Giáo án Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Đầy đủ cả năm)

Giáo án Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo là mẫu giáo án bài giảng theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo án môn Toán lớp 2 theo chương trình mới

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết 1)

I. Mục tiêu:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc số, viết số.

- So sánh các số, thứ tự số.

- Đếm thêm 1, 2, 5, 10.

- Cấu tạo thập phân của số.

*Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học.

- Phẩm chất: trách nhiệm Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt

III. Chuẩn bị:

- GV: 1 thanh chục và 8 khối lập phương, hình vẽ bài Vui liọc.

- HS: 1 thanh chục và 8 khối lập phương.

III. Các hoạt động dạy học:

TLHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh
5p

A. KHỞI ĐỘNG:

- Hát bài hát

- Ổn định

7p

Hoạt động 1. Đọc số

- HS (nhóm bốn) đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ rồi thảo luận.

- GV cho HS đọc nối tiếp, môi em đọc một hàng số (10 số).

- Đọc các số từ 1 đến 100.

- Đọc các số từ 100 đến 1.

a)HS đọc các số tròn chục: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

b)HS đọc các số cách 5 đơn VỊ: 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95,100

- GV chốt: đếm thêm 5 (có thể sử dụng trong đếm nhanh)

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS đọc nối tiếp

- HS đọc

- HS đọc

5p

Hoạt động 2: Thứ tự các số trong bảng

- HS (nhóm bốn) đọc các yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ, thảo luận.
- GV lưu ý HS lời bạn ong: “Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.”
a) Các số trong bảng được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (tính từ trái sang phải, từ trên xuống dưới).


- GV chỉ vào bảng số cho HS đọc một vài số để minh hoạ.


b) Các số trong cùng một hàng (không kể số cuối cùng) có số chục giống nhau.


c) Các số trong cùng một cột có số đơn vị giống nhau.


d)Nhìn hai số trong cùng một hàng, ta nói ngay: số bên phải lớn hơn số bên trái (so sánh số đơn vị).


Nhìn hai số trong cùng một cột, ta nói ngay: số ở hàng dưới lớn hơn số ở hàng trên (so sánh số chục).


- GV chỉ vào hai số bất kì trong cùng một hàng (hay cùng một cột) cho HS nhận xét.


- GV nhận xét

Học sinh đọc

Học sinh đọc

Do nội dung giáo án rất dài nên mời các thầy cô tải file về để xem đầy đủ nội dung cả năm

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
16 13.143
0 Bình luận
Sắp xếp theo