Giáo án Toán lớp 1 buổi 2 sách Cánh Diều học kì II

Giáo án Toán lớp 1 buổi 2 sách Cánh Diều học kì II là mẫu giáo án bài giảng buổi chiều theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo án Toán buổi chiều sách Cánh Diều

TUẦN 19

CÁC SỐ TỪ 11 ĐẾN 20

I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS về nhận biết các số từ 11 đến 20

- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 11-20. Đọc, viết đúng và thứ tự các số từ 11 đến 20,

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Tái hiện củng cố:

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống

- GV nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn HS quan sát hình

+ Hình 1 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 2 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 3 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 4 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 5 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 6 có bao nhiêu viên bi?

- Nhìn vào hình vẽ cho HS phân tích cấu tạo số

- Nhận xét

* Bài 2: Vẽ thêm cho đủ số chấm tròn tương ứng với số đã cho

- Nêu yêu cầu bài 2

- Cho HS quan sát từng hình vẽ sau đó đếm số lượng có trong mỗi hình, đọc số trong mỗi hình

+ Hình 1 có bao nhiêu chấm tròn? Con vẽ thêm mấy chấm tròn để có 11?

+ Làm tương tự với các hình còn lại

- GV chốt kết quả đúng

* Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống rồi nối (theo mẫu)

- GV nêu yêu cầu.

- Cho HS quan sát hình rồi đọc cột giữa

- Cho HS nối vào vở theo mẫu.

- Nhận xét bài

* Bài 4. Số?

- GV nêu dãy số trên được xếp theo thứ tự tăng dần, vậy những số nào còn thiếu?

- Cho HS đọc lại cả dãy số vừa điền

- GV nhận xét

* Bài 5: Viết các số từ 10 đến 20 rồi đọc các số đó:

- GV nêu yêu cầu

- Cho HS viết vào vở thứ tự các số

- Củng cố cho HS về cách viết số

- Cho HS đọc dãy số trên

- Nhận xét

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.

- Nhắc lại yêu càu

- HS quan sát hình.

- HS quan sát, trả lời:

+ 12

+ 10

+ 11

+ 13

+ 14

+ 15

12 gồm 1 chục và 2 đơn vị

10 gồm 1 chục và 0 đơn vị…..

- Làm bài vào vở

- Nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát tranh và trả lời

- Hình 1 có 10 chấm tròn, vẽ thêm 1 chấm tròn để có đủ 11 chấm tròn

- HS vẽ thêm các chấm tròn vào vở

- HS nhận xét bạn.

- HS nhắc lại yêu cầu.

- HS đếm đọc

- HS nối vào vở

- HS tự kiểm tra chéo trong bàn

- HS nêu, sau đó điền vào ô trống

- Vài HS đọc

- HS nêu lại yêu cầu

- Vài HS đọc (xuôi, ngược)

- Nhận xét bạn đọc

- Lắng nghe

TIẾT 2

B. Kết nối:

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 6: Viết số thích hợp vào ô trống

- HD học sinh đếm số lượng đồ vật trong mỗi hình rồi viết vào ô trống

- GV quan sát, nhận xét.

* Bài 7. Viết (theo mẫu)

- GV nêu yêu cầu

- GV hướng dẫn HS đọc và viết số

- GV nhận xét.

- Củng cố cách đọc viết số

* Bài 8. Tô màu số chấm tròn tương ứng

- GV nêu nêu cầu, cho HS quan sát hình

- GV Hướng dẫn HS tô màu đủ số lượng cho trước

- Cho HS tô màu vào vở

- Cho HS đổi chéo vở kiểm tra.

- GV nhận xét.

* Bài 9. a. Khoanh vào chữ đứng trước khay có mười lăm chiếc bánh

- GV nêu yêu cầu.

- HDHS làm bài

- Cho HS làm miệng sau đó làm vở

- GV quan sát HS làm và nhận xét

b. Vẽ thêm cho đủ 20 chấm tròn

- Cho HS đếm số chấm tròn và nêu kết quả

- Vẽ thêm máy chấm tròn nữa để có 20?

- HS vẽ vào vở

- Nhận xét

* Bài 10. Nối các số theo thứ tự từ 1- 20 rồi tô màu

- HD học sinh làm bài

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.

- HS đếm miệng sau đó viết số vào ô trống trong vở

- Đọc lại các số vừa viết được

- HS nêu lại yêu cầu

- làm bài vào vở

- HS nhận xét bạn.

- Nêu lại yêu cầu và quan sát đọc số cho trước

- Dùng màu tô vào vở

- Nhận xét bài theo cặp

- HS làm bài theo yêu cầu

- Đếm số lượng rồi tìm khay có số lượng là 15 để khoanh ( đáp án B)

- HS nhận xét bạn

- HS đếm rồi nêu: Có 19 chấm tròn

- Vẽ thêm 1 chấm tròn

- Nhắc lại yêu cầu

- HS nối theo yêu cầu

- Phát hiện hình vừa nối được sau đó tô màu (bàn chải và kem đánh răng)

TIẾT 3

C. Vận dụng, phát triển.

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 11. Viết số thích hợp vào ô trống

- HD HS quan sát hình ở hàng 1

- Đếm số bạn trong hình rồi viết vào chỗ trống

- Nhận xét

* Bài 12. Viết số nhà thích hợp vào ô trống

- GV nêu yêu cầu.

- Cho HS quan sát hình vẽ trong tranh

- Kể tên các số nhà còn thiếu

- Củng cố dãy số chẵn và lẻ

- Gv nhận xét

* Bài 13: Số?

- Cho HS quan sát và nêu tên các đồ vật có trong hình

- Đếm số lượng mỗi đồ vật rồi viết vào ô trống

- Nhận xét

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Cho HS tự đánh giá sau bài học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS đếm rồi viết: Có 20 bạn

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát hình, rồi kể

- Viết các số nhà còn thiếu vào vở

- Đọc lại cả dãy số

- HS quan sát

- Viết vở: Diều: 5 sọt rác: 12 ô: 11

Giường nằm: 6 người: 11

- HS tự đánh giá mức độ hoàn thành bài

- Đánh giá bài học

Để xem toàn bộ nội dung giáo án Giáo án Toán lớp 1 buổi 2 sách Cánh Diều học kì II, mời bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
3 3.735
0 Bình luận
Sắp xếp theo