KHBD: Giáo án lớp 2 theo chương trình GDPT mới - Đầy đủ 3 bộ sách

Kế hoạch bài dạy - Giáo án lớp 2 theo chương trình GDPT mới - Đầy đủ 3 bộ sách gồm: Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo theo CV 2345, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc trong công tác soạn giáo án. Mẫu Giáo án tất cả các môn lớp 2 dưới đây được biên soạn chi tiết với cấu trúc và nội dung đổi mới căn bản, bám sát chương trình sách giáo khoa mới theo từng tuần học, chủ đề, giúp GV linh hoạt hơn trong giảng dạy tuỳ theo thực tế của lớp học.

Giáo án được chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho các thầy cô phục vụ cho năm học 2023-2024. Mời bạn đọc click vào từng môn học cụ thể để tải về trọn bộ Giáo án lớp 2 chương trình mới.

1. Giáo án lớp 2 bộ Cánh Diều

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều (Đầy đủ cả năm)

Giáo án Toán lớp 2 sách Cánh Diều (Đầy đủ cả năm)

Giáo án môn Đạo đức lớp 2 sách Cánh diều (Đầy đủ cả năm)

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 sách Cánh diều (Đầy đủ cả năm)

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều (Đầy đủ cả năm)

Giáo án môn Giáo dục thể chất lớp 2 sách Cánh diều (Đầy đủ cả năm)

Giáo án môn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh diều (trọn bộ cả năm)

Giáo án môn Mĩ thuật lớp 2 sách Cánh diều Cả năm

2. Giáo án lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo án Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Đầy đủ cả năm)

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Đầy đủ cả năm)

Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Đầy đủ cả năm)

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo án Đạo đức lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Đầy đủ cả năm)

Giáo án Mĩ thuật lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Trọn bộ cả năm)

Giáo án môn Giáo dục thể chất lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Đầy đủ cả năm)

Giáo án Âm nhạc lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

3. Giáo án lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Giáo án Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Trọn bộ cả năm)

Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Giáo án Đạo đức 2 sách Chân trời sáng tạo (Đầy đủ cả năm)

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (đầy đủ cả năm)

Giáo án Âm nhạc lớp 2 Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Trên đây là Giáo án lớp 2 theo chương trình GDPT mới - Đầy đủ 3 bộ sách mà Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải gửi đến các thầy cô.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
9 10.449
0 Bình luận
Sắp xếp theo