai

Bài 1: Bàn tay dịu dàng

Tiết 1- Đọc Bàn tay dịu dàng / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bàn tay dịu dàng / 35 phút

Tiết - Viết chữ hoa L, Lên rừng, xuống biển / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm than / 35 phút

Bài 2: Danh sách tổ em

Tiết 1- Đọc Danh sách tổ em / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Bàn tay dịu dàng Bảng chữ cái. Phân biệt ch/tr, ăc/ăt / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Trường học

Tiết 4- Nói và đáp lời chia buồn, lời chia tay / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về trường học / 35 phút

13

Ngôi nhà thứ hai

Bài 3: Yêu lắm trường ơi!

Tiết 1- Đọc Yêu lắm trường ơi! / 35 phút

Tiết 2- Đọc Yêu lắm trường ơi! / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa M, Mỗi người một vẻ / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Góc nhỏ yêu thương

Tiết 1- Đọc Góc nhỏ yêu thương / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Ngôi trường mới / Phân biệt g/gh; au/âu, ac/at / 35 phút

Tiết 3– MRVT Trường học / 35 phút

Tiết 4- Nghe - kể Loài chim học xây tổ / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về trường học / 35 phút

14

Bạn thân ở trường

Bài 1: Chuyện của thước kẻ

Tiết 1- Đọc Chuyện của thước kẻ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện của thước kẻ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa N, Nghĩ trước nghĩ sau / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật /Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2: Thời khoá biểu

Tiết 1- Đọc Thời khoá biểu / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Chuyện của thước kẻ / Phân biệt g/gh; ch/tr, ao/au / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trường học (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo / 35 phút

Tiết 5- Tả đồ vật quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về bạn bè / 35 phút

15

Bạn thân ở trường

Bài 3: Khi trang sách mở ra

Tiết 1 Đọc Khi trang sách mở ra / 35 phút

Tiết 2- Đọc Khi trang sách mở ra / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa O, Ong chăm làm mật/ 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Bạn mới

Tiết 1- Đọc Bạn mới / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Mỗi người một vẻ. Phân biệt g/gh; ay/ây, an/ang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trường học (tt) / 35 phút

Tiết 4- Đọc - kể Chuyện của thước kẻ/ 35 phút

Tiết 5- Luyện tập tả đồ vật quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về bạn bè / 35 phút

16

Nghề nào cũng quý

Bài 1: Mẹ của Oanh

Tiết 1- Đọc Mẹ của Oanh / 35 phút

Tiết 2- Đọc Mẹ của Oanh / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Ô, Ơ, Ở hiền gặp lành/ 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Đặt câu hỏi Ở đâu? / 35 phút

Bài 2: Mục lục sách

Tiết 1- Đọc Mục lục sách / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Mẹ của Oanh / Phân biệt eo/oeo; d/r, ăc/ăt / 35 phút

Tiết - Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời cảm ơn / 35 phút

Tiết 5- LT tả đồ vật quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc 1 bài thơ về nghề nghiệp / 35 phút

17

Nghề nào cũng quý

Bài 3: Cô giáo lớp em

Tiết 1- Đọc Cô giáo lớp em / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cô giáo lớp em / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa P, Phố xá nhộn nhịp / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ người, hoạt động. Đặt câu hỏi Ở đâu? / 35 phút

Bài 4: Người nặn tò he

Tiết 1- Đọc Người nặn tò he/ 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Vượt qua lốc dữ / Phân biệt ng/ngh; s/x, uôc/uôt / 35 phút

Tiết 3- MRVT Nghề nghiệp/ 35 phút

Tiết 4- Đọc - kể Mẹ của Oanh / 35 phút

Tiết 5- LT tả đồ vật quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về nghề nghiệp / 35 phút

18

Ôn tập và đánh giá cuối học kì I

Ôn tập 1(tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / Luyện tập viết chữ hoa I, K, L, M, N, P, Ơ / 35 phút

Ôn tập 1(tiết 2)- Luyện tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động Luyện tập câu Ai là gì?, Ai làm gì? / 35 phút

Ôn tập 1(tiết 3)- Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời khen ngợi / Luyện tập chia sẻ bài đọc về người lao động / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 5)- Luyện tập phân biệt c/k, g/gh, ng/ngh ; ch/tr, ui/ uôi / Luyện tập dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 6)- Luyện tập tả một đồ vật trong nhà / 35 phút

Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 7)- Đọc thành tiếng Cá chuồn tập bay / 35 phút

Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 8)- Đọc hiểu Bữa tiệc ba mươi sáu món / 35 phút

Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 9)- Nghe - viết Bữa tiệc ba mươi sáu món Dấu chấm câu / Phân biệt d/gi / 35 phút

Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 10)- Giới thiệu một đồ dùng học tập / Nói và nghe Dòng suối và viên nước đá / 35 phút

19

Nơi chốn thân quen

Bài 1: Khu vườn tuổi thơ

Tiết 1- Đọc Khu vườn tuổi thơ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Khu vườn tuổi thơ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Q, Quê hương tươi đẹp/ 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ người, chỉ hoạt động. Dấu chấm than / 35 phút

Bài 2: Con suối bản tôi

Tiết 1- Đọc Con suối bản tôi / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Con suối bản tôi. Phân biệt eo/oe; iêu/ươu, ui/uôi / 35 phút

Tiết 3- MRVT Nơi thân quen / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời đề nghị, lời đồng ý / 35 phút

Tiết 5- Thuật việc được chứng kiến / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về nơi thân quen, gắn bó / 35 phút

20

Nơi chốn thân quen

Bài 3: Con đường làng

Tiết 1- Đọc Con đường làng / 35 phút

Tiết 2- Đọc Con đường làng / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa R, Rừng vàng biển bạc / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Dấu phẩy / 35 phút

Bài 4: Bên cửa sổ

Tiết 1- Đọc Bên cửa sổ / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Bên cửa sổ / Viết hoa tên địa lí. Phân biệt ch/tr, ong/ông / 35 phút

Tiết 3- MRVT Nơi thân quen (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Đọc - kể Khu vườn tuổi thơ / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được chứng kiến / 35 phút

Tiết 6 - Đọc một bài đọc về nơi thân quen, gắn bó / 35 phút

21

Bốn mùa tươi đẹp

Bài 1: Chuyện bốn mùa

Tiết 1- Đọc Chuyện bốn mùa / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện bốn mùa / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa S, Sông sâu sóng cả / 35 phút

Tiết 4 - Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2: Đầm sen

Tiết 1 - Đọc Đầm sen / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Đầm sen Phân biệt êu/uê; l/n, in/inh / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bốn mùa / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời mời, lời khen ngợi / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về bốn mùa / 35 phút

22

Bốn mùa tươi đẹp

Bài 3: Dàn nhạc mùa hè

Tiết 1- Đọc Dàn nhạc mùa hè / 35 phút

Tiết 2- Đọc Dàn nhạc mùa hè / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa T, Tấc đất tấc vàng / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm / 35 phút

Bài 4: Mùa đông ở vùng cao

Tiết 1 - Đọc Mùa đông ở vùng cao / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Mưa cuối mùa / Phân biệt d/gi; iu;/iêu; oăn/oăng / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bốn mùa (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe kể Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ. / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về bốn mùa / 35 phút

23

Thiên nhiên muôn màu

Bài 1: Chuyện của vàng anh

Tiết 1- Đọc Chuyện của vàng anh / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện của vàng anh / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa U, Ư, Uống nước nhớ nguồn / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút

Bài 2: Ong xây tổ

Tiết 1- Đọc Ong xây tổ / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Ong xây tổ. / Phân biệt ua/ươ; r/d/gi; ên/ênh / 35 phút

Tiết 3- MRVT Thiên nhiên / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời đồng ý, lời không đồng ý / 35 phút

Tiết 5- Thuật việc được tham gia / 35 phút

Tiết 6 - Đọc một truyện về thiên nhiên / 35 phút

24

Thiên nhiên muôn màu

Bài 3: Trái chín

Tiết 1- Đọc Trái chín / 35 phút

Tiết 2- Đọc Trái chín / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa V, Văn hay chữ tốt / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? Dấu chấm; dấu chấm than / 35 phút

Bài 4: Hoa mai vàng

Tiết 1- Đọc Hoa mai vàng / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Hoa mai vàng / Phân biệt ao/oa; ch/tr; ich/it / 35 phút

Tiết 3- MRVT Thiên nhiên (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe kể Sự tích cá thờn bơn / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được tham gia / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về thiên nhiên / 35 phút

25

Sắc màu quê hương

Bài 1: Quê mình đẹp nhất

Tiết 1- Đọc Quê mình đẹp nhất / 35 phút

Tiết 2- Đọc Quê mình đẹp nhất/ 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa X, Xuân về hoa nở / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Dấu chấm than / 35 phút

Bài 2 Rừng ngập mặn Cà Mau

Tiết 1- Đọc Rừng ngập mặn Cà Mau / 35 phút

Tiết 2– Nghe – viết Rừng ngập mặn Cà Mau / Viết hoa tên địa lí; phân biệt r/d/gi,im/iêm / 35 phút

Tiết 3- MRVT Quê hương / 35 phút

Tiết 4 – Nói và đáp lời cảm ơn / 35 phút

Tiết 5 – Luyện tập thuật việc được tham gia (tt) / 35 phút

Tiết 6 - Đọc một bài thơ về thiên nhiên / 35 phút

26

Sắc màu quê hương

Bài 3: Mùa lúa chín

Tiết 1 - Đọc Mùa lúa chín / 35 phút

Tiết 2 - Đọc Mùa lúa chín / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Y, Yêu nước thương nòi/ 35 phút

Tiết 4 - Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Sông Hương

Tiết 1- Đọc Sông Hương / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Sông Hương Phân biệt oe/eo; iu/iêu, an/ang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Quê hương (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe - kể Sự tích Hồ Gươm / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được tham gia (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về quê hương / 35 phút

27

Ôn tập giữa học kì II

Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 2) - Luyện tập viế't chữ hoa: Q, R, S, T, Ư, V, X, Y / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 3) - Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập nghe - viế't Chiều mùa hạ Luyện tập phân biệt d/gi; s/x, iên/iêng / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 5)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, đọc thuộc lòng văn bản thơ / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 6)- Luyện tập nghe - kể Món quà quê / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 7)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 8)- Luyện tập từ chỉ đặc điểm, dấu câu (dấu chấm than, dấu phẩy) / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 9)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu Một ngày ở vườn quốc gia / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 10) - Luyện tập thuật lại một việc được tham gia. Luyện tập chia sẻ một bài thơ về thiên nhiên / 35 phút

28

Bác Hồ kính yêu

Bài 1: Ai ngoan sẽ được thưởng

Tiết 1- Đọc Ai ngoan sẽ được thưởng / 35 phút

Tiết 2- Đọc Ai ngoan sẽ được thưởng / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa A (kiểu 2), Ai cũng đáng yêu / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2: Thư Trung thu

Tiết 1- Đọc Thư Trung thu / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Thư Trung thu Phân biệt uy/uyu; l/n, ươn/ương / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bác Hồ kính yêu / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời từ chối, lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với người em yêu quý / 35 phút

Tiết 6 - Đọc một truyện về Bác Hồ / 35 phút

29

Bác Hồ kính yêu

Bài 3 Cháu thăm nhà Bác

Tiết 1- Đọc Cháu thăm nhà Bác / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cháu thăm nhà Bác / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Ă (kiểu 2), Ăn ngay nói thẳng / 35 phút

Tiết 4 - Từ chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai làm gì?, Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4 Cây và hoa bên lăng Bác

Tiết 1- Đọc Cây và hoa bên lăng Bác / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Cây và hoa bên lăng Bác Phân biệt ui/uy;s/x, ưc/ưt / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bác Hồ kính yêu (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Đọc - kể Ai ngoan sẽ được thưởng/ 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với bạn bè / 35 phút

Tiết 6 - Đọc một bài đọc về Bác Hồ / 35 phút

30

Việt Nam mến yêu

Bài 1 Chuyện quả bầu

Tiết 1- Đọc Chuyện quả bầu / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện quả bầu / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa  (kiểu 2), Ân sâu nghĩa nặng / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Dấu chấm, dấu phẩy / 35 phút

Bài 2 Sóng và cát ở Trường Sa

Tiết 1- Đọc Sóng và cát ở Trường Sa / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Chim rừng Tây Nguyên Phân biệt d/gi; iêu/ươu, oan/oang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Đất nước / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời an ủi, lời mời / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với người thân / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về đất nước Việt Nam / 35 phút

31

Việt Nam mến yêu

Bài 3 Cây dừa

Tiết 1 - Đọc Cây dừa / 35 phút

Tiết 2 - Đọc Cây dừa / 35 phút

Tiết 3 - Viết chữ hoa Q (kiểu 2), Quê cha đất tổ / 35 phút

Tiết 4 - Từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? ; dấu chấm, dấu phẩy / 35 phút

Bài 4 Tôi yêu Sài Gòn

Tiết 1 - Đọc Tôi yêu Sài Gòn / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Tôi yêu Sài Gòn Phân biệt eo/oe; s/x, ac/at / 35 phút

Tiết 3- MRVT Đất nước (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Đọc - kể Chuyện quả bầu / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với người thân / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về đất nước Việt Nam / 35 phút

32

Bài ca Trái Đất

Bài 1 Cây nhút nhát

Tiết 1- Đọc Cây nhút nhát / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cây nhút nhát / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa N (kiểu 2), Non sông tươi đẹp / 35 phút

Tiết 4-Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2 Bạn có biết?

Tiết 1- Đọc Bạn có biết? / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Cây nhút nhát Phân biệt eo/oe; ch/tr, an/ang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trái Đất / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời không đồng ý, lời đề nghị / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với một sự việc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về thiên nhiên / 35 phút

33

Bài ca Trái Đất

Bài 3: Trái Đất xanh của em

Tiết 1- Đọc Trái Đất xanh của em / 35 phút

Tiết 2- Đọc Trái Đất xanh của em / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa M (kiểu 2), Mưa thuận gió hoà / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút

Bài 4 Hừng đông mặt biển

Tiết 1- Đọc Hừng đông mặt biển / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Hừng đông mặt biển Phân biệt ui/uy; r/d/gi, iêc/iêt / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trái Đất (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Nghe - kể Chuyện của cây sồi / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về thiên nhiên / 35 phút

34

Bài ca Trái Đất

Bài 5 Bạn biết phân loại rác không?

Tiết 1 - Đọc Bạn biết phân loại rác không? / 35 phút

Tiết 2 - Đọc Bạn biết phân loại rác không? / 35 phút

Tiết 3 - Viết chữ hoa V (kiểu 2), Vâng lời cha mẹ / 35 phút

Tiết 4 - Từ chỉ sự vật, hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút / 35 phút

Bài 6: Cuộc giải cứu bên bờ biển

Tiết 1 - Đọc Cuộc giải cứu bên bờ biển / 35 phút

Tiết 2- Nghe - viết Rừng trưa. Phân biệt d/gi; ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trái Đất (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Xem - kể Ngày như thế nào là đẹp? / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về thiên nhiên / 35 phút

35

Ôn tập và đánh giá cuối học kì II

Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu. Luyện tập viết chữ hoa: A, Ă, Â, Q, N, M, V (kiểu 2) / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 2)- Luyện tập từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 3) - Luyện tập chia sẻ một bài thơ về cảnh đẹp thiên nhiên / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4) - Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 5) - Luyện tập nghe - viết Tiếng chim buổi sáng . Luyện tập phân biệt d/gi; ch/tr, iên/iêng, dấu hỏi/dấu ngã / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 6) - Luyện tập tả một đồ chơi của em. Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời chia tay, lời đề nghị / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 7) - Đọc thành tiếng Người thiếu niên anh hùng / 35 phút

Đọc hiểu Một chuyến đi

Ôn tập 3 (tiết 8) – Ngh e - viết Một chuyến đi Phân biệt d/gi/ 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 9) - Dấu chấm, dấu chấm than / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 10) - Thuật việc được tham gia

Nói và nghe Kiến và ve / 35 phút

2. Kế hoạch dạy học môn Toán

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Ôn tập và bổ sung

Ôn tập các số đến 100 (t1)

Ôn tập các số đến 100 (t2)

Ước lượng

Số hạng – tổng (t1)

Số hạng – tổng (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

2

Số bị trừ - số trừ - Hiệu (t1)

Số bị trừ - số trừ - Hiệu (t2)

Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (t1)

Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (t2)

Em làm được những gì (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

3

Em làm được những gì (t2)

Điểm – đoạn thẳng (t1)

Điểm – đoạn thẳng (t2)

Tia số - số liền trước – số liền sau (t1)

Tia số - số liền trước – số liền sau (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

4

Đề - xi – mét (t1)

Đề - xi – mét (t2)

Em làm được những gì (t1)

Em làm được những gì (t2)

Thực hành và trải nghiệm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

5

Phép cộng, trừ qua 10 trong phạm vi 20

Phép cộng có tổng bằng 10

9 cộng với một số

8 cộng với một số

7 cộng với một số, 6 cộng một số (t1)

7 cộng với một số, 6 cộng một số (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

6

Bảng cộng (t1)

Bảng cộng (t2)

Bảng cộng (t3)

Đường thẳng – đường cong

Đường gấp khúc

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

7

Ba điểm thẳng hàng

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Phép trừ có hiệu bằng 10.

11 trừ đi một số

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

8

12 trừ đi một số

13 trừ đi một số

14,15,16,17,18 trừ đi một số (t1)

14,15,16,17,18 trừ đi một số (t2)

Bảng trừ (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

9

Bảng trừ (t2)

Bảng trừ (t3)

Em giải bài toán (t1)

Em giải bài toán (t2)

Bài toán nhiều hơn

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

10

Bài toán ít hơn

Đựng nhiều nước, đựng ít nước

Lít

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

11

Em làm được những gì? (t3)

Thực hành và trải nghiệm

Kiểm tra

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Phép cộng có tổng là số tròn chục (t1)

Phép cộng có tổng là số tròn chục (t2)

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

12

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t1)

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t2)

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t3)

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

13

Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (t1)

Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (t2)

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t1)

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t2)

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t3)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

14

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Thu thập, phân loại, kiểm điếm

Biểu đồ tranh (t1)

Biểu đồ tranh (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

15

Biểu đồ tranh (t3)

Có thể, chắc chắn, không thể

Ngày giờ (t1)

Ngày giờ (t2)

Ngày, tháng (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

16

Ngày, tháng (t2)

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Ôn tập học kỳ 1

Ôn tập học kỳ 1 (t1)

Ôn tập học kỳ 1 (t2)

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

17

Ôn tập học kỳ 1 (t3)

Ôn tập học kỳ 1 (t4)

Ôn tập học kỳ 1 (t5)

Ôn tập học kỳ 1 (t6)

Ôn tập học kỳ 1 (t7)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

18

Ôn tập học kỳ 1 (t8)

Ôn tập học kỳ 1 (t9)

Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên sông (t1)

Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên sông (t2)

Kiểm tra học kỳ 1

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

19

Phép nhân, chép chia

Tổng các số hạng bằng nhau

Phép nhân (t1)

Phép nhân (t2)

Phép nhân (t3)

Thừa sổ - Tích (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

20

Bảng nhân 2 (t1)

Bảng nhân 2 (t2)

Bảng nhân 5 (t1)

Bảng nhân 5 (t2)

Phép chia (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

21

Phép chia (t2)

Phép chia (t3)

Thực hành và trải nghiệm

Số bị chia - Số chia -Thương

Bảng chia 2 (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

22

Bảng chia 2 (t2)

Bảng chia 5 (t1)

Bảng chia 5 (t2)

Giờ, phút, xem đồng hồ (t1)

Giờ, phút, xem đồng hồ (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

23

Giờ, phút, xem đồng hồ (t3)

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Em làm được những gì? (t3)

Thực hành và trải nghiệm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

24

Các số đến 1000

Đơn vị, chục, trăm, nghìn (t1)

Đơn vị, chục, trăm, nghìn (t2)

Đơn vị, chục, trăm, nghìn (t3)

Các số từ 101 đến 110 (t1)

Các số từ 101 đến 110 (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

25

Các số từ 111 đến 200 (t1)

Các số từ 111 đến 200 (t2)

Các số có ba chữ số (t1)

Các số có ba chữ số (t2)

Các số có ba chữ số (t3)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

26

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

So sánh các số có ba chữ số (t1)

So sánh các số có ba chữ số (t2)

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

27

Em làm được những gì? (t3)

Mét (t1)

Mét (t2)

Ki-lô-mét (t1)

Ki-lô-mét (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

28

Khối trụ - Khối cầu (t1)

Khối trụ - Khối cầu (t2)

Hình tứ giác

Xếp hình, gấp hình (t1)

Xếp hình, gấp hình (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

29

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Em làm được những gì? (t3)

Thực hành và trải nghiệm

Kiểm tra

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

30

Phép cộng, trừ trong phạm vi 1000

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t1)

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t2)

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t1)

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t2)

Nặng hơn, nhẹ hơn

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

31

Ki-lô-gam

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 (t1)

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 (t2)

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 (t3)

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

32

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (t2)

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (t3)

Tiền Việt Nam

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

33

Em làm được những gì? (t3)

Ôn tập cuối năm (t1)

Ôn tập cuối năm (t2)

Ôn tập cuối năm (t3)

Ôn tập cuối năm (t4)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

34

Ôn tập cuối năm

Ôn tập cuối năm (t5)

Ôn tập cuối năm (t6)

Ôn tập cuối năm (t7)

Ôn tập cuối năm (t8)

Ôn tập cuối năm (t9)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

35

Ôn tập cuối năm (t10)

Ôn tập cuối năm (11)

Thực hành và trải nghiệm (t)

Thực hành và trải nghiệm (t2)

Kiểm tra cuối năm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

3. Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên xã hội

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Gia đình

Các thế hệ trong gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

2

Nghề nghiệp của người thân trong gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

3

Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

4

Giữ vệ sinh nhà ở

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

5

Ôn tập chủ đề Gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

6

Trường học

Một số sự kiện ở trường em

Tiết 1/35 phút

6, 7

Ngày nhà giáo Việt Nam

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

7, 8

An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

9

Ôn tập chủ đề Trường học

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

10

Cộng đồng địa phương

Đường giao thông

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

11, 12

Tham gia giao thông an toàn

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

13, 14

Hoạt động mua bán hàng hoá

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

15

Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

16

Thực vật và động vật

Thực vật sống ở đâu?

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

17

Động vật sống ở đâu?

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

18

Ôn tập

Ôn tập cuối HK I

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

19

Thực vật và động vật

Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

20, 21

Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

22

Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

23

Con người và sức khỏe

Cơ quan vận động

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

24

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

25

Cơ quan hô hấp

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

26

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

27

Cơ quan bài tiết nước tiểu

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

28

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

29, 30

Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

30, 31

Trái đất và bầu trời

Các mùa trong năm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

32

Một số hiện tượng thiên tai

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

33

Phòng tránh rủi ro thiên tai

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

34

Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

35

Ôn tập

Ôn tập cuối năm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

4. Kế hoạch dạy học môn Đạo Đức

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Quý trọng thời gian

Quý trọng thời gian

Tiết 1/35 phút

2

Quý trọng thời gian

Tiết 2/35 phút

3

Nhận lỗi và sửa lỗi

Nhận lỗi và sửa lỗi

Tiết 1/35 phút

4

Nhận lỗi và sửa lỗi

Tiết 1/35 phút

5, 6

Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

Bảo quản đồ dùng cá nhân

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

7, 8

Bảo quản đồ dùng gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

9, 10, 11

Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tăng 1 tiết so với SGV

12, 13

Yêu quý bạn bè

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tăng 1 tiết so với SGV

14, 15

Quan tâm, giúp đỡ bạn

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tăng 1 tiết so với SGV

16, 17

Chia sẻ yêu thương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tăng 1 tiết so với SGV

18

Ôn tập

Ôn tập tổng hợp

Tiết 1/35 phút

19, 20

Thể hiện cảm xúc bản thân

Những sắc màu cảm xúc

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

21, 22

Kiềm chế cảm xúc tiêu cực

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

23, 24

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Giảm 1 tiết so với SGV

25, 26

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở cộng đồng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

27, 28

Quê hương em

Em yêu quê hương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Giảm 1 tiết so với SGV

29, 30

Giữ gìn cảnh đẹp quê hương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

31, 32, 33, 34

Tuân thủ quy định nơi công cộng

Thực hiện quy định nơi công cộng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

35

Ôn tập

Ôn tập tổng hợp

Tiết 1/35 phút

5. Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia Lễ khai giảng

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Tôi có thể...”

- Nhận biết những việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản thân

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Bầu chọn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,...

Tiết 3/35phút

2

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia học tập nội quy nhà trường

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tìm hiểu những việc làm để xây dựng hình ảnh của bản thân

- Đề xuất những việc làm để xây dựng hình ảnh bản thân

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia xây dựng nội quy lớp học

Tiết 3/35phút

3

Sinh, hoạt dưới cờ: Hoạt động vui Trung thu

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Lập bảng theo dõi việc làm của em để xây dựng hình ảnh bản thân

- Thực hành giao tiếp phù hợp với bạn bè

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia vui Trung thu ở lớp

Tiết 3/35phút

4

Sinh hoạt dưới cờ: Múa hát tập thể theo chủ đề “Em và mái trường mến yêu”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em

- làm món quà tặng bạn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Rèn luyện nền nếp học tập và sinh hoạt ở trường Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

5

Chủ đề 2. Vì một cuộc sổng an toàn

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia chương trình “Vì một cuộc sống an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Nghe kể câu chuyện về một tình huống bị lạc hoặc bị bắt cóc

- Nhận biết những địa điểm dễ bị lạc

- Nhận diện tình huống có nguy cơ bị bắt cóc

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cách giữ an toàn cho bản thân

Tiết 3/35phút

6

Sinh hoạt dưới cờ: Nghe nói chuyện về an toàn giao thông

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tìm hiểu về cách phòng tránh, bị lạc

- Tìm hiểu về cách phòng tránh bị bắt cóc

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hành: Em tham gia giao thông an toàn

Tiết 3/35phút

7

Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ theo chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo đục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Bingo”

- Xác định các bước xử trí khi bị lạc

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hành những cách bảo vệ bản thân

Tiết 3/35phút

8

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Xây dựng những lưu ý để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc

- Sắm vai thực hành cảch xử li tình huống khi bị lạc

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những hiểu biết của em về cách phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc. Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

9

Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô thân thiện với bạn bè

Sinh hoạt dưới cờ: Tháng hành động “Em là HS thân thiện”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Hát bài hát về thầy cô và mái trưởng

- Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 3/35phút

10

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô

- Thực hành ứng xử với thầy cô

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chơi trò chơi “Ong tìm chữ”

Tiết 3/35phút

11

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Nghe và hát bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết

- Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè

- Em cách hoà giải với bạn khi có mâu thuẫn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Làm “Hộp thư niềm vui”

Tiết 3/35phút

12

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Kết bạn”

- Thực hành tìm đến sự hỗ trợ khi hoà giải với bạn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia “Hái hoa dân chủ” Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

13

Chủ đề 4. Truyền thống quê em

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng hoạt động giữ “Truyền thống quê em”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Hát bài “Bầu và bí”

- Nhận biết những người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Xây dựng kế hoạch giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 3/35phút

14

Sinh hoạt dưói cờ: Truyền thống quê em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chia sẻ điều em biểt về các hoạt động của cộng đồng nhằm giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp:

Tìm hiểu truyền thống quê em

Tiết 3/35phút

15

Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu tìm hiểu truyền thống quê em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khỏ khăn

- Chia sẻ vói nhũng người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp:

Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương”

Tiết 3/35phút

16

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thảnh lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Trao gửi yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn

- Thực hiện giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Thục hiện kế hoạch quyên góp, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

17

Chủ đề 5. Chào năm mới

Sinh hoạt duỗi cờ: Hội diễn văn nghệ chào năm mới

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Chơi trò chơi “Đi chợ”

- Tìm hiểu việc sử dụng tiền trong trao đổi hàng hoá

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp:

Tìm hiểu một sổ đồ đùng để trang trí năm mới

Tiết 3/35phút

18

Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Tỉm hiểu hoạt động mua bán hàng hoá

- Nhận biết tiền Việt Nam

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Làm sản phẩm chuẩn bị cho Hội chợ Xuân

Tiết 3/35phút

19

Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu trang phục đón năm mới của một số dân tộc

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Sử dụng các đồng tiền phù hợp đề mua sắm

- Thực hành mua sắm hàng hoá

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia chuẩn bị tổ chức Hội chợ Xuân

Tiết 3/35phút

20

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết chủ đề “Chào năm mới”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp em

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia Hội chợ Xuân. Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

21

Chủ đề 6. Chăm sóc và phục vụ bản thân

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản tbân”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi ‘Tiếp sức”

- Nhận biết những việc nhà em có thể thực hiện

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp:Tìm hiểu việc làm chăm sóc và phục vụ bản thân

Tiết 3/35phút

22

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Gọn-Nhanh-Khéo”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tìm hiểu cách làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi

- Làm dụng cụ gấp quần áo

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Rèn luyện thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân

Tiết 3/35phút

23

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết phong trào “Chăm sóc vả phục vụ bản thân”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

-Thực hành sắp xếp đồ dùng cá nhân ở lớp - Sắm vai xử lí tình huống sắp xểp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những việc tự phục vụ bản thân và việc nhà em đã làm Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

24

Chủ đề 7. Yên thương gia đình - Quý trọng phụ nữ

Sinh hoạt dưới cờ: Múa hát chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Nhận biết những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn với người thân trong gia đình

- Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn với người thân trong gia đình

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Tiết 3/35phút

25

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Lởi nhắn nhủ yêu thương”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chia sẻ những hoạt động chung của gia đinh

- Lập thời gian biểu hoạt động chung của các thảnh viên trong gia đình

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp:

Làm thiệp hoặc món quà tặng người phụ nữ mà em yêu quý

Tiết 3/35phút

26

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Chia sẻ thời gian biểu hoạt động chung của gia đình

- Xây dựng kế hoạch thực hiện một hoạt động chung của gia đình

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Vẽ tranh về gia đình

Tiết 3/35phút

27

Sinh hoạt duới cờ: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Múa dân vũ theo bài “Chung sống”

- Làm chiếc lọ “Kỉ niệm yêu thương”

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về việc em đã làm thể hiện tình cảm dành cho người thân trong gia đình. Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

28

Chủ đề 8. Môi trường xanh- Cuộc sống xanh

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia phong trào “Môi trường xanh - Cuộc sống xanh”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Chơi trò chơi “Khám phá địa danh”

- Giới thiệu cảnh đẹp của địa phương em

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường nơi em sống

Tiết 3/35phút

29

Sinh hoạt dưới cờ Truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Chuyền hoa”

- Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường quanh em

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: làm chậu trồng cây từ đồ vật đã qua sử dụng

Tiết 3/35phút

30

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách.”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Nhận biết những dụng cụ phù hợp khi lao động

- Tìm hiểu cách sử dụng an toàn một sổ dụng cụ lao động

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia hoạt động “Đổi giấy lấy cây”

Tiết 3/35phút

31

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hiện một số việc làm để giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan. Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

32

Chủ đề 9.

Những người sống quanh em

Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện “Gương người tốt, việc tốt

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Nhìn hành động đoán nghề nghiệp”

- Giới thiệu nghề nghiệp của bố, mẹ, người thân

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn tìm hiểu nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 3/35phút

33

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kể chuyện về việc làm tốt của em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chia sẻ về nghề nghiệp của bé, mẹ hoặc người thân

- Chia sẻ những đức tính liên quan đến nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Hát về chủ đề nghề nghiệp

Tiết 3/35phút

34

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Sắm vai trải nghiệm với một số nghề

- Bày tỏ cảm xúc về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Trò chơi giải ô chữ về nghề nghiệp. Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

35

Tuần Tổng kết

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia cam kết “Mùa hè ý nghĩa và an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Làm thiệp chia tay bạn bè

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Múa hát tập thể chia tay thầy cô, bạn bè Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

6. Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất

Tuần,

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)

(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ

- Vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện

- Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 2

- Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 3

- Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn (Tiết 4,5)

2 tiết

Tuần 4

- Bài 2: Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 5

- Bài 2: Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 6

- Bài 2: Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang (Tiết 5)

- Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 7

- Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại

(Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 8

- Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại (Tiết 4)

- Bài: Ôn tập chủ đề đội hình đội ngũ

1 tiết

1 tiết

Tuần 9

Chủ đề 2: Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản

Bài 1: Đi theo hướng thẳng (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 10

- Bài 1: Đi theo hướng thẳng (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 11

- Bài 2: Đi thay đổi hướng (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 12

- Bài 2: Đi thay đổi hướng (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 13

- Bài 2: Đi thay đổi hướng (Tiết 5) - Bài 3: Chạy theo hướng thẳng (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 14

- Bài 3: Chạy theo hướng thẳng (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 15

- Bài 3: Chạy theo hướng thẳng (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 16

- Bài 4: Chạy thay đổi hướng (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 17

- Bài 4: Chạy thay đổi hướng (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 18

- Bài 5: Các động tác ngồi cơ bản (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 19

- Bài 5: Các động tác ngồi cơ bản (Tiết 3)

- Bài 6: Động tác quỳ cơ bản (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 20

- Bài 6: Động tác quỳ cơ bản (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 21

- Bài: Ôn các tư thế và kỹ năng vận động cơ bản - Bài: Kiểm tra cuối HK I

1 tiết

1 tiết

Tuần 22

Chủ đề 3: Bài tập thể dục

- Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay - Bài 2: Động tác chân và động tác lườn (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 23

- Bài 2: Động tác chân và động tác lườn (Tiết 2)

- Bài 3: Động tác bụng và động tác toàn thân (Tiết 1)

1 tiết

1tiết

Tuần 24

- Bài 3: Động tác bụng và động tác toàn thân (Tiết 2)

- Bài 4: Động tác nhảy và động tác điều hòa (Tiết 1)

1 tiết

1tiết

Tuần 25

- Bài 4: Động tác nhảy và động tác điều hòa (Tiết 2)

- Bài: Ôn tập kiểm tra đánh gia bài tập thể dục

1 tiết

1tiết

Tuần 26

Chủ đề 4: Thể dục nhịp điệu

- Bài 1: Các tư thế đầu , cổ kết hợp chân cơ bản (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 27

- Bài 1: Các tư thế đầu , cổ kết hợp chân cơ bản (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 28

- Bài 2: Các tư thế tay kết hợp chân cơ bản (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 29

- Bài 2: Các tư thế tay kết hợp chân cơ bản (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 30

- Bài 3: Các tư thế của thân kết hợp nhún gối (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 31

- Bài 3: Các tư thế của thân kết hợp nhún gối (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 32

- Bài 3: Các tư thế của thân kết hợp nhún gối (Tiết 5)

- Bài 4: Các tư thế của chân kết hợp nhún gối (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 33

- Bài 4: Các tư thế của chân kết hợp nhún gối (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 34

- Bài 4: Các tư thế của chân kết hợp nhún gối (Tiết 4,5)

2 tiết

Tuần 35

- Bài: Ôn tập chủ đề Kiểm tra cuối HK II - Bài: Tổng kết năm học

2 tiết

7. Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật

Tuần,

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)

(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Đại dương mênh mông

Bầu trời và biển (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 2

Bầu trời và biển (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 3

Những con vật dưới đáy đại dương (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 4

Những con vật dưới đáy đại dương (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 5

Đại dương trong mắt em (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 6

Đại dương trong mắt em (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 7

Chủ đề 2: Đường đến trường em

Phương tiện giao thông (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 8

Phương tiện giao thông (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 9

Cặp sách xinh xắn (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 10

Cặp sách xinh xắn (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 11

Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 12

Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 13

Chủ đề 3: Gia đình nhỏ

Con mèo tinh nghịch (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 14

Con mèo tinh nghịch (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 15

Chiếc bánh sinh nhật (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 16

Chiếc bánh sinh nhật (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 17

Sinh nhật vui vẻ (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 18

Sinh nhật vui vẻ (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 19

Chủ đề 4: Rừng cây nhiệt đới

Rừng cây rậm rạp (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 20

Rừng cây rậm rạp (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 21

Chú chim nhỏ (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 22

Chú chim nhỏ (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 23

Tắc kè hoa (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 24

Tắc kè hoa (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 25

Chú hổ trong rừng (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 26

Chú hổ trong rừng (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 27

Khu rừng thân thiện (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 28

Khu rừng thân thiện (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 29

Chủ đề 5: Đồ chơi thú vị

Khuôn mặt ngộ nghĩnh (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 30

Khuôn mặt ngộ nghĩnh (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 31

Tạo hình rô bốt (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 32

Tạo hình rô bốt (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 33

Con rối đáng yêu (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 34

Con rối đáng yêu (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 35

Bài tổng kết

Những bài em đã học

1 tiết

IV. Tổ chức thực hiện

  1. Giáo viên (Giáo viên phụ trách môn học, giáo viên chủ nhiệm).
  2. Tổ trưởng (Khối trưởng).
  3. Tổng phụ trách đội.
Tổ trưởngHiệu trưởng

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu tới các bạn Kế hoạch dạy học lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo tất cả các môn học cơ bản. Qua đó các thầy cô sẽ nắm được kế hoạch giảng dạy để triển khai chương trình học trong năm học mới này.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, Hoatieu.vn mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 2 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
6 15.545
0 Bình luận
Sắp xếp theo